Gói thầu: Xây lắp công trình: Xây dựng xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Uông Bí 2 và Chống quá tải các TBA khu vực TP Uông Bí năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126040-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ninh
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Xây dựng xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Uông Bí 2 và Chống quá tải các TBA khu vực TP Uông Bí năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200119310
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB, TDTM của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 09:52:00 đến ngày 2020-01-21 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,085,142,975 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
1 Lắp đặt Dao cách ly chém ngang 24kV-630A (A cấp) DN-22 kV (A cấp) (Phần ĐZ TA) 1 bộ
2 Lắp đặt chống sét van <=35KV (A cấp) ZnO-22 kV(A cấp) (Phần ĐZ TA) 2 bộ
3 Lắp đặt Dao cách ly chém ngang 35kV-630A (A cấp) DN-35 kV(A cấp) (Phần Cáp ngầm TA) 3 bộ
4 Lắp đặt Dao cách ly chém ngang 24kV-630A (A cấp) DN-22 kV(A cấp) (Phần Cáp ngầm TA) 1 bộ
5 Lắp đặt Chống sét van ZnO-22 kV (A cấp) ZnO-22 kV (A cấp) (Phần Cáp ngầm TA) 1 bộ
6 Lắp đặt Chống sét van ZnO-35 kV (A cấp) ZnO-35 kV (A cấp) (Phần Cáp ngầm TA) 5 bộ
7 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV-Plugin (A cấp) 400kVA-22/0,4kV-Plugin (A cấp) 1 máy
8 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV (A cấp) 400kVA-22/0,4kV (A cấp) 3 máy
9 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Máy biến áp 400kVA-35/0,4kV (A cấp) 400kVA-35/0,4kV (A cấp) 2 máy
10 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Tủ RMU 24kV-3 ngăn (2 ngăn cầu dao phụ tải, 1 ngăn cầu dao phụ tải +giá đỡ cầu chì (Không mở rộng ) và các phụ kiện đầy đủ, cầu chì, cảm biến nhiệt độ, điện trở sấy, cảnh báo sự cố đầu cáp… (nằm trong trụ hợp bộ) (A cấp) RMU 24kV - (2CD+1CD-CC)-compact không mở rộng -không vỏ (A cấp) 1 tủ
11 Lắp đặt Tủ điện hạ thế 600V-600A (A cấp) 600V-600A (A cấp) 5 tủ
12 Lắp đặt Tủ điện hạ thế 600V-600A kiêm trụ đỡ máy biến áp (A cấp) 600V-600A-Trụ&RMU (A cấp) 1 tủ
13 Lắp đặt Chống sét van ZnO-22 kV (A cấp) ZnO-22 kV (A cấp) 3 bộ
14 Lắp đặt Chống sét van ZnO-35 kV (A cấp) ZnO-35 kV (A cấp) 2 bộ
B PHẦN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP
1 Cung cấp và lắp dựng Cột 16m NPC.I-16-190-11 16m NPC.I-16-190-11 17 Cột
2 Cung cấp và lắp dựng Cột 16m NPC.I-16-190-13 NPC.I-16-190-13 8 Cột
3 Cung cấp và Lắp đặt Tiếp địa, R4C/ thử nghiệm sau lắp đặt R4C 20 Bộ
4 Cung cấp và lắp đặt Xà phụ XP1 XP1 3 Bộ
5 Cung cấp và lắp đặt Xà phụ XP4 XP4 2 Bộ
6 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ tay dao Giá đỡ tay dao 1 Bộ
7 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ trục truyền động Giá đỡ trục truyền động 1 Bộ
8 Cung cấp và lắp đặt Ghế GCĐ-1 Ghế GCĐ-1 1 Bộ
9 Cung cấp và lắp đặt Dây leo tiếp địa DL-16 Dây leo tiếp địa DL-16 2 Bộ
10 Cung cấp và lắp đặt Thang trèo TS-3 Thang trèo TS-3 1 Bộ
