Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125719-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200123343
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của EVN–NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:33:00 đến ngày 2020-01-21 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,758,225,827 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 56,000,000 VNĐ ((Năm mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ A CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, LẮP ĐẶT
1 Máy biến áp 3 pha 22/0.4kV - 320KVA ( Kiểu kín) Mô tả tại chương V của HSMT 3 Máy
2 Máy biến áp 3 pha 22/0.4kV - 320KVA Mô tả tại chương V của HSMT 8 Máy
3 Cầu dao căng trên dây 24kV LTD24/630A Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
4 Sứ đứng PI-24kV + ty Mô tả tại chương V của HSMT 179 Quả
5 Chuỗi sứ néo Polyme CN-22 + phụ kiện: CN-22 Mô tả tại chương V của HSMT 133 Chuỗi
6 Kẹp cáp hotline (bao gồm cả kẹp quai), CC-Hotline (ĐZ) Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
7 Cầu dao cách ly 24kV, DN24/630A Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
8 Chống sét van ZnO-22kV Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
9 Hộp đầu cáp co nguội ngoài trời 24kV - 3x70 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
10 Hộp đầu cáp Tplug 24kV - 3x70 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
11 Cầu chì tự rơi 22kV : FCO-22 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
12 Tủ RMU 3 ngăn 24kV-630A trọn bộ : 01 ngăn đến, 01 ngăn sang MBA và 01 ngăn đi (dự phòng) Mô tả tại chương V của HSMT 3 Tủ
13 Tủ trọn bộ 3 pha 400V - 500A Mô tả tại chương V của HSMT 8 Tủ
14 Sứ hạ thế A30 Mô tả tại chương V của HSMT 32 Quả
15 Đầu cáp trong nhà 1 pha 24kV, ÐC 24kV-1x50-I Mô tả tại chương V của HSMT 18 Cái
16 Kẹp cáp hotline (bao gồm cả kẹp quai), CC-Hotline (TBA) Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
17 Chụp đầu cực cầu chì rơi CC-FCO Mô tả tại chương V của HSMT 48 Cái
18 Chụp đầu cực chống sét van CC-CSV Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
19 Chụp đầu cực trung thế MBA CCTT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 24 Cái
20 Chụp đầu cực hạ áp MBA CCHT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 32 Cái
21 Trụ thép đỡ máy biến áp trọn bộ cả tủ hạ áp 500A 4 lộ ra; tích hợp tủ RMU 3 ngăn, TĐMBA Mô tả tại chương V của HSMT 3 Trụ
22 Đầu cáp hạ áp ĐC-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
23 Kẹp hãm cáp KH-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 121 Bộ
24 Kẹp hãm cáp KH-4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 15 Bộ
25 Kẹp hãm cáp KH-4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 28 Bộ
26 Kẹp treo cáp KT-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Bộ
27 Kẹp treo cáp KT-4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
28 Kẹp treo cáp KT-4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
29 Bịt đầu cáp BĐC-95 Mô tả tại chương V của HSMT 60 Bộ
30 Bịt đầu cáp BĐC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
31 Bịt đầu cáp BĐC-50 Mô tả tại chương V của HSMT 40 Bộ
32 Ghíp đấu GN4-120 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
33 Ghíp đấu GN4-95 Mô tả tại chương V của HSMT 60 Bộ
34 Ghíp đấu GN4-70 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
35 Ghíp đấu GN4-50 Mô tả tại chương V của HSMT 40 Bộ
36 Ghíp đấu GN2-35 Mô tả tại chương V của HSMT 92 Bộ
37 Dây dẫn AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 6.722,82 m
38 Dây nhôm bọc 24kV-Al/XLPE/HDPE/2,5-70/11mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 84 m
39 Dây đồng mềm nhiều sợi M35 Mô tả tại chương V của HSMT 24 m
40 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 886,38 m
41 Dây nhôm bọc 24kV AC/XLPE/HDPE/2,5-50mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 240 m
42 Cáp ngầm 0,4kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC - 1x50mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 72 m
43 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M240 Mô tả tại chương V của HSMT 231 m
44 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M120 Mô tả tại chương V của HSMT 77 m
45 Dây đồng mềm M35 Mô tả tại chương V của HSMT 147 m
46 Dây đồng mềm M95 Mô tả tại chương V của HSMT 36 m
47 Cáp ngầm 0,4kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1 kV-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 203,96 m
48 Lắp đặt Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 700,24 m
49 Lắp đặt Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 678,3 m
50 Lắp đặt Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 2.066,88 m
B PHẦN NHÀ THẦU MUA SẮM, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
