Gói thầu: Thi công xây dựng khối nhà chính, cổng - hàng rào, nhà xe, cột cờ, hồ cá, sân đường, ô vườn thuốc nam, bồn hoa và cải tạo khối hiện hữu

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122702-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 17:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Một Thành Viên Tư vấn Thiết kế Việt Thiên Phúc
Tên gói thầu Thi công xây dựng khối nhà chính, cổng - hàng rào, nhà xe, cột cờ, hồ cá, sân đường, ô vườn thuốc nam, bồn hoa và cải tạo khối hiện hữu
Số hiệu KHLCNT 20200122692
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh + ngân sách huyện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 5 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 11:12:00 đến ngày 2020-01-20 17:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,534,892,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,000,000 VNĐ ((Mười sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A KHỐI NHÀ CHÍNH
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I 0,944 100m3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 0,502 100m3
3 Đắp cát nền móng công trình 6,054 m3
4 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 6,054 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 11,588 m3
6 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 0,268 100m2
7 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 200 5,045 m3
8 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=16m đá 1x2, vữa BT mác 200 0,536 m3
9 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột vuông, chữ nhật 1,126 100m2
10 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 22,813 m3
11 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 1,201 100m2
12 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 1,251 100m2
13 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 7,798 m3
14 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái, chiều cao ắt, máng nước, tấm đan 1,755 100m2
15 Bê tông sàn mái đá 1x2, vữa BT mác 200 3,105 m3
16 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái 0,388 100m2
17 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 0,033 m3
18 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp 0,009 100m2
19 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg, vữa XM mác 100 2 cái
20 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=50kg, vữa XM mác 100 78 cái
21 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 1,808 m3
22 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 0,054 100m2
23 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 0,074 m3
24 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 19,532 m3
25 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 4,613 m3
26 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 182,905 m2
27 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 187,365 m2
28 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, có bả xi măng 35,18 m2
29 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, có bả xi măng 9,87 m2
30 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 1,268 m2
31 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, vữa XM mác 75, có bả xi măng 83,599 m2
32 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, vữa XM mác 75, có bả xi măng 12,412 m2
33 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, vữa XM mác 75, có bả xi măng 18,904 m2
34 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 38,816 m2
35 Bả bằng bột bả matit vào tường ngoài 182,905 m2
36 Bả bằng bột bả matit vào tường trong 187,365 m2
37 Bả bằng bột bả matit vào cột, dầm, trần ngoài 171,275 m2
38 Bả bằng bột bả matit vào cột, dầm, trần trong 28,774 m2
39 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn nước , 1 nước lót, 2 nước phủ ngoài 182,905 m2
40 Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn nước , 1 nước lót, 2 nước phủ 171,275 m2
41 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nước , 1 nước lót, 2 nước phủ 216,139 m2
42 Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 3cm, vữa XM mác 75 34,667 m2
43 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng... 27,167 m2
44 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 112,14 m
45 Đắp phào kép, vữa XM mác 75 66,1 m
46 Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, độ chặt K=0,90 0,61 100m3
47 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 13,281 m3
48 Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình 1,669 100m2
49 Lát nền, sàn bằng gạch thạch anh 400x400mm 91,78 m2
50 Lát nền, sàn bằng gạch thạch anh nhám 400x400mm 63,71 m2
51 Lát nền, sàn bằng gạch 250x250mm 8,25 m2
52 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch xi măng Terrazzo 40x40cm 7,38 m2
53 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 250x400mm 19,72 m2