11 Cung cấp và lắp đặt Xà XN-L2T-XT-22D Xà XN-L2T-XT-22D 10 Bộ
12 Cung cấp và lắp đặt Xà XN-L2T-XT-22C Xà XN-L2T-XT-22C 5 Bộ
13 Cung cấp và lắp đặt Xà XCD-1 Xà XCD-1 1 Bộ
14 Cung cấp và lắp đặt Xà XCV-1 Xà XCV-1 1 Bộ
15 Cung cấp và lắp đặt Xà quay XQC3P Xà quay XQC3P 1 Bộ
16 Cung cấp và lắp đặt Xà XR-1T-22D Xà XR-1T-22D 1 Bộ
17 Cung cấp và lắp đặt Xà XNKN-L2T-1M-22C Xà XNKN-L2T-1M-22C 3 Bộ
18 Cung cấp và lắp đặt Xà XNKD-L2T-1M-22C Xà XNKD-L2T-1M-22C 2 Bộ
19 Cung cấp và lắp đặt Giằng cột đúp GC-16 Giằng cột đúp GC-16 5 Bộ
20 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp GĐC-18 Giá đỡ cáp GĐC-18 2 Bộ
21 Kéo lại dây AC-120/19 từ cột 60/374-E5.16 đến cột 60A/374-E5.16 Kéo lại dây AC-120/19 từ cột 60/374-E5.16 đến cột 60A/374-E5.16 312 m
22 Lắp đặt Dây nhôm lõi thép AC-120/19 (A cấp) Dây nhôm lõi thép AC-120/19 (A cấp 86m) 84 m
23 Lắp đặt Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC70/11/XLPE2.5/HDPE (A cấp) Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC70/11/XLPE2.5/HDPE (A cấp 3902m) 3.825 m
24 Cung cấp và lắp đặt Cáp CXV 1x70 Cáp CXV 1x70 9 m
25 Cung cấp và lắp đặt Cáp CXV 1x35 Cáp CXV 1x35 12 m
26 Lắp đặt Cách điện đứng 22kV đường rò 550mm (A cấp) Cách điện đứng 22kV đường rò 550mm (A cấp) 96 Quả
27 Lắp đặt Chuỗi néo polymer 22kV 100kN khóa néo ép (A cấp) Chuỗi néo polymer 22kV 100kN khóa néo ép (A cấp) 15 Chuỗi
28 Lắp đặt Chuỗi néo polymer 22kV 100kN giáp níu (A cấp) Chuỗi néo polymer 22kV 100kN giáp níu (A cấp) 42 Chuỗi
29 Cung cấp và lắp đặt KẸP CÁP NHÔM 3 BULONG 25-150 KẸP CÁP NHÔM 3 BULONG 25-150 48 Cái
30 Cung cấp và lắp đặt Nắp che đầu sứ chống sét Nắp che đầu sứ chống sét 2 bộ 3 cái
31 Cung cấp và lắp đặt Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 Ống Gân Xoắn HDPE 32/25 12 m
32 Cung cấp và lắp đặt Khóa tay dao Khóa tay dao 1 cái
33 Cung cấp và lắp đặt BIỂN CẤM TRÈO KÈM SỐ THỨ TỰ CỘT BIỂN CẤM TRÈO KÈM SỐ THỨ TỰ CỘT 20 Cái
34 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt nhôm SY-120 Đầu cốt nhôm SY 120 12 Cái
35 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt SYG 70 Đầu cốt SYG 70 6 cái
36 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng Cu-35 Đầu cốt đồng Cu-35 12 cái
37 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng Cu-70 Đầu cốt đồng Cu-70 18 cái
38 Cung cấp và xây dựng Móng cột MT-6 Móng cột MT-6 13 Móng
39 Cung cấp và xây dựng Móng cột MCNN-16 Móng cột MCNN-16 2 Móng
40 Cung cấp và xây dựng Móng cột MTK-8 Móng cột MTK-8 5 Móng
C PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
1 Cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm Cầu chì tự rơi 35kV-100A Cầu chì tự rơi 35kV-100A (bao gồm thử nghiệm) 2 bộ
2 Cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm Cầu chì tự rơi 24kV-100A Cầu chì tự rơi 24kV-100A (bao gồm thử nghiệm) 3 bộ
3 Lắp đặt Cách điện đứng 35kV đường rò 875mm (A cấp) CĐĐ 35kV (A cấp) 36 cái
4 Lắp đặt Cách điện đứng 22kV đường rò 550mm (A cấp) CĐĐ 22kV (A cấp) 63 Quả
