Gói thầu: Gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128490-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng 129 Hà Giang
Tên gói thầu Gói thầu số 03 thi công xây dựng công trình
Số hiệu KHLCNT 20200128409
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay IFAD và vốn Chính phủ Việt Nam
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 06 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 09:03:00 đến ngày 2020-02-03 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,807,411,724 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí Hạng mục chung 1 Khoản
B PHẦN NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP
1 Đắp đất quây đê nắn dòng độ chặt yêu cầu K=0,85 Theo HSTK BVTC 540 m3
2 Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp II Theo HSTK BVTC 540 m3
3 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90 ( nhân dân làm 75%) Theo HSTK BVTC 492,06 m3
C PHẦN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ
1 Bạt, phên tre, cọ tre ngăn dòng Theo HSTK BVTC 360 m2
2 Lắp đặt ống nước D200 dẫn dòng Theo HSTK BVTC 40 md
3 Đào móng đập đầu mối đất cấp II + mặt đập Theo HSTK BVTC 1.928,32 m3
4 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,90 (Chủ lực đắp 25%) Theo HSTK BVTC 1,6402 100m3
5 Đắp đất sét luyện bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 Theo HSTK BVTC 4,672 100m3
6 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=500m, ôtô 7T, đất cấp II Theo HSTK BVTC 7,3264 100m3
7 Đóng cọc tre chiều dài cọc <=2,5 m vào đất cấp II Theo HSTK BVTC 51,3 100m
8 Bê tông lót móng đập đầu mối, đá 4x6 mác 100 Theo HSTK BVTC 23,09 m3
9 Bê tông móng đập đầu mối đá 2x4, chiều rộng <=250 cm, mác 250 Theo HSTK BVTC 293,27 m3
10 Bê tông tường đập đá 2x4, chiều dày >45 cm, cao <=4 m, mác 250 Theo HSTK BVTC 345,84 m3
11 Ván khuôn gỗ đập Theo HSTK BVTC 9,305 100m2
12 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép đập đầu mối D <=18 mm, tường cao <= 4 m Theo HSTK BVTC 15,9859 tấn
13 Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa Theo HSTK BVTC 108,5 m2
14 Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính Dmax<=4 Theo HSTK BVTC 19,98 m3
15 Bê tông mặt đập đá 2x4, mác 200 Theo HSTK BVTC 43,15 m3
16 Bạt dứa làm lớp chống thấm mặt đập Theo HSTK BVTC 239,7 m2
17 Ván khuôn mặt đập + tường hộ lan Theo HSTK BVTC 1,2768 100m2
18 Bê tông mặt cầu (Mặt tràn thoát lũ), đá 1x2, mác 250 Theo HSTK BVTC 3,92 m3
19 Ván khuôn mặt cầu tràn Theo HSTK BVTC 0,114 100m2
20 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bản cống tràn đường kính <=10 mm Theo HSTK BVTC 0,2265 tấn
21 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bản cống tràn đường kính >10 mm Theo HSTK BVTC 0,558 tấn
22 Bê tông tường hộ lan mác 200 Theo HSTK BVTC 7,68 m3
23 Đào móng chân khay, rãnh, mái hạ lưu đất cấp III Theo HSTK BVTC 264,7 m3
24 Đắp đất chân khay, mặt, mái hạ lưu độ chặt yêu cầu K=0,90 Theo HSTK BVTC 72,4 m3
25 Làm lớp đá rãnh thoát nước mái hạ lưu, đá có đường kính Dmax<=4 Theo HSTK BVTC 11 m3
26 Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường Theo HSTK BVTC 2,54 100m2
27 Bê tông lót móng chân khay đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100 Theo HSTK BVTC 6,3 m3
28 Bê tông chân khay hạ lưu đá 2x4 cm, mác 250 Theo HSTK BVTC 81,4 m3
29 Ván khuôn chân khay Theo HSTK BVTC 1,775 100m2
30 Xếp đá khan không chít mạch, mái dốc thẳng Theo HSTK BVTC 23,5 m3
31 Làm và thả rọ đá, loại rọ 2x1x1 m trên cạn Theo HSTK BVTC 53 rọ
32 Vải địa kỹ thuật Theo HSTK BVTC 132,5 m2
33 Lắp đặt ống nhựa PVC chân khay hạ lưu đường kính ống d=50mm Theo HSTK BVTC 0,5 100m
34 Quét nhựa bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, quét 3 lớp nhựa Theo HSTK BVTC 17 m2
35 Lưới chắn rác + bu lông KT: 0,35x0,35 Theo HSTK BVTC 2 cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->