54 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 250x400mm 164,16 m2
55 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 50x250mm 8,723 m2
56 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 50x250mm 18,071 m2
57 Lát đá granit 16,605 m2
58 Lắp dựng cửa đi kính khung nhôm hệ 100, kính trắng dày 5ly, khóa tay gạt, hoa sắt bảo vệ thép hộp 14x14x1ly sơn dầu 3 nước, lambri rỗng 2 mặt 18,2 m2
59 Lắp dựng cửa đi kính khung nhôm hệ 100, kính mờ dày 5ly, tay nắm inox, hoa sắt bảo vệ thép hộp 14x14x1ly sơn dầu 3 nước, lambri rỗng 2 mặt 4,62 m2
60 Lắp dựng cửa sổ kính khung nhôm 70, kính trắng dày 5ly, hoa sắt bảo vệ thép hộp 14x14x1ly sơn dầu 3 nước 20,4 m2
61 Lắp dựng cửa sổ kính khung nhôm 70, kính mờ dày 5ly, hoa sắt bảo vệ thép hộp 14x14x1ly sơn dầu 3 nước 0,5 m2
62 Sản xuất xà gồ thép C125*50*10 dày 2ly 0,973 tấn
63 Lắp dựng xà gồ thép C125*50*10 dày 2ly 0,973 tấn
64 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp 128,184 m2
65 Lợp tole sóng vuông mạ màu dày 0.45mm 1,954 100m2
66 Làm trần Prima khung nhôm nổi dày 4,5mm 99,82 m2
67 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm 0,43 tấn
68 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18mm 0,197 tấn
69 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=4m 0,069 tấn
70 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=16m 0,388 tấn
71 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m 0,462 tấn
72 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m 1,135 tấn
73 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính >18mm, chiều cao <=4m 0,187 tấn
74 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=16m 0,077 tấn
75 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=16m 0,314 tấn
76 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <=10mm, chiều cao <=16m 0,787 tấn
77 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=4m 0,157 tấn
78 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính >10mm, chiều cao <=4m 0,127 tấn
79 Sản xuất, lắp dựng cốt thép nền đường kính <=10mm 0,585 tấn
B ĐIỆN CHIẾU SÁNG
1 Lắp đặt Atomat 2 cực (63A), dòng cắt 10kA 1 Cái
2 Lắp đặt Atomat 2 cực (20A), dòng cắt 6kA 6 Cái
3 Lắp đặt tủ điện chứa Atomat CKR1, 4 đường 1 Cái
4 Lắp đặt tủ điện chứa Atomat EMC2PL, 2 đường 5 Cái
5 Lắp đèn Led đôi 1,2m 220V-2x20W PCFMM220L40 12 Bộ
6 Lắp đèn Downligh âm PRDN115E27+bóng led 15W 3 Bộ
7 Lắp đèn Downligh nổi PSDA95E27+bóng led 9W 4 Bộ
8 Lắp quạt trần 1,4M 7 Bộ
9 Lắp điều tốc vặn S400V.X 7 Bộ
10 Lắp công tắc 1 chiều 250V-10A A96/1/2M 19 Cái
11 Lắp ổ cắm đôi 3 chấu 250V-16A S18UE2 17 Cái
12 Lắp đặt dây điện đồng CV-1x8,0 mm2 85 md
13 Lắp đặt dây điện đồng CV-1x4,0 mm2 55 md
14 Lắp đặt dây điện đồng CV-1x2,5 mm2 324 md
15 Lắp đặt dây điện đồng CV-1x1,5 mm2 290 md
16 Lắp ống luồn điện fi 32 30 md
17 Lắp ống luồn điện fi 25 73 md
18 Lắp ống luồn điện fi 20 48 md
19 Lắp đặt hộp điện âm tường S2157 30 Cái
20 Lắp mặt nạ S181/X - 185/X 30 Cái
21 Lắp đặt hộp chia ngã fi 20 26 Cái
22 Lắp đặt hộp nối dây 110x110x80 loại tốt 6 Cái
23 Lắp đặt nối trơn PVC fi 32 5 Cái
24 Lắp đặt nối trơn PVC fi 25 10 Cái
25 Lắp đặt nối trơn PVC fi 20 15 Cái
26 Lắp đặt dây cáp điện đồng trần C22 15 md
27 Đóng cọc thép mạ đồng tiếp địa fi 15, L=2,3m +ốc xiết cáp 3 Cọc
28 Vis các loại… 200 Con
29 Tắc kê các loại... 200 Con
30 Băng keo loại tốt…. 5 Cuộn
31 Giá treo + sứ... 1 Bộ
C PCCC
1 Bình chữa cháy khí CO2 -MT5 + Giá treo bình 1 Bình
2 Bình chữa cháy bột khô ABC -MFZL8 + Giá treo bình 1 Bình
3 Lắp bảng nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy 1 Bảng
D HẦM TỰ HOẠI
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I 0,141 100m3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 0,043 100m3
3 Đắp cát nền móng công trình 0,624 m3
4 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 0,687 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 0,44 m3
6 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 0,021 100m2
7 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 0,462 m3
8 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 0,148 m3
9 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 0,018 100m2
10 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp 0,011 100m2
11 Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 2,215 m3
12 Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 0,328 m3
13 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg, vữa XM mác 100 2 cái
14 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng >250kg, vữa XM mác 100 1 cái
15 Trát tường trong chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 17,404 m2
16 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 1,071 m2
17 Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm, vữa XM mác 75 9,23 m2
18 Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp đường kính <=10mm 0,05 tấn