5 Cung cấp, lắp đặt Thanh cái đồng bọc CX1V/WBC-50-22kV Thanh cái đồng bọc CX1V/WBC-50-22kV 99 m
6 Cung cấp, lắp đặt Thanh cái trạm AC70/11-XLPE4.3/HDPE Thanh cái trạm AC70/11-XLPE4.3/HDPE 86 m
7 Cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Cáp lực Cu/XLPE/PVC-1x240 Cáp lực Cu/XLPE/PVC-1x240 164 m
8 Cung cấp và lắp đặt Dây đồng bọc CXV 1x95 Dây đồng bọc CXV 1x95 40 m
9 Cung cấp và lắp đặt Dây đồng bọc CXV 1x35 Dây đồng bọc CXV 1x35 25 m
10 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp T-Plug 24V 3P 50 mm2 Đầu cáp T-Plug 24V 3P 50 mm2 1 Bộ
11 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp Elbow 24kV 250A 3C 50mm2 Đầu cáp Elbow 24kV 250A 3C 50mm2 1 Bộ
12 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt AM70 Đầu cốt AM70 30 cái
13 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng Cu-35 Đầu cốt đồng Cu-35 30 cái
14 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng Cu-50 Đầu cốt đồng Cu-50 45 cái
15 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng Cu-95 Đầu cốt đồng Cu-95 22 cái
16 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng Cu-240 Đầu cốt đồng Cu-240 48 cái
17 Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 24 cái
18 Cung cấp và lắp đặt Chụp đầu cực cầu chì tự rơi CC-FCO Chụp đầu cực cầu chì tự rơi CC-FCO 5 bộ 6 cái
19 Cung cấp và lắp đặt Chụp đầu cực chống sét van CC-CSV Chụp đầu cực chống sét van CC-CSV 5 bộ 3 cái
20 Cung cấp và lắp đặt Chụp đầu cực trung thế CCTT-MBA Chụp đầu cực trung thế CCTT-MBA 5 bộ 3 cái
21 Cung cấp và lắp đặt Chụp đầu cực hạ áp MBA Chụp đầu cực hạ áp MBA 5 bộ 4 cái
22 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa HDPE 32/25 Ống nhựa HDPE 32/25 29 m
23 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa HDPE 85/65 Ống nhựa HDPE 85/65 50 m
24 Cung cấp và lắp đặt Đai thép không gỉ + khóa đai Đai thép không gỉ + khóa đai 80 cái
25 Cung cấp và lắp đặt Khóa tủ điện Khóa tủ điện 5 cái
26 Băng dính cách điện Băng dính cách điện 10 cuộn
27 Dây thít Dây thít 3 Túi
28 Cung cấp và lắp đặt Biển báo an toàn, biển tên trạm Biển báo an toàn, biển tên trạm 19 cái
29 Cung cấp và lắp dựng Cột bê tông ly tâm NPC.I-10-190-5 Cột bê tông ly tâm NPC.I-10-190-5 4 Cột
30 Cung cấp và lắp dựng Cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-7,2 Cột bê tông ly tâm NPC.I-12-190-7,2 6 Cột
31 Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD2-22 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD2-22 3 Bộ
32 Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD1-22 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD1-22 3 Bộ
33 Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD2-35 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD2-35 2 Bộ
34 Cung cấp và lắp đặt Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD1-35 Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến XĐD1-35 2 Bộ
35 Cung cấp và lắp đặt Xà lắp SI và chống sét van Xà lắp SI và chống sét van 5 Bộ
36 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6 5 Bộ
