Gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132339-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200103786
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn cân đối ngân sách tỉnh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 14:52:00 đến ngày 2020-01-22 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,559,857,300 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A NHÀ A
1 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Chương V Yêu cầu về xây lắp 2.215 m2
2 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 50 Chương V Yêu cầu về xây lắp 2.215 m2
3 Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần Chương V Yêu cầu về xây lắp 255 m2
4 Trát trần, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 255 m2
5 Cạo bỏ lớp sơn bả cũ trên tường, trụ, cột Chương V Yêu cầu về xây lắp 4.944,27 m2
6 Cạo bỏ lớp sơn bả cũ trên xà, dầm, trần Chương V Yêu cầu về xây lắp 2.119,15 m2
7 Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova hoặc tương đương, 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V Yêu cầu về xây lắp 1.909,44 m2
8 Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova hoặc tương đương, 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V Yêu cầu về xây lắp 7.623,98 m2
9 SXLD Thay thế máng thoát nước mái bằng tôn Chương V Yêu cầu về xây lắp 192 m
10 Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng p/p nối gioăng, dài 6m, ĐK 90mm Chương V Yêu cầu về xây lắp 2,75 100m
11 Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng, đường kính cút 90mm Chương V Yêu cầu về xây lắp 66 cái
12 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao <=16m Chương V Yêu cầu về xây lắp 19,0944 100m2
13 Phá dỡ kết cấu tường gạch Chương V Yêu cầu về xây lắp 0,7335 m3
14 Lắp đặt tấm tôn dày 0,4mm Chương V Yêu cầu về xây lắp 6,52 m2
15 Trát tường ngoài, chiều dày trát 2,0cm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 2,445 m2
16 Quét sơn chống thấm 3 nước Chương V Yêu cầu về xây lắp 7,335 m2
17 Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại Chương V Yêu cầu về xây lắp 200 m2
18 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 200 m2
19 Phá dỡ nền láng vữa xi măng Chương V Yêu cầu về xây lắp 123,2 m2
20 Láng nền sàn không đánh mầu, chiều dày 2cm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 123,2 m2
21 Tháo dỡ đường ống cấp thoát nước Chương V Yêu cầu về xây lắp 3 công
22 Tháo dỡ chậu rửa Chương V Yêu cầu về xây lắp 19 cái
23 Tháo dỡ bệ xí Chương V Yêu cầu về xây lắp 20 cái
24 Tháo dỡ chậu tiểu Chương V Yêu cầu về xây lắp 18 cái
25 Phá dỡ nền gạch lá nem Chương V Yêu cầu về xây lắp 84,5779 m2
26 Tháo dỡ gạch ốp tường Chương V Yêu cầu về xây lắp 508,914 m2
27 Tháo dỡ trần Chương V Yêu cầu về xây lắp 145,0057 m2
28 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Chương V Yêu cầu về xây lắp 279,134 m2
29 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 279,134 m2
30 Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova hoặc tương đương, 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V Yêu cầu về xây lắp 279,134 m2
31 Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao chống ẩm Chương V Yêu cầu về xây lắp 145,0057 m2
32 Ốp gạch vào tường, trụ, cột, kích thước gạch 250x400mm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 508,914 m2
33 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 84,5779 m2
34 Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ôtô 5 tấn Chương V Yêu cầu về xây lắp 60,9937 m3
35 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 5 tấn Chương V Yêu cầu về xây lắp 67,0695 m3
36 Lắp đặt Chậu lavabo treo tường màu trắng sứ (Inax I-282V(EC/FC) hoặc tương đương) KT 400 x 410 x 180 mm kèm van vòi xi phôngvòi Chương V Yêu cầu về xây lắp 19 bộ
37 Lắp đặt Gương soi và kệ gương (Inax KF-4560VA hoặc tương đương) Chương V Yêu cầu về xây lắp 19 cái
38 Lắp đặt Bồn tiểu nam treo tường màu trắng sứ (Inax U0221 hoặc tương đương) KT 535X235 mm Chương V Yêu cầu về xây lắp 18 bộ
39 Lắp đặt Bồn cầu hai khối màu trắng sứ (Inax C-306VA hoặc tương đương) Chương V Yêu cầu về xây lắp 20 bộ
40 Lắp đặt Sen tắm (Inax BFV-2013S hoặc tương đương) Chương V Yêu cầu về xây lắp 2 bộ
41 Lắp đặt Phễu thu sàn inox 304 Kelas 150x150-90 Chương V Yêu cầu về xây lắp 41 cái
42 Lắp đặt Vòi xịt vệ sinh (Imax CFV-102A hoặc tương đương) Chương V Yêu cầu về xây lắp 20 cái
