Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126120-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu UBND phường Hải Hòa
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20200126098
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Đồng Chợ, Tiểu khu 4, Thị trấn Tĩnh Gia
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 03 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 08:21:00 đến ngày 2020-01-22 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,137,720,107 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC: HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 khoản
B HẠNG MỤC: PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG CÁP NGẦM TRUNG THẾ
1 Cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC/PVC 3x150mm2-24kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 434 m
2 Cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC/PVC 3x70mm2-24kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 124 m
3 Lắp đặt ống thép bảo vệ cáp lên cột D130 mạ Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 82 m
4 Măng xông ống thép Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 8 cái
5 Lắp đặt ống nhựa HDPE D160/125 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 398 m
6 Rãnh 1 cáp 24kV đi trên nền đất Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 310 m
7 Rãnh 2 cáp 24kV đi trên nền đất Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 70 m
8 Đầu cáp ngoài trời 3M 3x150mm2-24kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 bộ
9 Đầu cáp ngoài trời 3M 3x70mm2-24kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 4 bộ
10 Hộp nối cáp ngầm 22kV-3x150mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 bộ
11 Sứ báo hiệu cáp ngầm Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 76 cái
12 Xà đỡ đầu cáp + chống sét van cột đôi Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 4 bộ
13 Côliê đỡ cáp và ống bảo vệ cáp cột đôi Côliê-2T Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 bộ
14 Căng lại dây nhôm lõi thép ACSR95/16 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 285 m
15 Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 24 cái
16 Đầu cốt đồng nhôm Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 18 cái
17 Dây nối đất Cu/PVC 1x70mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 30 m
18 Cột bê tông li tâm LT -14D-13kN Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 4 cột
19 Cột bê tông li tâm LT -18C-13kN Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 cột
20 Xà néo 22kV: XNCS22-2TD Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 3 bộ
21 Gông cột đôi 18m Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 bộ
22 Lắp đặt chuỗi sứ néo đơn Polime 22kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 9 chuỗi
23 Tiếp địa RC-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 3 bộ
24 Xây dựng hố dự phòng tại vị trí hộp nối Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 vị trí
C HẠNG MỤC: PHẦN THÁO DỠ THU HỒI ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM
1 Tháo hạ cột h10m Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 4 cột
2 Tháo dây néo Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 bộ
3 Tháo xà đỡ <=50kg Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 4 bộ
4 Tháo sứ đứng 22kV cột tròn Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 12 quả
5 Hạ dây dẫn AC95thu hồi Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 927 m
D HẠNG MỤC: PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ
1 Cáp ngầm Cu-XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV-3x120+1x70mm2 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 161 m
2 Đầu cốt đồng M120 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 30 cái
3 Đầu cốt đồng M70 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 10 cái
4 Lắp ống nhựa HDPE D105/80 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 88 m
5 Lắp ống thép bảo vệ cáp D100 mạ Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 42 m
6 Măng xông ống thép F100 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 6 cái
7 Rãnh 1 cáp 0,4kV đi trên vỉa hè nền đất Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 88 m
8 Rãnh 1 cáp 0,4kV đi qua đường Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 42 m
9 Tiếp địa lặp lại RC-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 bộ
10 Cột bê tông li tâm LT -10D-4,3kN Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 cột
11 Tháo hạ cột h8,5m Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 5 cột
12 Côliê đỡ cáp và ống bảo vệ cáp cột tròn đôi Côliê-2T-0,4 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 bộ
13 Cổ dề vặn xoắn CDVX-2T Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 bộ
14 Kẹp xiết 120 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 cái
E HẠNG MỤC: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÁP NGẦM 24KV
1 Xây dựng hố dự phòng đầu cáp chân cột Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 3 vị trí
2 Xây dựng hố dự phòng tại vị trí hộp nối Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 vị trí
3 Xây dựng sứ báo hiệu cáp ngầm Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 76 cái
4 Rãnh 1 cáp 24kV đi trên nền đất Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 310 m
5 Rãnh 2 cáp 24kV đi trên nền đất Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 70 m
6 Tiếp địa RC-4 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 3 bộ
7 Móng cột đôi MTK-4 (sâu 1,9m) Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 2 móng
8 Móng cột đôi MTK-8 (sâu 2,3m) Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 móng
F HẠNG MỤC: XÂY DỰNG ĐƯỜNG CÁP NGẦM 0,4KV
1 Xây dựng rãnh 1 cáp 0,4kV đi trên vỉa hè nền đất Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 88 m
2 Xây dựng rãnh 1 cáp 0,4kV đi qua đường Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 42 m
3 Đào lấp rãnh tiếp địa lặp lại RC-2 Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 bộ
4 Móng cột đôi hạ thế MT-2C Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 móng
G HẠNG MỤC: THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH
1 Cầu dao phụ tải 24kV 630A Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 bộ
2 Chống sét van ZnO-10kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 3 bộ
3 Lắp đặt chống sét van 10kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 3 bộ
4 Thí nghiệm chống sét van <=35kV Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 1 pha
5 Thí nghiệm chống sét van <=35kV Pha thứ 2 trở đi Mô tả kỹ thuật theo chương V Hồ sơ mời thầu 8 pha
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->