Gói thầu: Xây lắp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126717-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200118107
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Huyện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 15:28:00 đến ngày 2020-01-21 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,636,826,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 18,000,000 VNĐ ((Mười tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chính
1 Cọc tre D50, L=1,9m Theo Thiết kế được duyệt 43,7 m
2 Khuyên luồn dây phản quang Theo Thiết kế được duyệt 23 cái
3 Bê tông mác 150, đá 1X2 Theo Thiết kế được duyệt 0,621 m3
4 Dây phản quang nối cọc tiêu Theo Thiết kế được duyệt 130 m
5 Nhân công phân luồng giao thông Theo Thiết kế được duyệt 30 công
6 Đèn cảnh cáo ban đêm Theo Thiết kế được duyệt 4 cái
7 Cờ chỉ dẫn + còi báo hiệu Theo Thiết kế được duyệt 4 cái
8 Trụ đỡ biển báo Theo Thiết kế được duyệt 6 cái
9 Biển báo công trường, loại biển tam giác cạnh 70cm Theo Thiết kế được duyệt 4 cái
10 Biển báo đoạn đường đang thi công KT 40x127cm Theo Thiết kế được duyệt 2 cái
11 Biển báo 441B, KT 90x130cm Theo Thiết kế được duyệt 2 cái
12 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn, bê tông không cốt thép Theo Thiết kế được duyệt 9,95 m3
13 Vận chuyển đất đất cấp IV Theo Thiết kế được duyệt 0,0995 100m3
14 Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh Theo Thiết kế được duyệt 10,2652 100m2
15 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 08kg/m2 Theo Thiết kế được duyệt 10,2652 100m2
16 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm Theo Thiết kế được duyệt 10,2652 100m2
17 Mua BTN C12.5 hàm lượng nhựa 5.5% Theo Thiết kế được duyệt 1,8564 100 tấn
18 Vận chuyển bê tông nhựa Theo Thiết kế được duyệt 1,8564 100 tấn
19 Cắt mặt đường bê tông cũ Theo Thiết kế được duyệt 6,79 100m
20 Đào rãnh kết cấu bê tông không cốt thép, búa căn xây rãnh Theo Thiết kế được duyệt 59,073 m3
21 Đào đất xây rãnh bằng máy Theo Thiết kế được duyệt 5,1255 100m3
22 Vận chuyển đất, đất cấp II Theo Thiết kế được duyệt 5,7162 100m3
23 Làm lớp đá đệm móng, đường kính đá Dmax <=4 Theo Thiết kế được duyệt 59,073 m3
24 Bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 150 Theo Thiết kế được duyệt 88,949 m3
25 Xây gạch chỉ đặc không nung 6.5x10,5x22, xây rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 Theo Thiết kế được duyệt 149,38 m3
26 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa mác 75 Theo Thiết kế được duyệt 679 m2
27 Ván khuôn mũ tường Theo Thiết kế được duyệt 3,395 100m2
28 Bê tông mũ tường rãnh, đá 1x2, mác 250 Theo Thiết kế được duyệt 55,678 m3
29 Ván khuôn tấm đan Theo Thiết kế được duyệt 3,2592 100m2
30 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, fi 10mm Theo Thiết kế được duyệt 3,0487 tấn
31 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan, fi 12mm Theo Thiết kế được duyệt 3,2524 tấn
32 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 Theo Thiết kế được duyệt 60,431 m3
33 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg Theo Thiết kế được duyệt 679 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->