Gói thầu: Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-09 SCL đường dây 0,4kV

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124920-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-09 SCL đường dây 0,4kV
Số hiệu KHLCNT 20200124835
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty điện lực miền Bắc năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 16:16:00 đến ngày 2020-01-20 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,951,994,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư B cấp + Nhân công
1 Móng M1 Theo chương V E-HSMT 286 móng
2 Móng M2 Theo chương V E-HSMT 19 móng
3 Tiếp địa lăp lại Theo chương V E-HSMT 10 bộ
4 Cột bêtông H7,5m-140B Theo chương V E-HSMT 322 cột
5 Cột bêtông LT-8,5m-3,0 Theo chương V E-HSMT 2 cột
6 Cổ dề treo cáp cột đơn CD1 Theo chương V E-HSMT 399 bộ
7 Cổ dề treo cáp cột đôi CD2 Theo chương V E-HSMT 21 bộ
8 Tháo lắp hộp công tơ cũ Theo chương V E-HSMT 154 hộp
9 Lắp lại cáp ABC4x35(cũ) Theo chương V E-HSMT 3.354 m
10 Lắp lại cáp ABC2x35(cũ) Theo chương V E-HSMT 365 m
B Nhân công lắp đặt Vật tư A Cấp
1 Cáp vặn xoắn ABC4*50mm2 Theo chương V E-HSMT 4.792,98 m
2 Cáp vặn xoắn ABC4*35mm2 Theo chương V E-HSMT 4.032,06 m
3 Cáp vặn xoắn ABC2*50mm2 Theo chương V E-HSMT 682,38 m
4 Khóa néo cáp VX Theo chương V E-HSMT 173 bộ
5 Khóa đỡ cáp VX Theo chương V E-HSMT 294 bộ
6 Ghíp 2 bu lông Theo chương V E-HSMT 176 bộ
7 Ghíp 1 bu lông Theo chương V E-HSMT 284 bộ
8 Cặp cáp nhôm 25x95 - 3BL Theo chương V E-HSMT 114 cái
9 Đai treo hộp công tơ Theo chương V E-HSMT 154 bộ 2 cái
C Phần thu hồi
1 Cột bê tông 8,5m Theo chương V E-HSMT 2 cột
2 Cột bê tông tự đúc <= 7,5m Theo chương V E-HSMT 244 cột
3 Cáp nhôm 4x50 Theo chương V E-HSMT 1.076 m
4 Cáp nhôm 4x35 Theo chương V E-HSMT 663 m
5 Cáp nhôm 2x50 Theo chương V E-HSMT 2.877 m
6 Cáp nhôm 2x35 Theo chương V E-HSMT 2.340 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->