37 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6A Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6A 3 Bộ
38 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ máy biến áp GĐM-2,6 Giá đỡ máy biến áp GĐM-2,6 5 Bộ
39 Cung cấp và lắp đặt Ghế thao tác Ghế thao tác 5 Bộ
40 Cung cấp và lắp đặt Thang sắt Thang sắt 5 Bộ
41 Cung cấp và lắp đặt Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-10D Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-10D 2 Bộ
42 Cung cấp và lắp đặt Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-12D Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-12D 3 Bộ
43 Cung cấp và lắp đặt Thang đỡ cáp tổng hạ thế Thang đỡ cáp tổng hạ thế 5 Bộ
44 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp xuất tuyến dầm MBA Giá đỡ cáp xuất tuyến dầm MBA 40 Bộ
45 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp leo cột TBA Giá đỡ cáp leo cột TBA 15 Bộ
46 Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm Lắp đặt Hệ thống tiếp địa TBA, TĐT-2 TBA, TĐT-2 5 HT
47 Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm Lắp đặt Hệ thống tiếp địa TBA trụ TBA trụ 1 HT
48 Cung cấp và xây dựng Móng cột trạm, MT4-10 Móng cột trạm, MT4-10 4 móng
49 Cung cấp và xây dựng Móng cột trạm, MT4A-12 Móng cột trạm, MT4A-12 6 móng
50 Cung cấp và xây dựng Móng trạm trụ Móng trạm trụ 1 móng
51 Cung cấp và xây dựng Bê tông nền trạm biến áp Bê tông nền trạm biến áp 5 Trạm
52 Hoàn trả vỉa hè nền trạm gạch block (gạch tận dụng lại lúc bóc lên để đào móng) Hoàn trả vỉa hè nền trạm gạch block 1 trạm
D PHẦN CÁP NGẦM TRUNG ÁP
1 Cung cấp và lắp dựng Cột 14m NPC.I-14-190-13 Cột 14m NPC.I-14-190-13 2 cột
2 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ chống sét XSV-1 Xà đỡ chống sét XSV-1 2 Bộ
3 Cung cấp và lắp đặt Ghế cách điện GCĐ-1 Ghế cách điện GCĐ-1 4 Bộ
4 Cung cấp và lắp đặt Thang trèo TS-3 Thang trèo TS-3 4 Bộ
5 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ XP1 Xà đỡ XP1 4 bộ
6 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ XP4 Xà đỡ XP4 3 Bộ
7 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ XP5 Xà đỡ XP5 1 Bộ
8 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ tay dao Giá đỡ tay dao 4 Bộ
9 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ trục truyền động Giá đỡ trục truyền động 4 Bộ
10 Cung cấp và lắp đặt Xà đỡ cầu dao XCD-1 Xà đỡ cầu dao XCD-1 4 Bộ
11 Cung cấp và lắp đặt Xà XN-C2T-1M-35C Xà XN-C2T-1M-35C 1 Bộ
12 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp lên cột GĐC-18 Giá đỡ cáp lên cột GĐC-18 2 Bộ
13 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp lên cột GĐC Giá đỡ cáp lên cột GĐC 2 Bộ
14 Cung cấp và lắp đặt Cô dê néo CDNT-105 Cô dê néo CDNT-105 1 Bộ
15 Cung cấp và lắp đặt Dây néo TK70 Dây néo TK70 2 Bộ
16 Cung cấp và lắp đặt Giằng cột đúp GC-14 Giằng cột đúp GC-14 1 Bộ
17 Cung cấp và lắp đặt Dây leo tiếp địa DL-12 Dây leo tiếp địa DL-12 1 Bộ
18 Cung cấp và lắp đặt Dây leo tiếp địa DL-14 Dây leo tiếp địa DL-14 1 Bộ
