Gói thầu: Gói thầu xây lắp Nâng cấp ĐT.831E (đường cặp kênh Cả Sách) – Xã Vĩnh Lợi)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125837-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Phát
Tên gói thầu Gói thầu xây lắp Nâng cấp ĐT.831E (đường cặp kênh Cả Sách) – Xã Vĩnh Lợi)
Số hiệu KHLCNT 20200125826
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 11:45:00 đến ngày 2020-01-22 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 12,930,824,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 193,900,000 VNĐ ((Một trăm chín mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A MẶT ĐƯỜNG
1 Làm móng lớp trên cấp phối đá dăm Mô tả kỹ thuật theo chương V 13,953 100m3
2 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 103,303 100m2
3 Láng mặt đường 2 lớp nhựa dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 103,303 100m2
4 Ban sửa, lu lèn mặt đường hiện hữu Mô tả kỹ thuật theo chương V 103,303 100m2
B CẢI TẠO + LÀM MỚI BÓ VỈA
1 Làm lớp đá dăm đệm móng Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,16 m3
2 Bê tông bó vỉa đá 1x2, vữa BT mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 79,61 m3
3 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bó vỉa Mô tả kỹ thuật theo chương V 3,891 100m2
C CẢI TẠO CỬA THU NƯỚC
1 Nạo vét bùn hố ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 96,2 m3
2 Phá dỡ bê tông hố thu nước Mô tả kỹ thuật theo chương V 3,068 m3
3 Bê tông hố thu nước đá 1x2, vữa BT mác 200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8,768 m3
4 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn hố ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,767 100m2
5 Sản xuất thép hình tráng kẽm lưới chắn rác Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,374 tấn
6 Lắp đặt thép hình tráng kẽm lưới chắn rác Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,374 tấn
D NỀN ĐƯỜNG
1 Đánh cấp Mô tả kỹ thuật theo chương V 34,839 100m3
2 Đào nền đường Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,576 100m3
3 Đắp nền đường, độ chặt K=0,95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 120,995 100m3
4 Đất đắp Mô tả kỹ thuật theo chương V 13.514,875 m3
5 San gạt, lu lèn lại mặt đường cũ Mô tả kỹ thuật theo chương V 172,767 100m2
6 Móng cấp phối sỏi đỏ K=0.95 Mô tả kỹ thuật theo chương V 13,825 100m3
7 Đóng cọc tràm gia cố bằng máy đào 0.40 m3 ngập đất Mô tả kỹ thuật theo chương V 45,44 100m
8 Đóng cọc tràm gia cố bằng máy đào 0.40 m3 k ngập đất (Hệ số NC:0,75;Hệ số Máy TC:0,75) Mô tả kỹ thuật theo chương V 5,68 100m
E MẶT ĐƯỜNG
1 Làm móng lớp dưới cấp phối đá dăm, đường làm mới Mô tả kỹ thuật theo chương V 26,265 100m3
2 Làm móng lớp trên cấp phối đá dăm, đường làm mới Mô tả kỹ thuật theo chương V 26,355 100m3
3 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 1kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 173,124 100m2
4 Láng mặt đường 2 lớp nhựa dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 173,124 100m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->