Gói thầu: Gói thầu số 12: Phòng chống mối

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109274-01
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 08:50:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận Bắc Từ Liêm
Tên gói thầu Gói thầu số 12: Phòng chống mối
Số hiệu KHLCNT 20190235776
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:39:00 đến ngày 2020-01-19 08:50:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,417,839,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công . 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế (gồm: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu; Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu; Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba; Chi phí bảo trì công trình (kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng đến thời điểm hết hạn bảo hành công trình); Chi phí lau chùi, dọn dẹp công trình khi hoàn thành; Thí nghiệm vật liệu; Công tác bảo hộ lao động, đào tạo an toàn lao động; Rào tạm thi công, chống bụi, vệ sinh môi trường…) . 1 khoản
B NHÀ HIỆU BỘ VÀ NHÀ HỌC
1 Hào phòng chống mối bên ngoài tầng 1 Chương V của E-HSYC và TKBVTC 139,5 m3
2 Hào phòng chống mối bên trong tầng 1 Chương V của E-HSYC và TKBVTC 122,04 m3
3 Xử lý phòng chống mối nền tầng 1 Chương V của E-HSYC và TKBVTC 1.814,5 m2
4 Xử lý phòng chống mối tường trong nhà và ngoài nhà Chương V của E-HSYC và TKBVTC 1.339,488 m2
C NHÀ ĐA NĂNG
1 Hào phòng chống mối bên ngoài tầng 1 Chương V của E-HSYC và TKBVTC 40,2 m3
2 Hào phòng chống mối bên trong tầng 1 Chương V của E-HSYC và TKBVTC 25,488 m3
3 Xử lý phòng chống mối nền tầng 1 Chương V của E-HSYC và TKBVTC 449,35 m2
4 Xử lý phòng chống mối tường trong nhà và ngoài nhà Chương V của E-HSYC và TKBVTC 295 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->