19 Cung cấp và lắp đặt Dây leo tiếp địa DL-16 Dây leo tiếp địa DL-16 2 Bộ
20 Cung cấp và lắp đặt Măng sông nối ống thép MS-OT Măng sông nối ống thép MS-OT 14 Bộ
21 Cung cấp và lắp đặt Giá treo cáp DC.35 Giá treo cáp DC.35 16 Bộ
22 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp dọc mương GĐC-1 Giá đỡ cáp dọc mương GĐC-1 10 Bộ
23 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/20/35(40,5)kV-3x240mm2 (A cấp 602m) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-20/35(40,5)kV-3x240mm2 (A cấp) 590 m
24 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/20/35(40,5)kV-3x70mm2 (A cấp 592m) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-20/35(40,5)kV-3x70mm2(A cấp) 581 m
25 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W/12.7/22(24)kV-3x70mm2 (A cấp 341) Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-12,7/22(24)kV-3x70mm2(A cấp) 339 m
26 Cung cấp và lắp đặt Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC-70/11/XLPE2.5/HDPE AC-70/11/XLPE2.5/HDPE 6 m
27 Lắp đặt Dây nhôm lõi thép AC-70/11 (A cấp) AC-70/11 (A cấp 60m) 60 m
28 Lắp đặt Dây nhôm lõi thép AC-120/19 (A cấp) AC-120/19 (A cấp 30) 30 m
29 Cung cấp và lắp đặt Thanh cái tủ xuất tuyến Cu 60x6 Thanh cái tủ xuất tuyến Cu 60x6 6 m
30 Cung cấp và lắp đặt Cáp CXV 1x70mm2 Cáp CXV 1x70mm2 27 m
31 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp T-plug 24kV 3x70mm2 Đầu cáp T-plug 24kV 3x70mm2 1 Đầu
32 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp co ngót nguội 24kV ngoài trời 3x70mm2 Đầu cáp co ngót nguội 24kV ngoài trời 3x70mm2 3 Đầu
33 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp co ngót nguội 35kV ngoài trời 3x70mm2 Đầu cáp co ngót nguội 35kV ngoài trời 3x70mm2 4 Đầu
34 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp 35kV co nguội trong nhà 3x240mm2 Đầu cáp 35kV co nguội trong nhà 3x240mm2 1 Đầu
35 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp co ngót nguội 35kV ngoài trời 3x240 Đầu cáp co ngót nguội 35kV ngoài trời 3x240 1 Đầu
36 Cung cấp và lắp đặt Hộp nối cáp ngầm 35kV 3x240mm2 Hộp nối cáp ngầm 35kV 3x240mm2 2 Hộp
37 Cung cấp và lắp đặt MỐC BÁO CÁP NGẦM BẰNG SỨ MỐC BÁO CÁP NGẦM BẰNG SỨ 70 cái
38 Lắp đặt Cách điện đứng 35kV đường rò 875mm (A cấp) CĐĐ-35 kV (A cấp) 28 Quả
39 Lắp đặt Chuỗi néo polymer 35kV 100kN khóa néo bu lông (A cấp) Chuỗi néo polymer 35kV 100kN khóa néo bu lông (A cấp) 6 Chuỗi
40 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt SYG-70 Đầu cốt SYG-70 15 Cái
41 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt SYG-120 Đầu cốt SYG-120 3 cái
42 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt M35 Đầu cốt M35 36 Cái
43 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt M70 Đầu cốt M70 54 cái
44 Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 30 Cái
45 Cung cấp và lắp đặt Cáp CXV 1x35 Cáp CXV 1x35 24 m
46 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa HDPE 32/25(Luồn tĐ+CS) Ống nhựa HDPE 32/25(Luồn tĐ+CS) 24 m