E CẤP NƯỚC - THOÁT NƯỚC - THOÁT PHÂN - THIẾT BỊ VỆ SINH
1 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=27mm 0,43 100m
2 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=21mm 0,08 100m
3 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo 15 Cái
4 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo 10 Cái
5 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 27-21mm bằng phương pháp dán keo 21 Cái
6 Lắp đặt đầu ren đường kính 21mm (trong ngoài) 42 Cái
7 Lắp đặt van khóa đường kính 27mm 1 Cái
8 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=114mm 0,084 100m
9 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=60mm 0,184 100m
10 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=49mm 0,02 100m
11 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 4m, đk=34mm 0,07 100m
12 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo 6 Cái
13 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo 7 Cái
14 Lắp đặt Y nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo 2 Cái
15 Lắp đặt co lơi nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo 8 Cái
16 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 60-49mm bằng phương pháp dán keo 6 Cái
17 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 49mm bằng phương pháp dán keo 6 Cái
18 Lắp đặt co nhựa miệng bát đường kính 49-34mm bằng phương pháp dán keo 6 Cái
19 Lắp đặt chậu xí bệt + vòi rửa cầm tay 3 Bộ
20 Lắp đặt lavabo + phụ kiện có chân sứ 6 Bộ
21 Lắp đặt phễu thu inox D150 3 Cái
22 Lắp đặt gương soi 2 Cái
23 Lắp đặt kệ kính 2 Cái
24 Lắp đặt vòi tắm 1 vòi + 1 hương sen 3 Bộ
25 Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh 3 Cái
F GA - THOÁT NƯỚC MÁI
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I 0,182 100m3
2 Đào kênh mương rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp II 0,387 100m3
3 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 0,374 100m3
4 Đắp cát nền móng công trình 4,637 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 3,027 m3
6 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 0,38 m3
7 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp 0,018 100m2
8 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg, vữa XM mác 100 9 cái
9 Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dầy <=30cm h<=4m, vữa XM mác 75 4,863 m3
10 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 21,418 m2
11 Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm, vữa XM mác 75 3,52 m2
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp đường kính <=10mm 0,024 tấn
13 Sản xuất, lắp dựng cốt thép giếng nước, giếng cáp đường kính <=18mm 0,002 tấn
14 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=90mm 0,384 100m
15 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo 6 Cái
16 Lắp đặt quả cầu chắn rác inox D90 6 Cái
G CẢI TẠO KHỐI HIỆN HỮU
1 Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <=16m 2,075 100m2
2 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi tường cột, trụ 175,54 m2
3 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi tường cột, trụ 175,57 m2
4 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi xà, dầm, trần 81,45 m2
5 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi xà, dầm, trần 78,79 m2
6 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ 256,99 m2
7 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ 254,36 m2
8 Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <=16m 0,832 100m2
9 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi tường cột, trụ 61,96 m2
10 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi tường cột, trụ 71,24 m2
11 Cạo bá lớp vôi cũ lớp vôi xà, dầm, trần 9,16 m2
12 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ 61,96 m2
13 Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ 80,4 m2
H CỔNG, HÀNG RÀO, CỘT CỜ, HỐ CÁ, NHÀ XE
1 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp I 0,401 100m3
2 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,90 0,312 100m3
3 Đắp cát nền móng công trình 2,312 m3
4 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 2,312 m3
5 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 3,275 m3
6 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 0,114 100m2
7 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 200 3,88 m3
8 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 0,664 100m2
9 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 2,23 m3
10 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 0,439 100m2
11 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 0,87 m3
12 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái, chiều cao ắt, máng nước, tấm đan 0,161 100m2
13 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 2,633 m3
14 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 32,918 m2
15 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 50,32 m2
