Gói thầu: Xây dựng công trình(bao gồm chi phí xây dựng và chi phí các hạng mục chung)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114312-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI
Tên gói thầu Xây dựng công trình(bao gồm chi phí xây dựng và chi phí các hạng mục chung)
Số hiệu KHLCNT 20200109453
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện cấp năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 13:54:00 đến ngày 2020-01-21 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,305,371,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 19,000,000 VNĐ ((Mười chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
B HẠNG MỤC 1: NHÀ LÀM VIỆC KHỐI ĐOÀN THỂ (Gxd=HẠNG MỤC 1+…+HẠNG MỤC 4)
1 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 18,48 m3
2 Đào móng băng, rộng <=3 m, sâu <=1 m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 44,072 m3
3 Bê tông lót móng đá 4x6 VXM mác 50 Đáp ứng mục III chương V 9,713 m3
4 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 200 Đáp ứng mục III chương V 5,516 m3
5 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn móng Đáp ứng mục III chương V 0,241 100m2
6 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm Đáp ứng mục III chương V 0,137 tấn
7 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm Đáp ứng mục III chương V 0,217 tấn
8 Xây đá hộc, xây móng, chiều dầy <=60 cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 72,938 m3
9 Xây bậc cấp gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 5,292 m3
10 Trát tường móng, bậc cấp, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 54,934 m2
11 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton Đáp ứng mục III chương V 54,934 m2
12 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Đáp ứng mục III chương V 2,719 m3
13 Lát đá bậc tam cấp bằng đá granit tự nhiên Đáp ứng mục III chương V 35,51 m2
14 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Đáp ứng mục III chương V 5,504 m3
15 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép ván khuôn xà, dầm Đáp ứng mục III chương V 0,545 100m2
16 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m Đáp ứng mục III chương V 0,115 tấn
17 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm, ở độ cao <=4 m Đáp ứng mục III chương V 0,728 tấn
18 Đắp đất móng công trình, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 14,491 m3
19 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 1,395 100m3
20 Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 0,978 100m3
21 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi <=1000m, ôtô 5T, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 0,978 100m3
22 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6 km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp III (Hệ số Máy TC:6) Đáp ứng mục III chương V 0,978 100m3
23 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông cột, đá 1x2, tiết diện cột <=0,1 m2, cao <=4 m, mác 200 Đáp ứng mục III chương V 4,442 m3
24 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn cột Đáp ứng mục III chương V 0,785 100m2
25 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=10 mm, cột, trụ cao <= 4 m Đáp ứng mục III chương V 0,154 tấn
26 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép cột, trụ, đường kính <=18 mm, cột, trụ cao <= 4 m Đáp ứng mục III chương V 0,558 tấn
27 Bê tông lót móng đá 4x6 VXM mác 50 Đáp ứng mục III chương V 18,894 m3
28 Lát nền, sàn bằng gạch 400x400mm Đáp ứng mục III chương V 177,437 m2
29 Lát nền, sàn bằng gạch 250x250mm chống trượt Đáp ứng mục III chương V 17,396 m2
30 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 250x400mm Đáp ứng mục III chương V 70,18 m2
31 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2, mác 200 Đáp ứng mục III chương V 12,09 m3
32 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép ván khuôn xà, dầm, giằng, cao <=16 m Đáp ứng mục III chương V 1,77 100m2
33 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=10 mm, ở độ cao <=4 m Đáp ứng mục III chương V 0,239 tấn
34 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <=18 mm, ở độ cao <=4 m Đáp ứng mục III chương V 1,376 tấn
35 Trát xà dầm, vữa XM mác 75 (HSVL:1,25;Hệ số NC:1,1) Đáp ứng mục III chương V 124,715 m2
36 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 200 Đáp ứng mục III chương V 3,682 m3
37 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép, cột chống bằng giáo ống, ván khuôn sàn mái cao <=16 m Đáp ứng mục III chương V 0,46 100m2