43 Van khóa nước tay gạt D20 Chương V Yêu cầu về xây lắp 18 cái
44 Lắp đặt Van khóa D32-PPR Chương V Yêu cầu về xây lắp 3 cái
45 Lắp đặt Van xả cặn D25 - PPR Chương V Yêu cầu về xây lắp 1 cái
46 Lắp đặt Van khóa D25-PPR Chương V Yêu cầu về xây lắp 13 cái
47 Lắp đặt Ống nhựa D32 - PPR Chương V Yêu cầu về xây lắp 1,01 100m
48 Lắp đặt Ống nhựa D25 - PPR Chương V Yêu cầu về xây lắp 0,63 100m
49 Lắp đặt Ống nhựa D20 - PPR Chương V Yêu cầu về xây lắp 0,39 100m
50 Lắp đặt Tê nhựa PPR D32 Chương V Yêu cầu về xây lắp 4 cái
51 Lắp đặt Cút nhựa PPR D32 Chương V Yêu cầu về xây lắp 6 cái
52 Lắp đặt Chếch nhựa PPR D32 Chương V Yêu cầu về xây lắp 16 cái
53 Lắp đặt Cút chuyển bậc D32/25 Chương V Yêu cầu về xây lắp 11 cái
54 Lắp đặt Tê chuyển bậc D32/25 Chương V Yêu cầu về xây lắp 6 cái
55 Lắp đặt Tê nhựa PPR D25 Chương V Yêu cầu về xây lắp 18 cái
56 Lắp đặt Cút nhựa PPR D25 Chương V Yêu cầu về xây lắp 10 cái
57 Lắp đặt Chếch nhựa PPR D25 Chương V Yêu cầu về xây lắp 12 cái
58 Lắp đặt Cút chuyển bậc D25/20 Chương V Yêu cầu về xây lắp 16 cái
59 Lắp đặt Tê chuyển bậc D25/20 Chương V Yêu cầu về xây lắp 42 cái
60 Lắp đặt Cút nhựa PPR D20 Chương V Yêu cầu về xây lắp 59 cái
61 Lắp đặt Chếch nhựa PPR D20 Chương V Yêu cầu về xây lắp 59 cái
62 Lắp đặt Ống nhựa PVC D34 Chương V Yêu cầu về xây lắp 0,18 100m
63 Lắp đặt Ống nhựa PVC D90 Chương V Yêu cầu về xây lắp 0,99 100m
64 Lắp đặt Ống nhựa PVC D110 Chương V Yêu cầu về xây lắp 0,82 100m
65 Lắp đặt Cút nhựa PVC D34 Chương V Yêu cầu về xây lắp 37 cái
66 Lắp đặt Côn thu nhựa PVC D90/34 Chương V Yêu cầu về xây lắp 19 cái
67 Lắp đặt Cút nhựa PVC D90 Chương V Yêu cầu về xây lắp 52 cái
68 Lắp đặt Y nhựa PVC D90 Chương V Yêu cầu về xây lắp 38 cái
69 Lắp đặt Chếch nhựa PVC D90 Chương V Yêu cầu về xây lắp 38 cái
70 Lắp đặt Cút nhựa PVC D110 Chương V Yêu cầu về xây lắp 28 cái
71 Lắp đặt Y nhựa PVC D110 Chương V Yêu cầu về xây lắp 52 cái
72 Lắp đặt Chếch nhựa PVC D110 Chương V Yêu cầu về xây lắp 30 cái
73 Lắp đặt Côn thu nhựa PVC D110/34 Chương V Yêu cầu về xây lắp 18 cái
74 Lắp đặt Đèn Led panel nổi trần D172, 220V/12W Chương V Yêu cầu về xây lắp 33 bộ
75 Lắp đặt công tắc 1 hạt Chương V Yêu cầu về xây lắp 19 cái
76 Lắp đặt công tắc 2 hạt Chương V Yêu cầu về xây lắp 7 cái
77 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1mm2 Chương V Yêu cầu về xây lắp 190 m
78 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính ống <=15mm Chương V Yêu cầu về xây lắp 190 m
79 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp aptomat, kích thước hộp <=40x60mm Chương V Yêu cầu về xây lắp 7 hộp
B NHÀ B
1 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Chương V Yêu cầu về xây lắp 222,912 m2
2 Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 46,44 m2
3 Quét Sika chống thấm mái, sê nô, ô văng Chương V Yêu cầu về xây lắp 46,44 m2
4 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 176,472 m2
5 Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova hoặc tương đương, 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V Yêu cầu về xây lắp 116,1 m2
6 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Chương V Yêu cầu về xây lắp 195 m2
7 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 130 m2
8 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 65 m2
9 Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn Kova hoặc tương đương, 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V Yêu cầu về xây lắp 130 m2
10 Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Kova hoặc tương đương, 1 nước lót, 2 nước phủ Chương V Yêu cầu về xây lắp 65 m2
11 Phá dỡ nền láng granito Chương V Yêu cầu về xây lắp 20,91 m2
12 Lát đá bậc tam cấp, vữa xi măng mác 75 Chương V Yêu cầu về xây lắp 20,91 m2
13 Tháo dỡ bệ xí Chương V Yêu cầu về xây lắp 3 cái
14 Tháo dỡ chậu rửa Chương V Yêu cầu về xây lắp 1 cái
15 Lắp đặt chậu xí bệt Chương V Yêu cầu về xây lắp 3 bộ
16 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Chương V Yêu cầu về xây lắp 1 bộ
C NHÀ C
1 Tháo dỡ các thiết bị điện hư hỏng Chương V Yêu cầu về xây lắp 1 công
2 Lắp đặt Đèn Led panel nổi trần D172, 220V/12W Chương V Yêu cầu về xây lắp 10 bộ
3 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Chương V Yêu cầu về xây lắp 15 bộ
4 Tháo dỡ bệ xí Chương V Yêu cầu về xây lắp 2 cái
5 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 Chương V Yêu cầu về xây lắp 70 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->