1 Thay cò lèo, đấu nối đường dây 3 pha (đấu nối Hotline HL.07) Mô tả tại chương V của HSMT 24
2 Ðầu cốt nhôm, Cu/Al-70 Mô tả tại chương V của HSMT 42 Bộ
3 Cặp cáp 70, CC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 133 Bộ
4 Cột BTLT 18m, LT.N.I-18-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cột
5 Cột BTLT 18m, LT.N.I-18-190-11 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Cột
6 Cột BTLT 18m, LT.N.I-18-190-13 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cột
7 Cột BTLT 14m, LT.N.I-14-190-13 Mô tả tại chương V của HSMT 11 Cột
8 Cột BTLT 14m, LT.N.I-14-190-11 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Cột
9 Cột BTLT 14m, LT.N.I-14-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Cột
10 Cột BTLT 12m, LT.N.I-12-190-10 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cột
11 Cột BTLT 12m, LT.N.I-12-190-9 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
12 Móng cột MT4-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
13 Móng cột MT4a-14 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Móng
14 Móng cột MT5a-18 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
15 Móng cột MTK-12 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
16 Móng cột MTK-14 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
17 Móng cột MTK-16 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
18 Móng cột MTK-18 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Móng
19 Móng giếng cột kép MGĐ-14 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Móng
20 Kè móng cột đơn KM Mô tả tại chương V của HSMT 5 Móng
21 Tiếp địa RC-4 Mô tả tại chương V của HSMT 26 Bộ
22 Tiếp địa RC-8 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
23 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng 22kV, XÐ22-2L Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
24 Xà đỡ góc 3 pha bằng 22kV, XÐG22-2L Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
25 Xà đỡ góc 3 pha bằng 22kV, XÐG22-3L Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
26 Xà néo đúp 3 pha bằng cột dọc tuyến 22kV, XNÐ22-2D Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
27 Xà néo đúp 3 pha dọc cột dọc tuyến 22kV, XNÐ22-3D Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
28 Xà néo đúp 3 pha dọc cột ngang tuyến 22kV, XNÐ22-2N Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
29 Xà néo đúp 3 pha dọc cột ngang tuyến 22kV, XNÐ22-3N Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
30 Xà rẽ 2 pha, XR-2L Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
31 Xà rẽ 3 pha, XR-3L Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
32 Xà rẽ đúp 3 pha cột ngang tuyến, XRĐ-3N Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
33 Giằng cột đúp GC-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
34 Giằng cột đúp GC-14 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
35 Giằng cột đúp GC-18 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
36 Cổ dề néo CND-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
37 Ðầu cốt đồng Cu-35 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
38 Biển báo cáp ngầm BB-CN Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
39 Biển báo cột cầu dao BB-CD Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
40 Ống nhựa xoắn HDPE D160/125 Mô tả tại chương V của HSMT 780 m
41 Ống thép qua đường D168/5 Mô tả tại chương V của HSMT 30 m
42 Mốc báo hiệu cáp ngầm MBH Mô tả tại chương V của HSMT 153 Bộ
43 Hào cáp vỉa hè bê tông HC22-1VHBT Mô tả tại chương V của HSMT 325 m
44 Hào cáp đường bê tông HC22-1ĐBT Mô tả tại chương V của HSMT 232 m
45 Hào cáp nền đường nhựa HC22-1N Mô tả tại chương V của HSMT 11 m
46 Hào cáp vỉa hè lát gạch Block HC22-1BL Mô tả tại chương V của HSMT 199 m
47 Khoan đường nhựa KĐN Mô tả tại chương V của HSMT 19 m
48 Hố ga dự phòng cáp tại vị trí khoan đường nhựa HG Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
49 Tiếp địa RC-4 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
50 Xà đỡ cầu dao XCD-1 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
51 Ghế cách điện GCĐ-1 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
52 Thang sắt TS-3 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
53 Xà đỡ đầu cáp và CSV, XSV-1 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
54 Tay giữ cáp trên cột TGC-1 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
55 Xà rẽ 3 pha XR-2L Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
56 Xà đỡ đầu cáp và CSV loại 2 cáp XSV-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
57 Xà phụ XP-1 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
58 Xà phụ XP-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
59 Xà phụ XP-3 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
