Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124278-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây trung hạ thế và trạm biến áp
Số hiệu KHLCNT 20200123234
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của EVN–NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:59:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,528,402,351 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 18,000,000 VNĐ ((Mười tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ A CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, LẮP ĐẶT
1 Máy biến áp 160kVA-10(22)/0,4kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 Máy
2 Máy biến áp 160kVA-35/0,4kV Mô tả tại chương V của HSMT 3 Máy
3 Sứ A30 + ty mạ Mô tả tại chương V của HSMT 16 Quả
4 Kẹp hãm cáp KH-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 84 Bộ
5 Kẹp treo cáp KT-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 73 Bộ
6 Bịt đầu cáp BĐC-95 Mô tả tại chương V của HSMT 48 Bộ
7 Ghíp đấu GN4-95 Mô tả tại chương V của HSMT 64 Bộ
8 Kẹp nối xuyên cách điện 1 bulon (dùng cho dây 7-95) Mô tả tại chương V của HSMT 98 Bộ
9 Cầu chì tự rơi 35kV : FCO-35 Mô tả tại chương V của HSMT 3 bộ(3cái)
10 Cầu chì tự rơi 22kV : FCO22 Mô tả tại chương V của HSMT 1 bộ(3cái)
11 Chống sét van ZnO-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 3 bộ(3cái)
12 Chống sét van ZnO-10kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 bộ(3cái)
13 Tủ điện hạ áp 250A (3 xuất tuyến 150A) Mô tả tại chương V của HSMT 4 Tủ
14 Cách điện đứng gốm sứ 45kV + kèm ty (PI45) Mô tả tại chương V của HSMT 45 Quả
15 Cách điện đứng gốm sứ 22kV + kèm ty (PI22) Mô tả tại chương V của HSMT 15 Quả
16 Nắp chụp đầu cực sứ MBA trung thế (3 màu) Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
17 Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế (4 màu) Mô tả tại chương V của HSMT 16 Cái
18 Chống sét van ZnO-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ(3cái)
19 Chống sét van ZnO-10kV Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ(3cái)
20 Dao cách ly LTD 1 pha căng trên dây 35kV - 630A (gồm cả phụ kiện đấu nối) Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ(3cái)
21 Dao cách ly LTD 1 pha căng trên dây 22kV - 630A (gồm cả phụ kiện đấu nối) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ(3cái)
22 Cách điện đứng gốm sứ 45kV + kèm ty (DR>=875mm; PI45) Mô tả tại chương V của HSMT 59 Quả
23 Cách điện đứng gốm sứ 22kV + kèm ty (DR>=875mm; PI22) Mô tả tại chương V của HSMT 15 Quả
24 Chuổi néo Polyme 35kV - 100kN + Phụ kiện néo Mô tả tại chương V của HSMT 51 Chuỗi
25 Chuổi néo Polyme 22kV - 100kN + Phụ kiện néo Mô tả tại chương V của HSMT 15 Chuỗi
26 Sứ hạ áp (Puly sứ A30) Mô tả tại chương V của HSMT 18 Chuỗi
27 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 464 m
28 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 79 m
29 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 3.483 m
30 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M150 Mô tả tại chương V của HSMT 78 m
31 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M95 Mô tả tại chương V của HSMT 26 m
32 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện toàn phần AsXE 50/8-24kV Mô tả tại chương V của HSMT 21 m
33 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện toàn phần AsXE 50/8-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 66 m
34 Cáp đồng bọc CV 50mm2 (nối chân TLV) Mô tả tại chương V của HSMT 32 m
35 Dây nhôm lõi thép trần ACSR70/11mm2 có mỡ (gồm cả dây đấu lèo) Mô tả tại chương V của HSMT 4.931 m
B PHẦN NHÀ THẦU MUA SẮM, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
1 Kẹp cáp 3 bulong dùng cho dây AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 84 Bộ
2 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al - 70 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Bộ
3 Cột LT.I.12-190-7,2 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cột
4 Cột LT.I.12-190-10 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 14 Cột
5 Cột LT.I.14-190-13 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