16 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 46,524 m2
17 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ 32,918 m2
18 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ 96,844 m2
19 Đắp phào kép, vữa XM mác 75 34 m
20 Miết mạch tường gạch loại lõm 5,216 m2
21 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 60x240mm 32,918 m2
22 Sản xuất cửa thép, cổng thép 1,941 tấn
23 Lắp đặt ổ khóa + tay nắm cổng (đôi) 1 bộ
24 Lắp đặt bản lề cửa 6 cái
25 Lắp đặt chốt khóa 1 cái
26 Chông thép Þ16 560 cái
27 Bảng mica chữ nổi màu trắng dày 8mm, có diềm nhôm 30x30 bao 4 cạnh 5,4 m2
28 Lắp đặt cửa thép, cổng thép 1,941 tấn
29 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp 110,495 m2
30 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm 0,108 tấn
31 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=4m 0,31 tấn
32 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m 0,112 tấn
33 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m 0,151 tấn
34 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 0,187 m3
35 Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình 0,031 100m2
36 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 150 0,092 m3
37 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 0,151 m3
38 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng 0,008 100m2
39 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 h<=4m, vữa XM mác 75 0,504 m3
40 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 4,741 m2
41 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn nước (chống thấm), 1 nước lót, 2 nước phủ 4,741 m2
42 Sản xuất cột cờ 0,037 tấn
43 Lắp dựng cột thép 0,037 tấn
44 Lắp dựng quả cầu inox, bulông 5 cái
45 Sản xuất, lắp dựng cốt thép bệ máy đường kính <=10mm 0,021 tấn
46 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m 0,003 tấn
47 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m 0,028 tấn
48 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 0,291 m3
49 Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2, vữa BT mác 200 0,288 m3
50 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch cotto 60x240mm 3,6 m2
51 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch ceramic 250x250mm 6,338 m2
52 Quét Flinkote chống thấm mái, sênô, ô văng 6,338 m2
53 Sản xuất, lắp dựng cốt thép bệ máy đường kính <=10mm 0,03 tấn
54 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp II 0,821 m3
55 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 1,152 m3
56 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn móng cột vuông, chữ nhật 0,077 100m2
57 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 2,394 m3
58 Đánh màu (xoa mặt nền) 27,104 m2
59 Cắt khe 1x4 đường lăn, sân đỗ 4,466 10m
60 Đắp cát nền móng công trình 2,934 m3
61 Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình 0,242 100m2
62 Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 0,062 m3
63 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 2,156 m2
64 Sản xuất cột bằng thép hình 0,08 tấn
65 Lắp dựng cột thép 0,08 tấn
66 Sản xuất xà gồ thép 0,186 tấn
67 Lắp dựng xà gồ thép 0,186 tấn
68 Bulong 24 cái
69 Lợp mái, che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ 0,262 100m2
70 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp 15,648 m2
I SÂN ĐƯỜNG, Ô VƯỜN THUỐC NAM, BỒN HOA
1 Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30cm, đất cấp II 0,131 m3
2 Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình 4,971 100m2
3 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 0,131 m3
4 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 39,765 m3
5 Cắt khe 1x4 đường lăn, sân đỗ 33,137 10m
6 Đắp cát nền móng công trình 49,706 m3
7 Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm, vữa XM mác 100 497,06 m2
8 Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30cm, đất cấp II 1,302 m3
9 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 1,302 m3
10 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 1,497 m3
11 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu BT tương tự 0,299 100m2
12 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 31,248 m2
13 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn nước (chống thấm), 1 nước lót, 2 nước phủ 31,248 m2
14 Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá, độ sâu <=30cm, đất cấp II 0,552 m3
15 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 150 0,552 m3
16 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 0,635 m3
17 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu BT tương tự 0,127 100m2
18 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 13,248 m2
19 Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn nước (chống thấm), 1 nước lót, 2 nước phủ 13,248 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->