Gói thầu: Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126531-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Xây lắp đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200120637
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của EVN–NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 12:18:00 đến ngày 2020-01-21 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,533,246,965 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 37,000,000 VNĐ ((Ba mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A PHẦN VẬT TƯ A CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN, LẮP ĐẶT
1 Máy biến áp 3 pha 35/0.4kV - 160KVA Mô tả tại chương V của HSMT 2 Máy
2 Máy biến áp 3 pha 35/0.4kV - QTC 250KVA Mô tả tại chương V của HSMT 1 Máy
3 Máy biến áp 3 pha 10(22)/0.4kV - 160KVA Mô tả tại chương V của HSMT 1 Máy
4 Máy biến áp 3 pha 10(22)/0.4kV - QTC 250KVA Mô tả tại chương V của HSMT 1 Máy
5 Dây dẫn AC70/11 Mô tả tại chương V của HSMT 5,034 km
6 Dây nhôm bọc 35kV-Al/XLPE/HDPE/4,3-70/11mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 1,603 km
7 Dây đồng mềm nhiều sợi CV35 Mô tả tại chương V của HSMT 12 m
8 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 226,04 m
9 Dây nhôm bọc 24kV AC/XLPE/HDPE/2,5-50mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 80 m
10 Dây nhôm bọc 35kV AC/XLPE/HDPE/4,3-50mm2 Mô tả tại chương V của HSMT 90 m
11 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M300 Mô tả tại chương V của HSMT 48 m
12 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M150 Mô tả tại chương V của HSMT 88 m
13 Cáp lực 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC M95 Mô tả tại chương V của HSMT 24 m
14 Dây đồng mềm M35 Mô tả tại chương V của HSMT 15 m
15 Dây đồng mềm M95 Mô tả tại chương V của HSMT 15 m
16 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x35 Mô tả tại chương V của HSMT 0,146 Km
17 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 0,614 Km
18 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 3,065 Km
19 Cáp vặn xoắn AL-XLPE 4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 0,381 Km
20 Cầu dao căng trên dây 35kV LTD35/630A Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
21 Cầu dao căng trên dây 24kV LTD24/630A Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
22 Sứ đứng PI-45kV Mô tả tại chương V của HSMT 50 Quả
23 Sứ đứng PI-24kV Mô tả tại chương V của HSMT 49 Quả
24 Chuỗi sứ néo Polyme CN-22 + phụ kiện : CN-22 Mô tả tại chương V của HSMT 45 Chuỗi
25 Chuỗi sứ néo Polyme CN-35 + phụ kiện : CN-35 Mô tả tại chương V của HSMT 54 Chuỗi
26 Chuỗi sứ néo Polyme CN-35 + phụ kiện : CN-35S Mô tả tại chương V của HSMT 39 Chuỗi
27 Cầu chì tự rơi SI-35 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
28 Hộp đầu cáp ngoài trời 24kV ĐC-24/70 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
29 Cầu chì tự rơi Polymer 35kV : FCO-35 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
30 Cầu chì tự rơi 22kV : FCO-22 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
31 Chống sét van ZnO-35kV Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
32 Chống sét van ZnO-10kV Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
33 Tủ trọn bộ 3 pha 400V - 250A (3x150A) Mô tả tại chương V của HSMT 3 Tủ
34 Tủ trọn bộ 3 pha 400V - 600A (3x250A) Mô tả tại chương V của HSMT 2 Tủ
35 Sứ hạ thế A30 Mô tả tại chương V của HSMT 20 Quả
36 Kẹp cáp hotline (bao gồm cả kẹp quai), CC-Hotline Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cái
37 Chụp đầu cực cầu chì rơi CC-FCO Mô tả tại chương V của HSMT 30 Cái
38 Chụp đầu cực chống sét van CC-CSV Mô tả tại chương V của HSMT 15 Cái
39 Chụp đầu cực trung thế MBA CCTT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 15 Cái
40 Chụp đầu cực hạ áp MBA CCHT-MBA Mô tả tại chương V của HSMT 20 Cái
41 Kẹp hãm cáp KH-4x95 Mô tả tại chương V của HSMT 28 Bộ
42 Kẹp hãm cáp KH-4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 77 Bộ
43 Kẹp hãm cáp KH-4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 34 Bộ
44 Kẹp hãm cáp KH-4x35 Mô tả tại chương V của HSMT 26 Bộ
45 Kẹp hãm cáp KH-2x35 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
46 Kẹp treo cáp KT-4x70 Mô tả tại chương V của HSMT 42 Bộ
47 Kẹp treo cáp KT-4x50 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