38 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép sàn mái, cao <=16 m, đường kính <=10 mm Đáp ứng mục III chương V 0,328 tấn
39 Trát trần, vữa XM mác 75 (HSVL:1,25;Hệ số NC:1,1) Đáp ứng mục III chương V 46 m2
40 Láng sê nô dày 2,0 cm, vữa XM 75 Đáp ứng mục III chương V 46 m2
41 Ngâm nước xi măng chống thấm sê nô Đáp ứng mục III chương V 46 m2
42 Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 200 Đáp ứng mục III chương V 3,449 m3
43 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn thép lanh tô Đáp ứng mục III chương V 0,575 100m2
44 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=4 m Đáp ứng mục III chương V 0,199 tấn
45 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính >10 mm, cao <=4 m Đáp ứng mục III chương V 0,288 tấn
46 Trát lam đứng dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 (HSVL:1,25;Hệ số NC:1,1) Đáp ứng mục III chương V 80,081 m2
47 Xây cột, trụ gạch thẻ 5x9x20 h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 3,674 m3
48 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 79,613 m2
49 Trát gờ chỉ, vữa XM cát mịn mác 75 Đáp ứng mục III chương V 150 m
50 Trát phào đơn, vữa XM cát mịn mác 75 Đáp ứng mục III chương V 80 m
51 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 13,277 m3
52 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 14,153 m3
53 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 9,685 m3
54 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 6,838 m3
55 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 9,556 m3
56 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 4,791 m3
57 Xây tường gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 1,332 m3
58 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 193,974 m2
59 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 460,591 m2
60 Sản xuất cửa sắt, hoa sắt Đáp ứng mục III chương V 0,71 tấn
61 Bậc sắt chẻ đuôi cá Đáp ứng mục III chương V 76 cái
62 Kính trắng dày 5ly Đáp ứng mục III chương V 28,62 m2
63 Ron cao su Đáp ứng mục III chương V 184 m
64 Bản lề cửa Đáp ứng mục III chương V 72 bộ
65 Chốt cửa Đáp ứng mục III chương V 60 bộ
66 Tay nắm Đáp ứng mục III chương V 32 bộ
67 Móc gió Đáp ứng mục III chương V 32 cái
68 SX+LD khoá cửa Đáp ứng mục III chương V 11 cái
69 Cửa đi và cửa sổ nhôm kính mờ dày 5 ly Đáp ứng mục III chương V 9,725 m2
70 Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm Đáp ứng mục III chương V 55,565 m2
71 Sơn sắt thép các loại 3 nước Đáp ứng mục III chương V 83,774 m2
72 Xà gồ thép C100x50x2 mạ kẽm Đáp ứng mục III chương V 353,9 m
73 Đà trần thép hộp 30x60x1,2 mạ kẽm Đáp ứng mục III chương V 302,4 m
74 Lắp dựng xà gồ thép+đà trần Đáp ứng mục III chương V 1,631 tấn
75 Lợp mái tôn màu sóng vuông dày 4zem Đáp ứng mục III chương V 3,003 100m2
76 Trần tôn sóng nhỏ dày 2,5 zem Đáp ứng mục III chương V 1,84 100m2
77 Nẹp viền nhựa Đáp ứng mục III chương V 180 m
78 Rọ chắn rác Inox Đáp ứng mục III chương V 16 cái
79 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton Đáp ứng mục III chương V 460,591 m2
80 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ bằng sơn Joton Đáp ứng mục III chương V 475,393 m2
81 Cắt ron tường Đáp ứng mục III chương V 85,82 m
82 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 48 Cái
83 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=60mm Đáp ứng mục III chương V 0,768 100m
84 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=34mm Đáp ứng mục III chương V 0,077 100m
85 Lắp dựng dàn giáo thép thi công, giàn giáo ngoài, chiều cao <=16 m Đáp ứng mục III chương V 3,168 100m2
86 Công tác ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột, gạch cháy Đáp ứng mục III chương V 12,28 m2
87 Trang trí biểu tượng Đáp ứng mục III chương V 1 cái
C HẠNG MỤC 2: HỆ THỐNG ĐIỆN
1 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, tiết diện 2x16 mm2 Đáp ứng mục III chương V 50 m
2 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x8mm2 Đáp ứng mục III chương V 70 m
3 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x4mm2 Đáp ứng mục III chương V 50 m
4 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x2,5mm2 Đáp ứng mục III chương V 470 m
5 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x1,5mm2 Đáp ứng mục III chương V 290 m
6 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đk ống <=27mm Đáp ứng mục III chương V 270 m
7 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤10A Đáp ứng mục III chương V 6 cái
8 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện 40A Đáp ứng mục III chương V 1 cái
9 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt, Lắp ổ cắm 3 cực âm tường Đáp ứng mục III chương V 18 cái
