Gói thầu: Xây lắp Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 15

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132529-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11
Tên gói thầu Xây lắp Cải tạo mở rộng cụm hẻm phường 15
Số hiệu KHLCNT 20191100949
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố phân cấp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:44:00 đến ngày 2020-01-21 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,359,539,480 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
2 Chi phí khác không xác định được khối lượng từ thiết kế Mô tả kỹ thuật theo chương V 1 Khoản
B Phần giao thông và thoát nước
1 Đào nền đường bê tông bằng máy, đất cấp II Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,4519 100m3
2 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5T trong phạm vi <=1000m, đất cấp II Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,4519 100m3
3 Vận chuyển tiếp cự ly <=7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II (6 Km tiếp theo) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,4519 100m3
4 Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ôtô tự đổ 5T, đất cấp II (8Km tiếp theo) Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,4519 100m3
5 Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá Mô tả kỹ thuật theo chương V 7,8016 100m2
6 Bù vênh cấp phối đá dăm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,1515 100m3
7 Bê tông mặt đường dày <=25cm đá 1x2, vữa BT mác 200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 62,5628 m3
8 Làm khe thoát nước dọc Mô tả kỹ thuật theo chương V 16,5 10m
9 Cày xới mặt đường cũ bê tông nhựa Mô tả kỹ thuật theo chương V 17,3083 100m2
10 Tưới nhũ tương CSS-1h dính bám 0,5kg/m2 Mô tả kỹ thuật theo chương V 37,4123 100m2
11 Be tông nhựa chặt BTNC 12,5 dày trung bình 5cm Mô tả kỹ thuật theo chương V 37,4123 100m2
12 Bê tông khuôn hầm 1x2, M200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 6,762 m3
13 Cốt thép khuôn hầm D <=10mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,293 tấn
14 Cốt thép khuôn hầm D >10mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,001 tấn
15 Sản xuất thép hình bọc khuôn hầm Mô tả kỹ thuật theo chương V 1,334 tấn
16 Lắp đặt khuôn hầm ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 49 cái
17 Bê tông khuôn hầm 1x2, M200 Mô tả kỹ thuật theo chương V 3,969 m3
18 Cốt thép khuôn hầm D <=10mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,026 tấn
19 Cốt thép khuôn hầm D >10mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,666 tấn
20 Sản xuất thép hình bọc nắp hầm ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,692 tấn
21 Lắp đặt nắp hầm ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 49 cái
22 Tháo dỡ nắp hầm ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 49 1 cấu kiện
23 Tháo dỡ đà hầm Mô tả kỹ thuật theo chương V 49 1 cấu kiện
24 Tạo nhám bề mặt khuôn hầm Mô tả kỹ thuật theo chương V 39,2 m2
25 Ván khuôn cải tạo hầm ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,274 100m2
26 Bê tông đá 1x2 M200 cải tạo hầm ga Mô tả kỹ thuật theo chương V 2,744 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->