Gói thầu: Xây lắp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126227-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200115004
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sử dụng nguồn vốn dành cho công tác GPMB dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 11:12:00 đến ngày 2020-01-21 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,167,993,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 77,500,000 VNĐ ((Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đường dây trung thế 22kV
1 Móng cột đơn MT-8 MT-8(20) 10 móng
2 Móng cột đơn dưới ao MT-8(Ao) MT-8(Ao) 4 móng
3 Móng cột đúp MT24-30 MT24-30 4 móng
4 Móng bản cột thép đơn thân MB30-30(1) MB30-30(1) 3 móng
5 Kè móng dưới ao (cột thép) KMT 3 móng
6 Kè móng dưới ao KM 10 móng
7 Tiếp địa RC-3 RC-3 20 VT
8 Cột bê tông li tâm PC.I-18-190-11,0 NPC.I-18-190-13,0 6 cột
9 Cột bê tông ly tâm NPC.I-20-190-13,0 NPC.I-20-190-13,0 16 cột
10 Cột thép đơn thân 22m 2 mạch CT22-2A có dây cs+ Nhanh re CT22-2A 1 cột
11 Cột thép đơn thân 22m 2 mạch CT22-2 có dây cs CT22-2 2 cột
12 Chụp nối cột đơn CN1-4 CN1-4 1 bộ
13 Xà néo bằng sứ chuỗi cột đơn X2BC-22 X2BC-22 5 bộ
14 Xà néo 3 tầng sứ chuỗi cột đơn X2LC-3T-22 X2LC-3T-22 6 bộ
15 Xà néo 3 tầng sứ chuỗi cột đúp dọc X2LC-3T-22d X2LC-3T-22d 3 bộ
16 Xà néo 3 tầng sứ chuỗi cột đúp ngang X2LC-3T-22n X2LC-3T-22n 2 bộ
17 Xà néo sứ chuỗi cột hình Pi tim 2.0m XIIC-2.0 XIIC-2.0 1 bộ
18 Xà néo chữ Z sứ chuỗi cột đơn X2ZC-35 X2ZC-35 1 bộ
19 Xà phụ 1 sứ cột đơn XP1 XP1 2 bộ
20 Xà bò 2 sứ cột đơn Xbo-2 Xbo-2 2 bộ
21 Xà bò 3 sứ Xbo-3 Xbo-3 1 bộ
22 Cổ dề chống sét cột đơn CD1 CD1 1 bộ
23 Giằng cột đúp 12m GC-12 GC-II2.0m 1 bộ
24 Giằng cột đúp 18-20m GC-18-20 GC-18-20 3 bộ
25 Dây nhôm lõi thép AC120/19 AC120 2.508 m
26 Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE độ dày 3,5mm AsXH24-150/24 2.301 m
27 Sứ đứng 22kV & ty sứ SĐD-24 5 quả
28 Sứ đứng 35kV & ty sứ SĐD-35 10 quả
29 Chuỗi néo kép Silicone 24kV + phụ kiện CK-Silicone-24 9 chuỗi
30 Chuỗi néo Silicone 24kV + phụ kiện Silicone-24.2 90 chuỗi
31 Chuỗi néo kép Silicone 35kV + phụ kiện CK-Silicone-35 3 chuỗi
32 Chuỗi néo Silicone 35kV + phụ kiện Silicone-35.2 24 chuỗi
33 Kẹp treo dây chống sét KTCS KĐ-CS 1 cái
34 Ghíp nhôm đa năng a50-240 A50-240 24 cái
35 Dây néo định hình cho dây AsXH150 NĐH150 72 m
36 Biển báo an toàn và tên cột đường dây BBAT+TC 21 cái
B Phần cáp quang
1 Cáp quang ADSS24 -300 303 m
2 Néo 1 hướng ADSS 300 42 bộ
3 ODF 24 sợi 8 hộp
4 Măng sông 24 sợi 8 bộ
5 Gông treo cáp trên cột BTLT 22 bộ
6 Giá cuốn cáp quang 2 bộ
7 Biển báo cáp quang EVN 10 bộ
8 Ra, kéo, căng hãm cáp quang 24 sợi 1,544 km
9 Hàn nối ODF cáp sợi quang loại 24 sợi 6 bộ ODF
10 Lắp đặt hộp nối vào cột điện 8 hộp nối
11 Lắp đặt phụ kiện treo cáp trên cột 22 cột
12 Làm giàn giáo vượt đường giao thông 2 vị trí
13 Tháo hạ đường dây cáp quang 24 sợi 1,544 km
C Tháo dỡ thu hồi
1 Cột bê tông ly tâm LT12m LT12.th 6 cột
2 Cột bê tông ly tâm LT14m LT14.th 6 cột
3 Cột bê tông ly tâm LT16m LT16.th 1 cột
4 Cột bê tông ly tâm LT20m LT20.th 6 cột
5 Xà đỡ bằng cột đơn X1B-22 X1B-22.th 3 bộ
6 Xà néo bằng sứ đứng cột đơn X2B-22 X2B-22.th 4 bộ
7 Xà néo bằng sứ chuỗi cột đơn X2BC-22 X2BC-22.th 5 bộ
8 Dây nhôm lõi thép AC120/19 AC120.tc 2,508 km
9 Sứ đứng 22kV SĐD-24.th 62 quả
10 Chuỗi néo Silicone 24kV + phụ kiện Silicone-24.2.th 30 chuỗi
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->