47 Cung cấp và lắp đặt Biển báo cáp ngầm Biển báo cáp ngầm 4 Cái
48 Cung cấp và lắp đặt Biển báo cột cầu dao Biển báo cột cầu dao 4 Cái
49 Cung cấp và lắp đặt NẮP CHE ĐẦU SỨ CHỐNG SÉT NẮP CHE ĐẦU SỨ CHỐNG SÉT 6 bộ 3 cái
50 Cung cấp và lắp đặt Khóa tay dao Khóa tay dao 4 cái
51 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 Ống nhựa xoắn HDPE 195/150 545 m
52 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 Ống nhựa xoắn HDPE 160/125 851 m
53 Cung cấp và lắp đặt Ống thép DN200 luồn cáp gầm cầu Ống thép DN200 luồn cáp gầm cầu 87 m
54 Cung cấp và xây dựng Rãnh cáp 1 lộ 22kV đi dưới vỉa hè lát gạch block Rãnh cáp 1 lộ 22kV đi dưới vỉa hè lát gạch block 35 m
55 Cung cấp và xây dựng Rãnh cáp 1 lộ 22kV đi dưới đường bê tông Rãnh cáp 1 lộ 22kV đi dưới đường bê tông 242 m
56 Cung cấp và xây dựng Rãnh cáp 1 lộ 35kV đi dưới đường bê tông Rãnh cáp 1 lộ 35kV đi dưới đường bê tông 952 m
57 Cung cấp và xây dựng Mương cáp 1 lộ 35kV đi trong trạm 110kV Mương cáp 1 lộ 35kV đi trong trạm 110kV 46 m
58 Cung cấp và xây dựng Rãnh cáp 1 lộ 35kV đi dưới đường nhựa bê tông apphan Rãnh cáp 1 lộ 35kV đi dưới đường nhựa bê tông apphan 14 m
59 Cung cấp và xây dựng Rãnh cáp 1 lộ 22kV đi dưới đường nhựa bê tông apphan Rãnh cáp 1 lộ 22kV đi dưới đường nhựa bê tông apphan 25 m
60 Cung cấp và xây dựng Trụ móng đỡ cáp Trụ móng đỡ cáp 5 cái
61 Cung cấp và xây dựng Móng cột MTK-6 Móng cột MTK-6 1 Móng
62 Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm sau lắp đặt Tiếp địa RC-4 Tiếp địa RC-4/ thử nghiệm sau lắp đặt 3 Bộ
63 Xây dựng Hố ga kéo cáp ngầm Hố ga kéo cáp ngầm 3 Hố
64 Tấm đan bê tông TĐ1 đậy mương cáp trong trạm 110kV Tấm đan bê tông TĐ1 đậy mương cáp trong trạm 110kV 80 Tấm
65 Tấm đan bê tông TĐ2 đậy mương cáp trong trạm 110kV Tấm đan bê tông TĐ2 đậy mương cáp trong trạm 110kV 3 Tấm
E PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
1 Lắp đặt Cáp vặn xoắn AL-XLPE4x50 (A cấp) Cáp vặn xoắn AL-XLPE4x50 (A cấp) 205 m
2 Lắp đặt Cáp vặn xoắn AL-XLPE4x95 (A cấp) Cáp vặn xoắn AL-XLPE4x95 (A cấp) 2.599 m
3 Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x35 KR Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x35 KR 214 m
4 Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x50 KR Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x50 KR 94 m
5 Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x70 KR Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x70 KR 40 m
6 Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x95 KR Kéo rải lại cáp vặn xoắn VX A/XLPE 4x95 KR 418 m
7 Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6kV 4x120 (A cấp) Lắp đặt, thử nghiệm sau lắp đặt Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6kV 4x120 (A cấp) 51 m
8 Cung cấp và lắp đặt Dây đấu hộp phân dây VX Al/XLPE 4x50 Dây đấu hộp phân dây VX Al/XLPE 4x50 48 m
9 Cung cấp và lắp đặt Dây CXV - 0,6/1kV 1x6 Dây CXV - 0,6/1kV 1x6 55 m
10 Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 2x6 Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 2x6 6 m
