Gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127315-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200122634
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận Hà Đông
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 12:29:00 đến ngày 2020-01-22 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,502,661,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A *Mô tả công việc mời thầu
B ĐƯỜNG GIAO THÔNG
C NỀN ĐƯỜNG
1 Đào khuôn đường, độ sâu <=30 cm, đất cấp IV 8,632 m3
2 Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp IV 0,777 100m3
D MẶT ĐƯỜNG
1 Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới, đường làm mới 0,402 100m3
2 Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên, đường làm mới 0,362 100m3
3 Tưới lớp thấm bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2 2,011 100m2
4 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép 7 cm 2,011 100m2
5 Bê tông asphalt hạt thô (hàm lượng nhựa 4.5%) 32,699 tấn
6 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,5 kg/m2 2,011 100m2
7 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm 2,011 100m2
8 Bê tông asphalt hạt mịn (hàm lượng nhựa 5,5%) 24,373 tấn
9 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,5 kg/m2 59,679 100m2
10 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn 53,953 100m2
11 Bê tông asphalt hạt mịn (hàm lượng nhựa 5.5%) 519,638 tấn
12 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm 59,679 100m2
13 Bê tông asphalt hạt mịn (hàm lượng nhựa 5,5%) 723,313 tấn
14 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 0,5 kg/m2 3,258 100m2
15 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 5 cm 3,258 100m2
16 Bê tông asphalt hạt mịn (hàm lượng nhựa 5,5,0%) 39,487 tấn
17 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp IV 0,863 100m3
18 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp IV 0,863 100m3
19 Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp IV 0,863 100m3
E THOÁT NƯỚC
F XÂY MỚI RÃNH THOÁT NƯỚC LO40
1 Cắt bê tông đường 28,902 10m
2 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông tấm đan+ mặt đường cũ+giằng rãnh+đáy BT 64,47 m3
3 Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan 52,13 m3
4 Đào rãnh thoát nước, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III 83,994 m3
5 Đào móng công trình, chiều rộng móng <=6 m, bằng máy đào <=0,8 m3, đất cấp III 1,96 100m3
6 Đệm cát đen dày 10cm 29,11 m3
7 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn móng dài, bệ máy 0,927 100m2
8 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 150 43,66 m3
9 Xây gạch không nung 6x10,5x22 không nung, rãnh thoát nước, vữa XM mác 75 81,19 m3
10 Trát tường ngoài, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 412 m2
11 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn mũ mố 2,744 100m2
12 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt mũ mố, đường kính <=10 mm 1,654 tấn
13 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông mũ mố, đá 1x2, mác 250 24,17 m3
14 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn nắp đan, tấm chớp 1,044 100m2
15 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép tấm đan 2,843 tấn
16 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 19,77 m3
17 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg 274 cái
18 Bộ nắp thu, thăm composite (KT: 750x1050) 12 bộ
19 Lăp đặt bộ nắp thu, thăm composite 12 cái
20 Mở rộng BTXM mác 150 (phía trong rãnh) 1,93 m3
21 Đắp hố móng CPĐD loại 1 0,089 100m3
22 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 1,013 100m3
23 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp IV 1,166 100m3
24 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp IV 1,166 100m3
25 Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp IV 1,166 100m3
26 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp III 2,8 100m3
27 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 2,8 100m3
28 Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 2,8 100m3
G Cải tạo ga thu, thay thế nắp rãnh
1 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan, bê tông có cốt thép 10,372 m3
2 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn, ván khuôn nắp đan, tấm chớp 0,386 100m2
3 Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, cốt thép panen, đường kính <= 10 mm 1,328 tấn
4 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 250 6,3 m3
5 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <= 250 kg 110 cái
6 Xây gạch không nung 6x10,5x22, xây hố ga, hố van, vữa XM mác 75 0,304 m3
7 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn giằng nắp đan 0,25 100m2
8 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m 0,456 tấn
9 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông giằng nắp đan, đá 1x2, mác 250 2,587 m3
10 Bộ nắp thu, thăm composite (KT: 750x1050) 5 bộ
11 Bộ nắp thu composite (KT: 500x800) 33 bộ
12 Lăp đặt tấm composite 38 cái
13 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, đất cấp III 0,104 100m3
14 Vận chuyển đất tiếp cự ly <=7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 0,104 100m3
15 Vận chuyển đất tiếp cự ly >7 km bằng ôtô tự đổ, đất cấp III 0,104 100m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->