Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124994-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200123563
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của EVN–NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:42:00 đến ngày 2020-01-20 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,616,932,066 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 24,000,000 VNĐ ((Hai mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ A CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, LẮP ĐẶT
1 Dây dẫn AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 8.106 M
2 Dây nhôm bọc 35kV AC/XLPE/HDPE/4,3-50mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 120 M
3 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M185 Mô tả tại chương V của HSMT 24 M
4 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M150 Mô tả tại chương V của HSMT 72 M
5 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M120 Mô tả tại chương V của HSMT 8 M
6 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M95 Mô tả tại chương V của HSMT 24 M
7 Dây đồng mềm CV35 Mô tả tại chương V của HSMT 12 M
8 Dây đồng mềm CV95 Mô tả tại chương V của HSMT 12 M
9 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 90 M
10 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 244 M
11 Máy biến áp 3 pha 35/0.4kV - 160KVA Mô tả tại chương V của HSMT 3 Máy
12 Máy biến áp 3 pha 35/0.4kV - 250KVA Mô tả tại chương V của HSMT 1 Máy
13 Tủ trọn bộ 3 pha 400V - 250A (3x150A) Mô tả tại chương V của HSMT 3 Tủ
14 Tủ trọn bộ 3 pha 400V - 400A (3x200A) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Tủ
15 Cầu dao căng trên dây 35kV LTD35/630A (gồm phụ kiện đấu nối) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ(3cái)
16 Cầu dao 35kV DN-CN35/630A Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
17 Sứ đứng PI-45kV + ty Mô tả tại chương V của HSMT 150 Quả
18 Chuỗi sứ néo Polyme CN-35 + phụ kiện : CN-35 Mô tả tại chương V của HSMT 111 Chuỗi
19 Sứ hạ thế A30 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Quả
20 Kẹp hãm cáp KH-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 13 Bộ
21 Kẹp hãm cáp KH-4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
22 Kẹp hãm cáp KH-4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
23 Bịt đầu cáp BĐC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
24 Ghíp đấu 2BL GN4-95 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
25 Ghíp đấu 2BL GN4-70 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
26 Ghíp đấu 2BL GN4-50 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
27 Ghíp đấu 1BL GN2-35 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
28 Cầu chì tự rơi Polymer 35kV : FCO-35 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
29 Chống sét van ZnO-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
30 Chụp đầu cực cầu chì rơi CC-FCO Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
31 Chụp đầu cực chống sét van CC-CSV Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
32 Chụp đầu cực trung thế MBA CCTT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
33 Chụp đầu cực hạ áp MBA CCHT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 16 Cái
B PHẦN NHÀ THẦU MUA SẮM, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
1 Cột bê tông li tâm 16m - I-16-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cột
2 Cột bê tông li tâm 14m - I-14-190-13 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cột
3 Cột bê tông li tâm 14m - I-14-190-11 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
4 Cột bê tông li tâm 14m - I-14-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 14 Cột
5 Cột bê tông li tâm 12m - I-12-190-10 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
6 Cột bê tông li tâm 12m - I-12-190-9 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Cột
7 Lắp đặt Tiếp địa RC-4 Mô tả tại chương V của HSMT 31 Bộ
8 Lắp đặt Tiếp địa RC-8 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
9 Móng cột MT4-12 Mô tả tại chương V của HSMT 10 Móng
10 Móng cột MT4a-14 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Móng
11 Móng cột MTK-12 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Móng
12 Móng cột MTK-14 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Móng
13 Móng cột MTK-16 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
14 Xà thẳng 3 pha bằng 35kV, XÐ35-2L Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
15 Xà néo góc đúp 3 pha bằng dọc tuyến, XNÐ35-2D Mô tả tại chương V của HSMT 17 Bộ
16 Xà néo góc đúp 3 pha bằng ngang tuyến 35kV, XNÐ35-2N Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
17 Xà rẽ đúp 3 pha cột ngang tuyến XRĐ-3N Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
18 Xà cầu dao, XCD-1 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
19 Ghế cách điện, GCĐ-1 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
20 Thang sắt, TS-3 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
21 Giằng cột đúp GC-12 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
22 Giằng cột đúp GC-14 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
23 Giằng cột đúp GC-16 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
24 Ðầu cốt nhôm, Cu/Al-70 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
25 Cặp cáp 70, CC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 21 Bộ
26 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
27 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
28 Đầu cốt đồng nhôm AM-50 Mô tả tại chương V của HSMT 60 Cái
29 Đầu cốt đồng Cu-35 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
30 Đầu cốt đồng Cu-95 Mô tả tại chương V của HSMT 14 Cái
31 Đầu cốt đồng Cu-120 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cái
32 Đầu cốt đồng Cu-150 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
33 Đầu cốt đồng Cu-185 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cái
34 Kẹp cáp nhôm 3 bulông CC50 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
35 Ống nhựa HDPE 85/65 Mô tả tại chương V của HSMT 120 m
36 Đai thép không gỉ + khóa đai, ĐTKG+KĐ Mô tả tại chương V của HSMT 32 Cái
37 Chụp đầu cực cầu chì rơi CC-FCO Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
38 Chụp đầu cực chống sét van CC-CSV Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
39 Chụp đầu cực trung thế MBA CCTT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
40 Chụp đầu cực hạ áp MBA CCHT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 16 Cái
41 Biển tên trạm và biển báo nguy hiểm BB Mô tả tại chương V của HSMT 8 Cái
42 Lắp đặt Tiếp địa trạm treo TĐT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 4 HT
43 Cột bê tông li tâm 12m, NPC.I-12-190-10 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Cột
44 Xà đón dây đầu trạm dọc cột XĐD-35 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
45 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XĐN-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
46 Xà lắp SI và chống sét van XSI-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
47 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6-1 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
48 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
49 Giá đỡ máy biến áp GĐM-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
50 Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-D-12 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
51 Dây leo tiếp địa trạm ngang tuyến DLTĐ-N-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
52 Giá đỡ cáp lực sợi đơn XCL Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
53 Giá đỡ tủ XĐT Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
54 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cái
55 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cái
56 Lắp đặt Tiếp địa RLL Mô tả tại chương V của HSMT 1 Vị trí
57 Cột bê tông ly tâm 8,5m - I-8,5-160-4,3 Mô tả tại chương V của HSMT 8 cột
58 Gông cột vuông đơn CDV-1 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
59 Cổ dề cột li tâm đơn CD190-T1 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
60 Cổ dề cột li tâm đúp CD190-T2 Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
61 Móng cột ly tâm đúp MĐLT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
62 Móng cột ly tâm đúp MĐLT-3 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
C PHẦN CHUYỂN LƯỚI
1 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Hộp
2 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Hộp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->