11 Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 2x10 Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 2x10 18 m
12 Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 2x16 Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 2x16 21 m
13 Cung cấp và lắp đặt Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 3x25 + 1x16 Dây Cu/XLPE/PVC - 0,6/1kV 3x25 + 1x16 3 m
14 Cung cấp và lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 48 m
15 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp co ngót trong nhà 0,4 kV (4x120) Đầu cáp co ngót trong nhà 0,4 kV (4x120) 3 cái
16 Cung cấp và lắp đặt Đầu cáp co ngót ngoài trời 0,4 kV (4x120) Đầu cáp co ngót ngoài trời 0,4 kV (4x120) 3 cái
17 Cung cấp và lắp đặt Kẹp hãm cáp ABC 4*(50-95) Kẹp hãm cáp ABC 4*(50-95) 155 cái
18 Cung cấp và lắp đặt Kẹp đỡ cáp ABC 4*(50-95) Kẹp đỡ cáp ABC 4*(50-95) 36 cái
19 Cung cấp và lắp đặt Bịt đầu cáp BĐC-95 Bịt đầu cáp BĐC-95 224 cái
20 Cung cấp và lắp đặt Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 184 cái
21 Cung cấp và lắp đặt Đai thép không gỉ 20x0,7 + Khóa đai cột đơn (1,2m) Đai thép không gỉ 20x0,7 + Khóa đai cột đơn (1,2m) 156 cái
22 Cung cấp và lắp đặt Đai thép không gỉ 20x0,7 + Khóa đai cột đúp (2,4m) Đai thép không gỉ 20x0,7 + Khóa đai cột đúp (2,4m) 44 cái
23 Cung cấp và lắp đặt Má ốp cột đk 20 (mạ nhúng nóng) Má ốp cột đk 20 (mạ nhúng nóng) 162 cái
24 Cung cấp và lắp đặt Bu lông móc + long đen Bu lông móc + long đen 31 cái
25 Cung cấp và lắp đặt Giá móc Giá móc 16 cái
26 Cung cấp và lắp đặt Tấm ốp cột vòng đơn F16 Tấm ốp cột vòng đơn F16 12 cái
27 Cung cấp và lắp đặt Kẹp bổ trợ cáp đơn Kẹp bổ trợ cáp đơn 22 cái
28 Cung cấp và lắp đặt Kẹp bổ trợ cáp đôi Kẹp bổ trợ cáp đôi 1 cái
29 Cung cấp và lắp đặt Ghíp GN2 Ghíp GN2 88 cái
30 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 80 cái
31 Cung cấp và lắp đặt Đầu cốt đồng nhôm AM-50 Đầu cốt đồng nhôm AM-50 48 cái
32 Cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm Tiếp địa lặp lại R2C Tiếp địa lặp lại R2C /thử nghiệm sau lắp đặt 2 Vị trí
33 Cung cấp và lắp dựng Cột bê ly tâm NPC.I-6,5-160-3,5 Cột bê ly tâm NPC.I-6,5-160-3,5 11 cột
34 Cung cấp và lắp dựng Cột bê ly tâm NPC.I-7,5-160-3,5 Cột bê ly tâm NPC.I-7,5-160-3,5 2 cột
35 Cung cấp và lắp dựng Cột bê ly tâm NPC.I-7,5-160-4,3 Cột bê ly tâm NPC.I-7,5-160-4,3 1 cột
36 Cung cấp và lắp dựng Cột bê ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3 Cột bê ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3 9 Cột
37 Cột bê ly tâm NPC.I-8,5-190-5 Cột bê ly tâm NPC.I-8,5-190-5 7 Cột
38 Cung cấp và lắp đặt Hộp phân dây aptomat (MCB) 3P 100A-10kA (9 lộ ra) Hộp phân dây aptomat (MCB) 3P 100A-10kA (9 lộ ra) 12 hộp
39 Cung cấp và lắp đặt Gông treo 1-3 hòm H3F Gông treo 1-3 hòm H3F 1 Bộ
40 Cung cấp và lắp đặt Gông treo 1 hòm H2 (H4) Gông treo 1 hòm H2 (H4) 7 Bộ
41 Cung cấp và lắp đặt Gông treo 1 hòm H2 (H4) cột đúp dọc tuyến Gông treo 1 hòm H2 (H4) cột đúp dọc tuyến 2 Bộ
