Gói thầu: Xây lắp công trình (Bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200126357-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông
Tên gói thầu Xây lắp công trình (Bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm)
Số hiệu KHLCNT 20200110198
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố hỗ trợ và ngân sách xã
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 07:58:00 đến ngày 2020-01-31 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,190,206,751 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tại hiện trường 1 Khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 Khoản
B CHI PHÍ XÂY DỰNG
1 Cột bê tông ly tâm LT 10 NPC 5.0 10 cột
2 Cột bê tông ly tâm LT 10 NPC 3.5 74 cột
3 Móng cột đơn MT2-1,5m nền vữa xi măng 38 móng
4 Móng cột đơn MT2-1,5m nền đất 46 móng
5 Hoàn trả rãnh thoát nước (D*R*S = 3m*0,5m*0,35m) 25 vị trí
6 Tiếp địa RC4 5 bộ
7 Tiếp địa RC2 79 bộ
8 Dây dòng tiếp địa cột 10m 84 bộ
9 Râu tiếp địa ĐDK-0,4kV 168 bộ
10 Xà treo cáp cột đơn: XTC-1T 86 bộ
11 Xà treo cáp cột đơn lệch: XTC-1TL 6 bộ
12 Xà đỡ dây hạ thế: XĐ4-1T 12 bộ
13 Xà đỡ dây hạ thế: XĐ2-1T 4 bộ
14 Giá đỡ tủ điện chiếu sáng treo trên cột 1 bộ
15 Tủ điều khiển chiếu sáng 1 tủ
16 Lắp đặt công tơ đo đếm điện năng 1 hộp
17 Chụp đầu cột liền cần đơn 84 bộ
18 Đèn chiếu sáng đường phố Master S250/150W 84 bộ
19 Kẹp siết cáp vặn xoắn 4x(16-35) 178 cái
20 Lắp đặt cáp nhôm vặn xoắn ABC - 4x35mm2 153 m
21 Lắp đặt cáp nhôm vặn xoắn ABC - 4x25mm2 1.686 m
22 Lắp đặt cáp nhôm vặn xoắn ABC - 4x16mm2 1.475 m
23 Dây lên đèn Cu/PVC/PVC 2x2,5mm2 504 m
24 Kéo cáp vặn xoắn 4x35 qua đường 1 vị trí
25 Kéo cáp vặn xoắn 4x25 qua đường 2 vị trí
26 Kéo cáp vặn xoắn 4x16 qua đường 4 vị trí
27 Đầu cốt xử lý đồng nhôm 16-35 20 cái
28 Ghíp nhôm 3 bu lông 16-25 12 cái
29 Ghíp bọc cáp vặn xoắn 2 bu lông 168 cái
30 Băng dính cách điện 50 cuộn
31 Đánh số cột 46 cái
C PHẦN THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH
1 Thí nghiệm công tơ 3 pha điện từ 1 cái
2 Thí nghiệm tiếp địa cột bê tông 84 vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->