Gói thầu: Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130385-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 18:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch
Tên gói thầu Xây lắp (Bao gồm chi phí hạng mục chung và dự phòng)
Số hiệu KHLCNT 20200105471
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 18:01:00 đến ngày 2020-01-20 18:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,180,761,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 17,000,000 VNĐ ((Mười bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B Hạng mục xây lắp
1 BT mặt đường, dày <=25cm đá 1x2 M300 Như bản vẽ thi công kèm theo 484,3 m3
2 Lót 1 lớp bạt chống thấm Như bản vẽ thi công kèm theo 24,2151 100m2
3 Làm lớp móng ĐDTC 4x6 dày 15cm Như bản vẽ thi công kèm theo 12,9593 100m2
4 Bù vênh mặt đường cũ ĐDTC 4x6 Như bản vẽ thi công kèm theo 21,0392 100m2
5 Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,98 Như bản vẽ thi công kèm theo 0,3733 100m3
6 Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,95 (đất tận dụng) Như bản vẽ thi công kèm theo 1,6144 100m3
7 Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,95 Như bản vẽ thi công kèm theo 9,8934 100m3
8 Đào nền đường + khuôn đường + rãnh thoát nước bằng máy đào <=1,25m3, máy ủi <=110CV, đất C2 Như bản vẽ thi công kèm theo 1,6144 100m3
9 Đào hữu cơ bằng máy xúc <=1,25m3, máy ủi <=110CV, đất C1 Như bản vẽ thi công kèm theo 4,5672 100m3
10 Vận chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=1000m, đất C1 Như bản vẽ thi công kèm theo 4,5672 100m3
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép khe co giãn mặt đường Như bản vẽ thi công kèm theo 1,7903 tấn
12 Ván khuôn mặt đường bê tông Như bản vẽ thi công kèm theo 3,736 100m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->