48 Kẹp treo cáp KT-4x35 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
49 Bịt đầu cáp BĐC-95 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
50 Bịt đầu cáp BĐC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 28 Bộ
51 Bịt đầu cáp BĐC-50 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Bộ
52 Bịt đầu cáp BĐC-35 Mô tả tại chương V của HSMT 28 Bộ
53 Ghíp đấu GN4-95 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
54 Ghíp đấu GN4-70 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Bộ
55 Ghíp đấu GN4-50 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
56 Ghíp đấu GN4-35 Mô tả tại chương V của HSMT 38 Bộ
57 Ghíp đấu GN2-35 Mô tả tại chương V của HSMT 52 Bộ
B PHẦN NHÀ THẦU MUA SẮM, XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT
1 Móng cột MT4-12-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 10 móng
2 Đào, đắp Tiếp địa trạm treo TĐT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 5 HT
3 Đầu cốt đồng nhôm AM-50 Mô tả tại chương V của HSMT 75 Cái
4 Đầu cốt đồng ĐCM-35 Mô tả tại chương V của HSMT 30 Cái
5 Đầu cốt đồng ĐCM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Cái
6 Đầu cốt đồng ĐCM-150 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Cái
7 Đầu cốt đồng ĐCM-300 Mô tả tại chương V của HSMT 12 Cái
8 Kẹp cáp nhôm CC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 36 Cái
9 Ống nhựa HDPE 90/65 Mô tả tại chương V của HSMT 150 m
10 Đai thép không gỉ + khóa đai, ĐTKG+KĐ Mô tả tại chương V của HSMT 40 Cái
11 Biển tên trạm và biển báo nguy hiểm BB Mô tả tại chương V của HSMT 10 Cái
12 Tiếp địa trạm treo TĐT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 5 HT
13 Cột bê tông li tâm 12m, LT.I-12-190-10 Mô tả tại chương V của HSMT 10 Cột
14 Xà đón dây đầu trạm dọc cột XĐD-22 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
15 Xà đón dây đầu trạm ngang tuyến XĐN-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
16 Xà lắp SI và chống sét van XSI-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
17 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6-1 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
18 Xà đỡ sứ trung gian XTG-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
19 Giá đỡ máy biến áp GĐM-2,6 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
20 Dây leo tiếp địa trạm dọc tuyến DLTĐ-D-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
21 Dây leo tiếp địa trạm ngang tuyến DLTĐ-N-12 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
22 Giá đỡ cáp lực sợi đơn XCL Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
23 Giá đỡ tủ XĐT Mô tả tại chương V của HSMT 5 Bộ
24 Móng cột MT3-12 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Móng
25 Móng cột MT3a-14 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Móng
26 Móng cột MTK-12 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
27 Móng cột MTK-14 Mô tả tại chương V của HSMT 10 Móng
28 Móng cột MTK-16 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Móng
29 Móng cột MTK-18 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Móng
30 Tiếp địa RC-4 Mô tả tại chương V của HSMT 23 Bộ
31 Tiếp địa RC-8 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
32 Tháo hạ lắp đặt lại Cầu dao 35kV, DN35/630A Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
33 Ðầu cốt nhôm, Cu/Al-70 Mô tả tại chương V của HSMT 24 Bộ
34 Cặp cáp 70, CC-70 Mô tả tại chương V của HSMT 57 Bộ
35 Ðầu cốt đồng Cu-35 Mô tả tại chương V của HSMT 8 Bộ
36 Ống nối ON-70 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
37 Ống nhựa xoắn HDPE D160/125 Mô tả tại chương V của HSMT 208 Bộ
38 Hào cáp đơn 22kV đi dưới đường nhựa HC1-ĐN-24kV Mô tả tại chương V của HSMT 15 m
39 Hào cáp đơn 22kV đi dưới đường bê tông HC1-BT-24kV Mô tả tại chương V của HSMT 187 m
40 Mốc báo hiệu cáp ngầm MBH Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
41 Cột bê tông li tâm 18m, LT.I-18-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
42 Cột bê tông li tâm 16m, LT.I-16-190-13 Mô tả tại chương V của HSMT 6 Cột
43 Cột bê tông li tâm 16m, LT.I-16-190-11 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
44 Cột bê tông li tâm 16m, LT.I-16-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cột