60 Bộ truyền động BTĐ Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
61 Chụp cột tròn CT-2,5 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
62 Đầu cốt đồng nhôm AM-50 Mô tả tại chương V của HSMT 120 Cái
63 Đầu cốt đồng ĐCM-35 Mô tả tại chương V của HSMT 66 Cái
64 Đầu cốt đồng ĐCM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Cái
65 Đầu cốt đồng ĐCM-120 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Cái
66 Đầu cốt đồng ĐCM-240 Mô tả tại chương V của HSMT 66 Cái
67 Kẹp cáp nhôm CC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 48 Cái
68 Ống nhựa HDPE 90/65 Mô tả tại chương V của HSMT 240 m
69 Đai thép không gỉ + khóa đai, ĐTKG+KĐ Mô tả tại chương V của HSMT 48 Cái
70 Biển tên trạm và biển báo nguy hiểm BB Mô tả tại chương V của HSMT 22 Cái
71 Cột BTLT 12m, PC.I-12-190-10 Mô tả tại chương V của HSMT 14 Cột
72 Cột BTLT 14m, LT.N.I-14-190-11 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
73 Móng cột MT4-12-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 14 móng
74 Móng cột MT4-14-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 2 móng
75 Móng trạm trụ thép MBA Mô tả tại chương V của HSMT 3 móng
76 Tiếp địa trạm treo TĐT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 8 HT
77 Tiếp địa trạm trụ thép TĐ-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 3 HT
78 Xà đón dây đầu trạm dọc cột XĐD-22 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
79 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XĐN-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
80 Xà lắp SI và chống sét van XSI-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
81 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6-1 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
82 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
83 Giá đỡ máy biến áp GĐM-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
84 Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-D-12 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
85 Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-D-14 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
86 Giá đỡ cáp lực sợi đơn XCL Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
87 Giá đỡ tủ XĐT Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
88 Mốc báo hiệu cáp ngầm MBH Mô tả tại chương V của HSMT 9 Bộ
89 Đầu cốt đồng ĐC-95 Mô tả tại chương V của HSMT 64 Bộ
90 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 108 Bộ
91 Ống nhựa xoắn HDPE D160/125 Mô tả tại chương V của HSMT 150 Bộ
92 Móng cột ly tâm đơn MLT-1 Mô tả tại chương V của HSMT 9 Móng
93 Móng cột ly tâm đơn MLT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
94 Móng cột ly tâm đơn MLT-3 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Móng
95 Móng cột ly tâm đúp MĐLT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
96 Móng cột ly tâm đúp MĐLT-3 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Móng
97 Hào cáp ba đi dưới vỉa hè lát gạch block, HC3-VH-0,6kV Mô tả tại chương V của HSMT 16 m
98 Hào cáp đôi đi dưới vỉa hè lát gạch block, HC2-VH-0,6kV Mô tả tại chương V của HSMT 25 m
99 Tiếp địa RLL Mô tả tại chương V của HSMT 9 Vị trí
100 Cột BTLT 7,5m, LT.N.I-7,5-160-3 Mô tả tại chương V của HSMT 6 cột
101 Cột BTLT 8,5m, LT.N.I-8,5-190-3 Mô tả tại chương V của HSMT 10 cột
102 Cột BTLT 8,5m, LT.N.I-8,5-190-4,3 Mô tả tại chương V của HSMT 17 cột
103 Cột BTLT 10m, LT.N.I-10-190-5 Mô tả tại chương V của HSMT 8 cột
104 Giá đỡ cáp lên cột đúp loại 3 cáp GĐC-3 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
105 Giá đỡ cáp lên cột đúp loại 2 cáp GĐC-2 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
106 Gông cột vuông đơn CDV-1 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Bộ
107 Gông cột vuông kép CDV-2 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
108 Cổ dề cột li tâm đơn CD190-T1 Mô tả tại chương V của HSMT 73 Bộ
109 Cổ dề cột li tâm đúp CD190-T2 Mô tả tại chương V của HSMT 32 Bộ
110 Cổ dề cột li tâm đúp CD160-T2 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
C THU HỒI NHẬP KHO CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ TĨNH
1 Dây cáp XLPE 4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 52 m
2 Cột bê tông chữ H7,5m Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
3 Khóa néo cáp hạ thế Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cái
D CHUYỂN LƯỚI
1 Ðấu trả lại hòm công tơ, H1 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Cái
2 Ðấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 17 Cái
3 Ðấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Cái
4 Đấu trả lại hòm công tơ, Tbu Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cái
5 Đấu trả lại hòm công tơ, H3f Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->