Gói thầu: Gói thầu số 04: Sửa chữa nâng cấp đập thủy lợi Ea Thu, xã Cư Bông, huyện Ea Kar

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132869-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 16:45:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Ea Kar
Tên gói thầu Gói thầu số 04: Sửa chữa nâng cấp đập thủy lợi Ea Thu, xã Cư Bông, huyện Ea Kar
Số hiệu KHLCNT 20200116457
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:38:00 đến ngày 2020-01-31 16:45:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,975,324,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Chương V 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định khối lượng từ thiết kế Chương V 1 Khoản
B HẠNG MỤC XÂY LẮP
1 Phát quang tuyến Chương V 13,8 100m²
2 Bóc phong hóa đất C1 bãi vật liệu Chương V 1,767 100m³
3 Đào đất C3 thủ công Chương V 211,92
4 Đắp đất bằng thủ công K=0.95 Chương V 53,99
5 Đào phong hóa mái đập đất C1 cơ giới Chương V 18,585 100m³
6 V/c đất C1 ra bải thải, CL<1000m Chương V 18,585 100m³
7 V/c tiếp đất C1 ra bải thải, CL<500m Chương V 18,585 100m³
8 San ủi tạo mặt bằng bãi thải Chương V 18,585 100m³
9 Đào mái đập đất cấp 3 Chương V 7,965 100m³
10 Đắp đất bằng đầm cóc K=0.95 Chương V 17,678 100m³
11 Đắp đất C3 đường lên đập K=0.95 Chương V 1,382 100m³
12 Đào xúc đất C3 để đắp Chương V 12,429 100m³
13 V/C đất C3 để đắp, CL<1000m Chương V 12,429 100m³
14 V/C tiếp đất C3 để đắp, CL<500m Chương V 12,429 100m³
15 Bê tông đá 1x2, 200# mái Chương V 542,67
16 Lót vữa M50 dày 3m Chương V 4.300,27
17 Cốt thép Ø≤10mm Chương V 24,82 tấn
18 Bê tông đá 1x2, 200# dầm chân khay Chương V 27
19 Bê tông đá 1x2, 200# bậc thang Chương V 3,36
20 Giấy dầu nhựa đường 2 lớp Chương V 1.191,86
21 Ván khuôn mái thượng Chương V 17,695 100m²
22 Tầng lọc đá dăm 1x2 Chương V 0,0686 100m³
23 Tầng lọc cát Chương V 0,0686 100m³
24 Lắp ống PVC D50mm Chương V 1,077 100m
25 Vải lọc TS40 Chương V 0,572 100m²
26 Đào đất C2 bằng cơ giới Chương V 0,657 100m³
27 Đắp đất bằng đầm cóc K=0.95 Chương V 1,767 100m³
28 Đào xúc đất C3 để đắp Chương V 1,891 100m³
29 V/c đất C3 để đắp, CL<1000m Chương V 1,891 100m³
30 V/c tiếp đất C3 để đắp, L=500m Chương V 1,891 100m³
31 Bê tông đá 1x2, 200# mái Chương V 58,95
32 Lót VXM M50 dày 3cm Chương V 279,9
33 Giấy dầu nhựa đường 2 lớp Chương V 3,93
34 Ván khuôn mái Chương V 0,139 100m²
35 Phá dỡ bê tông cũ Chương V 27,09
36 V/c bê tông cũ thủ công ra BT, L=100m Chương V 27,09
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->