45 Cột bê tông li tâm 14m, LT.I-14-190-13 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cột
46 Cột bê tông li tâm 14m, LT.I-14-190-11 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cột
47 Cột bê tông li tâm 14m, LT.I-14-190-9,2 Mô tả tại chương V của HSMT 20 Cột
48 Cột bê tông li tâm 12m, LT.I-12-190-9 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Cột
49 Xà đỡ thẳng 3 pha bằng 22kV, XÐ22-2L Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
50 Xà đỡ góc 3 pha bằng 22kV, XÐG22-2L Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
51 Xà néo đúp 3 pha bằng cột dọc tuyến 22kV, XNÐ22-2D Mô tả tại chương V của HSMT 6 Bộ
52 Xà néo đúp 3 pha bằng cột ngang tuyến 22kV, XNÐ22-2N Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
53 Xà thẳng 3 pha bằng 35kV, XÐ35-2L Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
54 Xà đỡ góc 3 pha bằng 35kV, XÐG35-2L Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
55 Xà néo góc đúp 3 pha bằng dọc tuyến, XNÐ35-2D Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
56 Xà néo đúp 3 pha dọc 35kV cột dọc tuyến, XNÐ35-3D Mô tả tại chương V của HSMT 4 Bộ
57 Xà néo góc đúp 3 pha bằng ngang tuyến 35kV, XNÐ35-2N Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
58 Xà néo đúp 3 pha dọc 35kV cột ngang tuyến, XNÐ35-3N Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
59 Xà rẽ 3 pha, XR-3L Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
60 Xà, XDN-3 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
61 Xà, XCD-3 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
62 Xà, XSI-3 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
63 Xà, XTG-3 Mô tả tại chương V của HSMT 1 Bộ
64 Giá đỡ cáp ngầm lên cột, GĐC-1 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
65 Xà đỡ chống sét van đường dây, XSV-1 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
66 Chụp cột tròn, CT-2,5 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Bộ
67 Giằng cột đúp GC-12 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
68 Giằng cột đúp GC-14 Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
69 Giằng cột đúp GC-16 Mô tả tại chương V của HSMT 7 Bộ
70 Giằng cột đúp GC-18 Mô tả tại chương V của HSMT 2 Bộ
71 Móng cột ly tâm đơn MLT-1 Mô tả tại chương V của HSMT 29 Móng
72 Móng cột ly tâm đơn MLT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Móng
73 Móng cột ly tâm đơn MLT-3 Mô tả tại chương V của HSMT 18 Móng
74 Móng cột ly tâm đúp MĐLT-2 Mô tả tại chương V của HSMT 15 Móng
75 Móng cột ly tâm đúp MĐLT-3 Mô tả tại chương V của HSMT 5 Móng
76 Tiếp địa RLL Mô tả tại chương V của HSMT 14 Vị trí
77 Cột bê tông ly tâm 7,5m, LT.I-7,5-160-2 Mô tả tại chương V của HSMT 6 cột
78 Cột bê tông ly tâm 7,5m, LT.I-7,5-160-3 Mô tả tại chương V của HSMT 33 cột
79 Cột bê tông ly tâm 8,5m, LT.I-8,5-190-3 Mô tả tại chương V của HSMT 28 cột
80 Cột bê tông ly tâm 8,5m, LT.I-8,5-190-4,3 Mô tả tại chương V của HSMT 36 cột
81 Gông cột vuông đơn CDV-1 Mô tả tại chương V của HSMT 26 Bộ
82 Gông cột vuông kép CDV-2 Mô tả tại chương V của HSMT 10 Bộ
83 Cổ dề cột li tâm đơn CD190-T1 Mô tả tại chương V của HSMT 67 Bộ
84 Cổ dề cột li tâm đúp CD190-T2 Mô tả tại chương V của HSMT 14 Bộ
85 Cổ dề cột li tâm đơn CD160-T1 Mô tả tại chương V của HSMT 22 Bộ
86 Cổ dề cột li tâm đúp CD160-T2 Mô tả tại chương V của HSMT 11 Bộ
87 Đầu cốt đồng nhôm AM-95 Mô tả tại chương V của HSMT 16 Bộ
88 Đầu cốt đồng nhôm AM-70 Mô tả tại chương V của HSMT 32 Bộ
89 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ, H1 Mô tả tại chương V của HSMT 3 Cái
90 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ, H2 Mô tả tại chương V của HSMT 17 Cái
91 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ, H4 Mô tả tại chương V của HSMT 4 Cái
92 Tháo hạ, đấu trả lại hòm công tơ, H3f Mô tả tại chương V của HSMT 1 Cái
C PHẦN THU HỒI NHẬP KHO
1 Dây cáp XLPE 2x35 Mô tả tại chương V của HSMT 631 m
2 Dây cáp XLPE 4x35 Mô tả tại chương V của HSMT 348 m
3 Cột bê tông chữ H7,5m Mô tả tại chương V của HSMT 2 Cột
4 Cột bê tông chữ H6,5m Mô tả tại chương V của HSMT 10 Cột
5 Cột bê tông tự đúc Htd Mô tả tại chương V của HSMT 11 Cột
6 Khóa hãm cáp hạ thế Mô tả tại chương V của HSMT 39 Cái
7 Kẹp treo cáp hạ thế Mô tả tại chương V của HSMT 8 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->