42 Cung cấp và lắp đặt Gông treo 2 hòm H2 (H4) Gông treo 2 hòm H2 (H4) 2 Bộ
43 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp dọc cột điện Giá đỡ cáp dọc cột điện 72 Bộ
44 Cung cấp và lắp đặt Giá đỡ cáp ngầm GD3-LT Giá đỡ cáp ngầm GD3-LT 1 Bộ
45 Tháo công tơ 01 pha để lắp gom vào các hộp 4 Tháo công tơ 01 pha để lắp gom vào các hộp 4 35 cái
46 Cung cấp và lắp đặt Hòm công tơ H1 lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) Hòm công tơ H1 lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) 2 hộp
47 Cung cấp và lắp đặt Hòm công tơ H2 lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) Hòm công tơ H2 lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) 6 hộp
48 Cung cấp và lắp đặt Hòm công tơ H4 lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) Hòm công tơ H4 lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) 7 hộp
49 Cung cấp và lắp đặt Hòm 01 công tơ 3 pha lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) Hòm 01 công tơ 3 pha lắp mới (gồm cả cầu đấu dây vào ra) 1 hộp
50 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ H1 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ H1 8 Hộp
51 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ H2 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ H2 7 hộp
52 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ H4 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ H4 11 hộp
53 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ 3 pha Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ 3 pha 9 hộp
54 Cung cấp và xây dựng Móng cột N-6,5T Móng cột N-6,5T 5 Móng
55 Cung cấp và xây dựng Móng cột K-6,5T Móng cột K-6,5T 3 Móng
56 Cung cấp và xây dựng Móng cột N-7,5T Móng cột N-7,5T 1 Móng
57 Cung cấp và xây dựng Móng cột K-7,5T Móng cột K-7,5T 1 Móng
58 Cung cấp và xây dựng Móng cột N-8,5T Móng cột N-8,5T 10 Móng
59 Cung cấp và xây dựng Móng cột K-8,5T Móng cột K-8,5T 3 Móng
60 Cung cấp và xây dựng Rãnh cáp 3 lộ đi trên vỉa hè Rãnh cáp 3 lộ đi trên vỉa hè 3 m
F THU HỒI
1 Dây thu hồi PVC 3x50+1x35 Dây thu hồi PVC 3x50+1x35 309 m
2 Dây thu hồi PVC 2x35 Dây thu hồi PVC 2x35 156 m
3 Dây thu hồi VX 4x35 Dây thu hồi VX 4x35 81 m
4 Dây thu hồi VX 4x50 Dây thu hồi VX 4x50 531 m
5 Xà hạ thế Xà hạ thế 12 Bộ
6 Xà 22kV Xà 22kV 1 Bộ
7 Chụp ngọn cột 22kV Chụp ngọn cột 22kV 1 Bộ
8 Sứ đứng VHĐ 22kV Sứ đứng VHĐ 22kV 3 Quả
9 Cột bê tông li tâm 10m thu hồi Cột bê tông li tâm 10m thu hồi 1 Cột
10 Cột bê tông li tâm 7,5m thu hồi Cột bê tông li tâm 7,5m thu hồi 3 Cột
11 Cột bê tông BTH 6,5m thu hồi Cột bê tông BTH 6,5m thu hồi 11 Cột
12 Cột bê tông BTH 7,5m thu hồi Cột bê tông BTH 7,5m thu hồi 1 Cột
13 Hòm 1 công tơ thu hồi Hòm 1 công tơ thu hồi 3 hộp
14 Hòm 2 công tơ thu hồi Hòm 2 công tơ thu hồi 4 hộp
15 Hòm 4 công tơ thu hồi Hòm 4 công tơ thu hồi 6 hộp
G HẠNG MỤC KHÁC
1 Chi phí Bảo hiểm công trình BH 1 HM
2 Chi phí đấu nối hotline Hotline 1 Toàn bộ công trình
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->