6 Cột LT.I.16-190-9,2 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 5 Cột
7 Cột LT.I.16-190-11 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
8 Cột LT.I.16-190-13 (kể cả biển cấm và sơn STT cột) Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
9 Móng cột trung áp BTLT: MT-3-12 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Móng
10 Móng cột trung áp BTLT: MT-3-16 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Móng
11 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-12 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
12 Móng cột trung áp BTLT: MT-4-16 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
13 Móng cột trung áp BTLT: MTĐ-12 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Móng
14 Móng cột trung áp BTLT: MTĐ-14 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
15 Móng cột trung áp BTLT: MTĐ-16 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
16 Tiếp địa an toàn: R4C Mô tả tại chương V của HSMT 14 Bộ
17 Tiếp địa an toàn: R8C Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
18 Nối đất chân chống sét van 12 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
19 Chi tiết tiếp địa đầu cột: TN-1 Mô tả tại chương V của HSMT 11 Bộ
20 Xà đỡ cung & chuổi néo Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
21 Xà hạ áp X1CH Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
22 Xà đỡ thẳng 24 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
23 Xà đỡ thẳng 35 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
24 Xà néo hãm 24 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
25 Xà néo hãm 35 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
26 Xà néo hãm cột đôi dọc tuyến 24 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
27 Xà néo hãm cột đôi ngang tuyến 35 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
28 Xà néo hãm cột đôi dọc tuyến 35 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
29 Xà đỡ góc lệch 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
30 Xà néo 3 pha lệch cột đôi dọc tuyến Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
31 Xà đỡ chống sét van Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
32 Giằng cột đôi: GCĐ-12 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
33 Giằng cột đôi: GCĐ-14 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
34 Giằng cột đôi: GCĐ-16 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
35 Cổ dề néo dây cột đôi Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
36 Thang sắt Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
37 Ghế thao tác Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
38 Kẹp cáp 3 bulong dùng cho dây AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 48 m
39 Đầu cốt đồng nhôm, ĐC-Cu/AL50 Mô tả tại chương V của HSMT 60 Cái
40 Đầu cốt đồng ĐCM-50 Mô tả tại chương V của HSMT 36 Cái
41 Đầu cốt đồng ĐCM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Cái
42 Đầu cốt đồng ĐCM-150 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
43 Thép tròn F8 mạ kẽm Mô tả tại chương V của HSMT 52 m
44 Ống nhựa HDPE 105/80 Mô tả tại chương V của HSMT 20 m
45 Bách tiếp địa Mô tả tại chương V của HSMT 28 Cái
46 Kẹp cáp đồng Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cái
47 Đai thép không rỹ Mô tả tại chương V của HSMT 11 Cái
48 Biển tên trạm Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cái
49 Biển cấm " Cấm trèo! Điện cao áp NHCN" Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cái
50 Khóa đai Mô tả tại chương V của HSMT 11 Cái
51 Móng cột bê tông cốt thép MTR-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 4 móng
52 Tiếp địa TBA 2 cột TĐT-18 Mô tả tại chương V của HSMT 4 HT
53 Cột bê tông ly tâm 12m LT12-190-9,0 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Cột
54 Xà đỡ thẳng 24 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
55 Xà đỡ thẳng 35 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
56 Xà đỡ góc 35 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
