Gói thầu: Trồng rừng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122699-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 18:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN THÀNH
Tên gói thầu Trồng rừng
Số hiệu KHLCNT 20200122695
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:28:00 đến ngày 2020-01-17 18:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,233,182,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 12,500,000 VNĐ ((Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chi phí trực tiếp
1 Xử lý thực bì Yêu cầu kỹ thuật 8.333 m2/công
2 Đào hố Yêu cầu kỹ thuật 1.333 hố/công
3 Lấp hố Yêu cầu kỹ thuật 1.333 hố/công
4 Cuốc, xới cục bộ quanh hố 0,8-1m2 Yêu cầu kỹ thuật 1.333 m2/công
5 Vận chuyển, bón phân Yêu cầu kỹ thuật 1.333 cây/công
6 Vận chuyển và trồng cây Yêu cầu kỹ thuật 1.466 cây/công
7 Vận chuyển cây con Yêu cầu kỹ thuật 4.765 tấn/km
8 Vận chuyển phân bón Yêu cầu kỹ thuật 667 tấn/km
9 Phun thuốc bảo vệ thực vật Yêu cầu kỹ thuật 1 ha
10 Bảo vệ rừng sau khi trồng Yêu cầu kỹ thuật 1 ha
B Vật tư
1 Cây giống (kể cả trồng dặm 10%) Yêu cầu kỹ thuật 1.446 cây
2 Sao đen Yêu cầu kỹ thuật 733 cây
3 Lim xanh Yêu cầu kỹ thuật 733 cây
4 Phân bón (NPK) (0,1kg/hố) Yêu cầu kỹ thuật 133 kg
5 Thuốc bảo vệ thực vật Yêu cầu kỹ thuật 1 ha
C Chi phí
1 Chi phí chung Yêu cầu kỹ thuật 5 %
2 Thu nhập chịu thuế tính trước Yêu cầu kỹ thuật 5,5 %
3 Dự phòng Yêu cầu kỹ thuật 10 %
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->