Gói thầu: Gói thầu XL- D2005003 Thi công xây dựng, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm công trình - Hạng mục thay trụ hạ thế thấp, thay cáp hạ thế và nhánh dây mắc điện bị hư hỏng cách điện, thay hộp domino không đảm bảo vận hành an toàn

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102366-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông
Tên gói thầu Gói thầu XL- D2005003 Thi công xây dựng, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm công trình - Hạng mục thay trụ hạ thế thấp, thay cáp hạ thế và nhánh dây mắc điện bị hư hỏng cách điện, thay hộp domino không đảm bảo vận hành an toàn
Số hiệu KHLCNT 20200102296
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 11:05:00 đến ngày 2020-02-10 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 698,774,048 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục 1: Vật Liệu Chính B cấp (bao gồm chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thử nghiệm, vận chuyển bốc dỡ...)
1 Đá dăm 1*2 Nhà thầu phát biểu 16,92 m3
2 Cát xây dựng Nhà thầu phát biểu 8,46 m3
3 Ciment p400 Nhà thầu phát biểu 7.050 Kg
4 Thuốc hàn (Cadweld) Nhà thầu phát biểu 100 Lọ
B Hạng mục 2: Lắp đặt VTTB (bao gồm chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thử nghiệm, vận chuyển bốc dỡ...)
1 Lắp hộp domino 6 cực (5MCBs 40A + 1MCBS 80A) Chi tiết xem trong phương án đính kèm 160 Cái
2 Lắp hộp domino 9 cực (7MCBS 40A + 2MCBs 80A) Chi tiết xem trong phương án đính kèm 179 Cái
3 Trồng trụ 8,4m đơn bằng thủ công kết hợp cẩu Chi tiết xem trong phương án đính kèm 44 Trụ
4 Đào và đổ bê tông móng trụ 8,4m đơn (1000*800*400) Chi tiết xem trong phương án đính kèm 39 Móng
5 Đào và đổ bê tông móng trụ 8,4m đôi (1200*800*400) Chi tiết xem trong phương án đính kèm 2 Móng
6 Trồng trụ 10m đơn thủ công kết hợp cẩu Chi tiết xem trong phương án đính kèm 19 Trụ
7 Đào và đổ bê tông móng trụ 10m đơn (1000*1000*500) Chi tiết xem trong phương án đính kèm 19 Móng
8 Thay cáp nhôm HT ABC4*95mm2: Chi tiết xem trong phương án đính kèm 2,96 Km
9 Lắp đà 0,8m trên đầu trụ đỡ cáp abc Chi tiết xem trong phương án đính kèm 16 Bộ
10 Lắp kẹp treo cáp ABC Chi tiết xem trong phương án đính kèm 123 Bộ
11 Lắp kẹp ngừng ABC Chi tiết xem trong phương án đính kèm 133 Bộ
12 Lắp tiếp địa trụ hạ thế: Đóng cọc tiếp địa, đất cấp III, IV Chi tiết xem trong phương án đính kèm 100 bộ
13 Lắp cáp cu bọc của hộp domino Chi tiết xem trong phương án đính kèm 1.149 Mét
14 Ép đầu cosse lộ ra Chi tiết xem trong phương án đính kèm 28 Cái
15 Thay dây duplex Chi tiết xem trong phương án đính kèm 2.141 Mét
16 Tháo dỡ thu hồi: cột bê tông, chiều cao cột <= 12m, bằng cẩu kết hợp thủ công Chi tiết xem trong phương án đính kèm 2 Cột
17 Tháo dỡ thu hồi: cột bê tông, chiều cao cột <= 10m, bằng cẩu kết hợp thủ công Chi tiết xem trong phương án đính kèm 95 Cột
C Hạng mục 3: Mua bảo hiểm công trình
1 Bảo hiểm Công trình Bao gồm giá trị sau thuế phần VTTB A cấp là 874.391.779 đồng 1 công trình
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->