10 Lắp đặt công tắc âm tường Đáp ứng mục III chương V 21 cái
11 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng Đáp ứng mục III chương V 12 bộ
12 Lắp đặt đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng Đáp ứng mục III chương V 2 bộ
13 Lắp đặt đèn ống dài 0,6m, loại hộp đèn 1 bóng Đáp ứng mục III chương V 3 bộ
14 Lắp đặt đèn sát trần có chụp Đáp ứng mục III chương V 5 bộ
15 Lắp đặt bộ sứ 4 sứ Đáp ứng mục III chương V 1 bộ
16 Lắp đặt quạt treo tường Đáp ứng mục III chương V 12 cái
17 Tủ điện tổng Đáp ứng mục III chương V 1 cái
18 Kẹp dây Đáp ứng mục III chương V 1 bộ
19 Lắp đặt hộp công tắc, ổ cắm + mặt nạ âm tường Đáp ứng mục III chương V 30 hộp
20 Lắp đặt hộp nối 150x150 âm tường + hộp áp tô mát Đáp ứng mục III chương V 12 hộp
21 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 3,72 m3
22 Gia công và đóng cọc chống sét Đáp ứng mục III chương V 3 cọc
23 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại dây cáp D =16mm Đáp ứng mục III chương V 16 m
24 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 3,72 m3
25 Bulon siết cáp Đáp ứng mục III chương V 6 bộ
26 Đinh thép Đáp ứng mục III chương V 2
27 Băng keo điện Đáp ứng mục III chương V 2 cuộn
28 Lưỡi cưa cắt Đáp ứng mục III chương V 1 cái
29 Sứ cong ống điếu Đáp ứng mục III chương V 1 cái
30 Xà đón điện Đáp ứng mục III chương V 1 bộ
31 Bình bọt chữa cháy CO2 Đáp ứng mục III chương V 2 bộ
32 Tiêu lệnh chữa cháy Đáp ứng mục III chương V 1 cái
D HẠNG MỤC 3: HỆ THỐNG NƯỚC
1 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng >1m,sâu >1m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 15,641 m3
2 Bê tông lót đá 40x60 mác 50 Đáp ứng mục III chương V 0,697 m3
3 Xây móng gạch 2 lỗ 5x10x20 chiều dầy <=30cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 3,168 m3
4 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 5,214 m3
5 Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 10,427 m3
6 Trát tường trong chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 16 m2
7 Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 3,61 m2
8 Quét nước ximăng 2 nước Đáp ứng mục III chương V 16 m2
9 Sản xuất bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô... đúc sẵn đá 1x2, vữa BT mác 200 Đáp ứng mục III chương V 1,771 m3
10 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn gỗ nắp đan, tấm chớp Đáp ứng mục III chương V 0,304 100m2
11 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan, Đáp ứng mục III chương V 0,085 tấn
12 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng <=100kg, vữa XM mác 100 Đáp ứng mục III chương V 16 cái
13 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 2,7 m3
14 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 2,7 m3
15 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=34mm Đáp ứng mục III chương V 0,88 100m
16 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=27mm Đáp ứng mục III chương V 0,11 100m
17 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=21mm Đáp ứng mục III chương V 0,14 100m
18 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 34mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 15 Cái
19 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 8 Cái
20 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 21mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 16 Cái
21 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 27/21mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 8 Cái
22 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 34mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 8 Cái
23 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 27/21mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 13 Cái
24 Lắp đặt đầu nối ren trong nhựa miệng bát đường kính 21mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 12 Cái
25 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 5 Cái
26 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 34/27mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 4 Cái
27 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 34mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 8 Cái
28 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 5 Cái
29 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 21mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 4 Cái
30 Chóp thông hơi Đáp ứng mục III chương V 3 cái
31 Van khoá nhựa D34 Đáp ứng mục III chương V 3 cái
32 Van phao Đáp ứng mục III chương V 1 cái
33 Cao su non Đáp ứng mục III chương V 2 cuộn