57 Xà sứ đỡ Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
58 Xà đỡ cầu chì tự rơi và chống sét van Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
59 Xà đỡ máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
60 Xà đỡ tủ điện Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
61 Giá đỡ tủ điện Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
62 Xà đỡ tủ điện cột pi Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
63 Cổ dề chống trượt máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
64 Gông giữ máy biến áp Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
65 Giá giữ cáp tổng Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
66 Thang sắt Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
67 Ghế tháo tác trên 01 cột Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
68 Móng cột M1-H Mô tả tại chương V của HSMT 16 Móng
69 Móng cột M2-H Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
70 Móng cột MĐH Mô tả tại chương V của HSMT 9 Móng
71 Móng cột MTH Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
72 Móng cột MTĐH Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
73 Tiếp địa lặp lại R2-LL Mô tả tại chương V của HSMT 15 Vị trí
74 Mối nối tiếp địa cột ly tâm Mô tả tại chương V của HSMT 2 Vị trí
75 Mối nối tiếp địa cột vuông Mô tả tại chương V của HSMT 7 Vị trí
76 Cột bê tông LT8,5-160-2,0 Mô tả tại chương V của HSMT 16 cột
77 Cột bê tông LT8,5-160-3,0 Mô tả tại chương V của HSMT 20 cột
78 Cột bê tông LT10-190-3,5 Mô tả tại chương V của HSMT 3 cột
79 Cột bê tông LT10-190-4,3 Mô tả tại chương V của HSMT 2 cột
80 Xà hạ áp 0,4kV - X2DH-1 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
81 Xà hạ áp 0,4kV - X2DH-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
82 Cổ dề cột đơn CD1-160 Mô tả tại chương V của HSMT 66 Bộ
83 Cổ dề cột đôi CD2-160 Mô tả tại chương V của HSMT 21 Bộ
84 Cổ dề cột đơn CD1-190 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
85 Cổ dề cột đôi CD2-190 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
86 Cặp cáp nhôm CC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
87 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 48 Bộ
88 Ống nhựa xoắn HDPE D130/100 Mô tả tại chương V của HSMT 84 m
89 Đai thép không rỉ cột đơn ĐTKG-1 Mô tả tại chương V của HSMT 48 Bộ
90 Khóa đai Mô tả tại chương V của HSMT 48 Bộ
91 Hộp công tơ composite 1 công tơ mua mới bổ sung Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
92 Hộp công tơ composite 2 công tơ mua mới bổ sung Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
93 Dây dẫn ABC2x16 mua mới Mô tả tại chương V của HSMT 7 m
94 Dây dẫn ABC2x35 mua mới Mô tả tại chương V của HSMT 7 m
C PHẦN THÁO DỠ, LẮP ĐẶT LẠI
1 Tháo hạ, Ðấu trả lại công tơ 1 pha Mô tả tại chương V của HSMT 3 cái
2 Tháo hạ, Ðấu trả lại nguồn công tơ M(2x7) Mô tả tại chương V của HSMT 5 m
3 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 3 hộp
4 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
5 Tháo hạ, Ðấu trả lại hòm công tơ, 3 pha Mô tả tại chương V của HSMT 1 hộp
D PHẦN THU HỒI THEO ĐỊNH MỨC 288
1 Thu hồi cột H6,5m Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cột
2 Thu hồi cột H7,5m Mô tả tại chương V của HSMT 7 Cột
3 Thu hồi cột LT10m Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
4 Thu hồi dây dẫn AV70 Mô tả tại chương V của HSMT 3.996 m
5 Thu hồi dây dẫn AV50 Mô tả tại chương V của HSMT 1.332 m
6 Thu hồi dây dẫn AV35 Mô tả tại chương V của HSMT 596 m
7 Thu hồi xà hạ áp 0,2kV: X1 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
8 Thu hồi xà hạ áp 0,2kV: X2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
9 Thu hồi xà hạ áp 0,2kV: X2d Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
10 Thu hồi xà hạ áp 0,4kV: X1H Mô tả tại chương V của HSMT 22 Bộ
11 Thu hồi xà hạ áp 0,4kV: X2H Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
12 Thu hồi xà hạ áp 0,4kV: X2HD Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
13 Thu hồi sứ hạ áp puly A30 Mô tả tại chương V của HSMT 228 Bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->