Gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127069-00
Thời điểm đóng mở thầu 30/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN HÀ
Tên gói thầu Toàn bộ chi phí xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200126351
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 12:49:00 đến ngày 2020-01-30 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,679,394,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 80,000,000 VNĐ ((Tám mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A TUYẾN 1: TUYẾN TRỤC THƯỢNG THÔN
B NỀN MẶT ĐƯỜNG, ATGT - TUYẾN 1
1 Đào phá bục bệ nhà dân Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 m3
2 Vệ sinh mặt đường trước khi tưới nhựa dính bám Mô tả kỹ thuật theo chương V 58,789 100m2
3 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 58,789 100m2
4 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 58,789 100m2
5 Sơn đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 194,73 m2
6 Sơn gờ giảm tốc đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 6,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 44,4 m2
7 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 m3
C RÃNH THOÁT NƯỚC - TUYẾN 1
1 Tháo dỡ bản rãnh cũ Mô tả kỹ thuật theo chương V 83 bản
2 Cốt thép mũ mố Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,006 tấn
3 Ván khuôn mũ mố Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,004 100m2
4 Bê tông mũ mố, đá 1x2, mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,05 m3
5 Cốt thép bản rãnh Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,963 tấn
6 Ván khuôn bản rãnh Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,317 100m2
7 Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 5,5 m3
8 Mua tấm ghi gang chắn rác Composit kích thước 50x30cm, trọn bộ bao gồm lắp đặt, chốt hãm Mô tả kỹ thuật theo chương V 47 tấm
9 Lắp đặt tấm ghi gang Mô tả kỹ thuật theo chương V 47 cái
10 Lắp đặt tấm đan, trọng lượng <= 250 kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 21 cái
11 Lắp đặt tấm đan, trọng lượng > 250 kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 26 cái
12 Khoan tạo lỗ qua tấm bản rãnh bê tông cốt thép Mô tả kỹ thuật theo chương V 298 lỗ
13 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 5,94 m3
D TUYẾN 2: TUYẾN TRỤC CỤM 2
E NỀN MẶT ĐƯỜNG, ATGT - TUYẾN 2
1 Vệ sinh mặt đường trước khi tưới nhựa dính bám Mô tả kỹ thuật theo chương V 20,817 100m2
2 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 20,817 100m2
3 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 20,817 100m2
4 Cắt mặt đường bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,77 10m
5 Đào bóc lớp bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,06 100m3
6 Mua tấm ghi gang chắn rác Composite kích thước 50x30cm, trọn bộ Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 tấm
7 Lắp đặt tấm ghi gang Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 cái
8 Sơn lề đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 130,61 m2
9 Sơn gờ giảm tốc đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 6,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 26,4 m2
10 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 6,01 m3
F TUYẾN 3: TUYẾN TRỤC CỤM 3
G NỀN MẶT ĐƯỜNG, ATGT - TUYẾN 3
1 Đào phá bục bệ nhà dân Mô tả kỹ thuật theo chương V 10 m3
2 Cắt mặt đường bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,74 10m
3 Đào bóc lớp bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,076 100m3
4 Vệ sinh mặt đường trước khi tưới nhựa dính bám Mô tả kỹ thuật theo chương V 32,832 100m2
5 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 32,832 100m2
6 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 32,832 100m2
7 Sơn lề đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 155,08 m2
8 Sơn gờ giảm tốc đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 6,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 37,8 m2
9 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 m3
H RÃNH THOÁT NƯỚC - TUYẾN 3
1 Tháo dỡ bản rãnh cũ Mô tả kỹ thuật theo chương V 82 bản
2 Cốt thép mũ mố Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,01 tấn
3 Ván khuôn mũ mố Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,007 100m2
4 Bê tông mũ mố, đá 1x2, mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,11 m3
5 Cốt thép tấm đan Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,44 tấn
6 Ván khuôn tấm đan Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,444 100m2
7 Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 8,9 m3
8 Mua tấm ghi gang chắn rác Composite kích thước 50x30cm, trọn bộ Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 tấm
9 Lắp đặt tấm ghi gang Mô tả kỹ thuật theo chương V 42 cái
10 Lắp đặt tấm đan, trọng lượng <= 250 kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 23 cái
11 Lắp đặt tấm đan, trọng lượng > 250 kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 56 cái
12 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 9,43 m3
I TUYẾN 4: TUYẾN TRỤC CỤM 4
J NỀN MẶT ĐƯỜNG, ATGT - TUYẾN 4
1 Đào phá bục bệ nhà dân Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 m3
2 Cắt mặt đường bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 10m
3 Đào bóc lớp bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,042 100m3
4 Vệ sinh mặt đường trước khi tưới nhựa dính bám Mô tả kỹ thuật theo chương V 39,094 100m2
5 Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng axít 1,0 kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 39,092 100m2
6 Rải thảm mặt đường bêtông nhựa, bêtông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép 7 cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 39,092 100m2
7 Sơn lề đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 2,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 228,605 m2
8 Sơn gờ giảm tốc đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng), chiều dày lớp sơn 6,0 mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 23,1 m2
9 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 5 m3
K RÃNH THOÁT NƯỚC - TUYẾN 4
1 Tháo dỡ bản rãnh cũ Mô tả kỹ thuật theo chương V 152 bản
2 Cốt thép mũ mố Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,024 tấn
3 Ván khuôn mũ mố Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,024 100m2
4 Bê tông mũ mố, đá 1x2, mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,27 m3
5 Cốt thép tấm đan Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,801 tấn
6 Ván khuôn tấm đan Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,544 100m2
7 Bê tông tấm đan, đá 1x2, mác 250 Mô tả kỹ thuật theo chương V 9,58 m3
8 Mua tấm ghi gang chắn rác bằng Composite kích thước 50x30cm, trọn bộ Mô tả kỹ thuật theo chương V 84 tấm
9 Lắp đặt tấm ghi gang Mô tả kỹ thuật theo chương V 84 cái
10 Lắp đặt tấm đan, trọng lượng <= 250 kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 21 cái
11 Lắp đặt tấm đan, trọng lượng > 250 kg Mô tả kỹ thuật theo chương V 66 cái
12 Vận chuyển phế thải bằng ô tô Mô tả kỹ thuật theo chương V 10,61 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->