34 Lắp đặt chậu xí bệt Đáp ứng mục III chương V 3 Bộ
35 Lắp đặt chậu tiểu nam Đáp ứng mục III chương V 2 Bộ
36 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi lavabo cả bộ Đáp ứng mục III chương V 3 Bộ
37 Lắp đặt gương soi Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
38 Lắp đặt kệ kính Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
39 Lắp đặt giá treo Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
40 Lắp đặt hộp đựng xà bông Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
41 Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
42 Lắp đặt vòi lấy nước D27 thép Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
43 Phiễu thu nước Inox Đáp ứng mục III chương V 5 cái
44 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 1m3 Đáp ứng mục III chương V 1 Bể
45 Lắp đặt vách ngăn tiểu Inax Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
46 Máy bơm nước 1,5 ngựa Đáp ứng mục III chương V 1 Cái
47 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=114mm Đáp ứng mục III chương V 0,145 100m
48 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=90mm Đáp ứng mục III chương V 0,175 100m
49 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=60mm Đáp ứng mục III chương V 0,11 100m
50 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=42mm Đáp ứng mục III chương V 0,035 100m
51 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m, đk=27mm Đáp ứng mục III chương V 0,125 100m
52 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 11 Cái
53 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 13 Cái
54 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 42mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 8 Cái
55 Lắp đặt cút nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
56 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
57 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 6 Cái
58 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 114/60mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
59 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 90/60mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
60 Lắp đặt tê nhựa miệng bát đường kính 90/42mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 5 Cái
61 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
62 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 90mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
63 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 60mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
64 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát đường kính 27mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 2 Cái
65 Lắp đặt Y nhựa đường kính 114mm bằng phương pháp dán keo Đáp ứng mục III chương V 3 Cái
E HẠNG MỤC 4: SÂN BÊ TÔNG
1 San dọn mặt bằng thi công Đáp ứng mục III chương V 7,4 100m2
2 Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi <=110cv, phạm vi <=50m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 2,22 100m3
3 San đầm đất mặt bằng bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 0,462 100m3
4 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 3,552 m3
5 Bê tông lót đá 40x60 mác 50 Đáp ứng mục III chương V 1,184 m3
6 Xây bó vỉa gạch không nung 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dầy <=10cm vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 2,448 m3
7 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 1,184 m3
8 Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 2,368 m3
9 Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường, trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 26,56 m2
10 Quét nước ximăng 2 nước Đáp ứng mục III chương V 26,56 m2
11 Bê tông lót đá 40x60 mác 50 Đáp ứng mục III chương V 23,1 m3
12 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Đáp ứng mục III chương V 16,17 m3
13 Cắt roon sân bê tông Đáp ứng mục III chương V 190 m
14 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 2,8 m3
15 Bê tông lót đá 40x60 mác 50 Đáp ứng mục III chương V 0,35 m3
16 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 75 Đáp ứng mục III chương V 7,673 m3
17 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Đáp ứng mục III chương V 0,35 m3
18 Vận chuyển 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp III Đáp ứng mục III chương V 2,45 m3
19 Láng nền sàn có đánh mầu dày 2cm, vữa XM mác 100 Đáp ứng mục III chương V 9 m2
F HẠNG MỤC 5: HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí hạng mục chung(Ghmc) (Gxd)x3,5% 3,5 %
G TỔNG GIÁ DỰ THẦU =Gxd + Ghmc
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->