Gói thầu: Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-14, 20 SCL đường dây 0,4kV

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131975-01
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-14, 20 SCL đường dây 0,4kV
Số hiệu KHLCNT 20200131904
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty điện lực miền Bắc năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:08:00 đến ngày 2020-02-03 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,584,436,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 21,000,000 VNĐ ((Hai mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư B cấp + Nhân công Lưới điện 0,4kV trên địa bàn các xã Xuân Hồng, Xuân Hoa - huyện Nghi Xuân
1 Móng M1 Theo chương V E-HSMT 122 móng
2 Móng M2 Theo chương V E-HSMT 15 móng
3 Tiếp địa lăp lại Theo chương V E-HSMT 4 bộ
4 Cột bêtông H7,5m-140B Theo chương V E-HSMT 119 cột
5 Cột bêtông LT-8,5m-3,0 Theo chương V E-HSMT 33 cột
6 Cổ dề treo cáp cột đơn CD1 Theo chương V E-HSMT 344 bộ
7 Cổ dề treo cáp cột đôi CD2 Theo chương V E-HSMT 31 bộ
8 Chụp cột vuông đơn Theo chương V E-HSMT 5 bộ
9 Tháo lắp hộp công tơ cũ Theo chương V E-HSMT 112 hộp
B Nhân công lắp đặt Vật tư A Cấp Lưới điện 0,4kV trên địa bàn các xã Xuân Hồng, Xuân Hoa - huyện Nghi Xuân
1 Cáp vặn xoắn ABC4*70mm2 Theo chương V E-HSMT 3.630 m
2 Cáp vặn xoắn ABC4*50mm2 Theo chương V E-HSMT 1.899 m
3 Cáp vặn xoắn ABC4*35mm2 Theo chương V E-HSMT 1.883 m
4 Cáp vặn xoắn ABC2*50mm2 Theo chương V E-HSMT 3.961 m
5 Dây nguồn ABC2x25mm2 Theo chương V E-HSMT 674 m
6 Khóa néo cáp VX Theo chương V E-HSMT 295 bộ
7 Khóa đỡ cáp VX Theo chương V E-HSMT 205 bộ
8 Ghíp 2 bu lông Theo chương V E-HSMT 985 bộ
9 Ghíp 1 bu lông Theo chương V E-HSMT 240 bộ
10 Đầu cốt nhôm Cu/Al-70 Theo chương V E-HSMT 8 cái
11 Đai treo hộp công tơ Theo chương V E-HSMT 112 bộ 2 cái
C Phần thu hồi Lưới điện 0,4kV trên địa bàn các xã Xuân Hồng, Xuân Hoa - huyện Nghi Xuân
1 Cột bê tông 8,5m Theo chương V E-HSMT 33 cột
2 Cột bê tông tự đúc <= 7,5m Theo chương V E-HSMT 119 cột
3 Thanh sắt nâng cột Theo chương V E-HSMT 5 bộ
4 Cáp nhôm 4x70 Theo chương V E-HSMT 3.559 m
5 Cáp nhôm 4x50 Theo chương V E-HSMT 1.862 m
6 Cáp nhôm 4x35 Theo chương V E-HSMT 1.939 m
7 Cáp nhôm 2x50 Theo chương V E-HSMT 801 m
8 Dây nguồn nhôm 2x25 Theo chương V E-HSMT 674 m
D Vật tư B cấp + Nhân công ĐZ hạ thế phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu, phường Trung Lương - TX Hồng Lĩnh
1 Móng M1 Theo chương V E-HSMT 21 móng
2 Tiếp địa lăp lại Theo chương V E-HSMT 15 bộ
3 Cột bêtông LT-8,5m-3,0 Theo chương V E-HSMT 20 cột
4 Cột bêtông LT10m-4,3 Theo chương V E-HSMT 1 cột
5 Cổ dề treo cáp cột đơn CD1 Theo chương V E-HSMT 235 bộ
6 Cổ dề treo cáp cột đôi CD2 Theo chương V E-HSMT 20 bộ
7 Xà néo lệch cột đơn LT Theo chương V E-HSMT 3 bộ
8 Xà néo lệch cột đôi LT Theo chương V E-HSMT 1 bộ
9 Xà néo lệch cột vuông đơn Theo chương V E-HSMT 5 bộ
10 Tháo lắp hộp công tơ cũ Theo chương V E-HSMT 33 hộp
E Nhân công lắp đặt Vật tư A Cấp ĐZ hạ thế phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu, phường Trung Lương - TX Hồng Lĩnh
1 Cáp vặn xoắn ABC4*95mm2 Theo chương V E-HSMT 6.401 m
2 Cáp vặn xoắn ABC4*70mm2 Theo chương V E-HSMT 1.691 m
3 Cáp vặn xoắn ABC4*50mm2 Theo chương V E-HSMT 914 m
4 Cáp vặn xoắn ABC4*35mm2 Theo chương V E-HSMT 1.699 m
5 Khóa néo cáp VX Theo chương V E-HSMT 503 bộ
6 Khóa đỡ cáp VX Theo chương V E-HSMT 42 bộ
7 Ghíp 2 bu lông Theo chương V E-HSMT 1.185 bộ
8 Ghíp 1 bu lông Theo chương V E-HSMT 184 bộ
9 Đầu cốt nhôm Cu/Al-95 Theo chương V E-HSMT 64 cái
10 Đầu cốt nhôm Cu/Al-70 Theo chương V E-HSMT 12 cái
11 Ống nối dây ON95 Theo chương V E-HSMT 16 ống
12 Đai treo hộp công tơ Theo chương V E-HSMT 33 bộ 2 cái
F Phần thu hồi ĐZ hạ thế phường Bắc Hồng, phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu, phường Trung Lương - TX Hồng Lĩnh
1 Cột bê tông 10m Theo chương V E-HSMT 1 cột
2 Cột bê tông 8,5m Theo chương V E-HSMT 20 cột
3 Xà lệch hạ thế Theo chương V E-HSMT 9 bộ
4 Cáp nhôm 4x95 Theo chương V E-HSMT 6.275 m
5 Cáp nhôm 4x70 Theo chương V E-HSMT 1.658 m
6 Cáp nhôm 4x50 Theo chương V E-HSMT 896 m
7 Cáp nhôm 4x35 Theo chương V E-HSMT 1.666 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->