Gói thầu: Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-01 SCL đường dây 0,4kV và TBA

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132721-01
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-01 SCL đường dây 0,4kV và TBA
Số hiệu KHLCNT 20200132677
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty điện lực miền Bắc năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:17:00 đến ngày 2020-02-03 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,001,189,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 26,000,000 VNĐ ((Hai mươi sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư B cấp + Nhân công Phần hạ thế
1 Móng M1 Theo chương V E-HSMT 185 móng
2 Móng M2 Theo chương V E-HSMT 29 móng
3 Cột bêtông H7,5m-140B Theo chương V E-HSMT 102 cột
4 Cột bêtông LT-8,5m-3,0 Theo chương V E-HSMT 140 cột
5 Cột bêtông LT10m-4,3 Theo chương V E-HSMT 1 cột
6 Cổ dề cột vuông đơn CD1-140 Theo chương V E-HSMT 113 bộ
7 Cổ dề cột vuông đôi CD2-140 Theo chương V E-HSMT 35 bộ
8 Cổ dề cột tròn đơn CD1-190 Theo chương V E-HSMT 201 bộ
9 Cổ dề cột tròn đôi CD2-190 Theo chương V E-HSMT 82 bộ
10 Tháo lắp hộp công tơ cũ Theo chương V E-HSMT 14 hộp
B Nhân công lắp đặt Vật tư A Cấp Phần hạ thế
1 Cáp vặn xoắn ABC4*70mm2 Theo chương V E-HSMT 4.748 m
2 Cáp vặn xoắn ABC4*50mm2 Theo chương V E-HSMT 3.682 m
3 Cáp vặn xoắn ABC4*35mm2 Theo chương V E-HSMT 815 m
4 Cáp vặn xoắn ABC2*35mm2 Theo chương V E-HSMT 551 m
5 Khóa néo cáp VX Theo chương V E-HSMT 333 bộ
6 Khóa đỡ cáp VX Theo chương V E-HSMT 215 bộ
7 Ghíp 2 bu lông Theo chương V E-HSMT 260 bộ
8 Ghíp 1 bu lông Theo chương V E-HSMT 72 bộ
9 Đầu cốt nhôm Cu/Al-70 Theo chương V E-HSMT 24 cái
10 Đai treo hộp công tơ Theo chương V E-HSMT 14 bộ 2 cái
C Nhân công thu hồi Phần hạ thế
1 Cột bê tông 10m Theo chương V E-HSMT 1 cột
2 Cột bê tông 8,5m Theo chương V E-HSMT 99 cột
3 Cột bê tông 7,5m Theo chương V E-HSMT 29 cột
4 Cáp nhôm 4x70 Theo chương V E-HSMT 4.748 m
5 Cáp nhôm 4x50 Theo chương V E-HSMT 3.682 m
6 Cáp nhôm 4x35 Theo chương V E-HSMT 815 m
7 Cáp nhôm 2x50 Theo chương V E-HSMT 551 m
D Vật tư B cấp + Nhân công Phần TBA
1 Móng cột MT4 Theo chương V E-HSMT 8 móng
2 Tiếp địa trạm Theo chương V E-HSMT 4 ht
3 Dây leo tiếp địa Theo chương V E-HSMT 4 ht
4 Cột bêtông LT12m-190-7,2 Theo chương V E-HSMT 8 cột
5 Xà sứ đến trạm dọc tuyến Theo chương V E-HSMT 2 bộ
6 Xà đón dây trạm ngang tuyến Theo chương V E-HSMT 3 bộ
7 Xà SI và chống sét van Theo chương V E-HSMT 4 bộ
8 Xà đỡ sứ trung gian Theo chương V E-HSMT 8 bộ
9 Ghế thao tác Theo chương V E-HSMT 4 bộ
10 Giá đỡ MBA & chống tụt Theo chương V E-HSMT 4 bộ
11 Giá đỡ cáp tổng Theo chương V E-HSMT 4 bộ
12 Thang sắt Theo chương V E-HSMT 4 bộ
13 Lắp lại cáp xuất tuyến Theo chương V E-HSMT 8 sợi
14 Tháo lắp MBA ≤ 320kVA-35/0,4kV Theo chương V E-HSMT 2 máy
15 Tháo lắp MBA ≤ 180kVA-35/0,4kV Theo chương V E-HSMT 1 máy
16 Tháo lắp MBA ≤ 100kVA-35/0,4kV Theo chương V E-HSMT 1 máy
17 Tháo lắp tủ hạ thế 400V Theo chương V E-HSMT 4 tủ
E Nhân công lắp đặt Vật tư A Cấp Phần TBA
1 Thu lôi van ZnO 35kV Theo chương V E-HSMT 4 bộ
2 Cáp bọc AC/XLPE/HDPE-50/8-35kV Theo chương V E-HSMT 96 m
3 Dây dẫn AC50/8 Theo chương V E-HSMT 456 m
4 Sứ đứng 45kV + ty (DR>=875mm) Theo chương V E-HSMT 78 quả
5 Cầu chì tự rơi Polyme 35kV-100A Theo chương V E-HSMT 4 bộ
6 Cáp tổng CXV3x70+1x35 Theo chương V E-HSMT 7 m
7 Cáp tổng CXV1x185 Theo chương V E-HSMT 42 m
8 Cáp tổng CXV1x120 Theo chương V E-HSMT 21 m
9 Cáp tổng CXV1x95 Theo chương V E-HSMT 14 m
10 Cáp tổng CXV1x70 Theo chương V E-HSMT 7 m
11 Đầu cốt đồng nhôm Cu/Al-50 Theo chương V E-HSMT 48 cái
12 Đầu cốt đồng Cu-35 Theo chương V E-HSMT 2 cái
13 Đầu cốt đồng Cu-70 Theo chương V E-HSMT 8 cái
14 Đầu cốt đồng Cu-95 Theo chương V E-HSMT 4 cái
15 Đầu cốt đồng Cu-120 Theo chương V E-HSMT 6 cái
16 Đầu cốt đồng Cu-185 Theo chương V E-HSMT 12 cái
17 Cặp cáp 3 bulông 25/95 Theo chương V E-HSMT 63 bộ
18 Cáp đồng bọc CV25 Theo chương V E-HSMT 12 m
19 Phểu cáp hạ thế Theo chương V E-HSMT 1 bộ
F Nhân công thu hồi Phần TBA
1 Cột bê tông 12m Theo chương V E-HSMT 8 cột
2 Cầu dao 22-35kV Theo chương V E-HSMT 2 bộ
3 Thu lôi van 35kV Theo chương V E-HSMT 4 bộ
4 Cầu chì 22-35kV Theo chương V E-HSMT 4 bộ
5 Dây dẫn AC50 Theo chương V E-HSMT 456 m
6 Cáp tổng M3x95+1x50 Theo chương V E-HSMT 14 m
7 Cáp tổng M3x70+1x35 Theo chương V E-HSMT 14 m
8 Thanh cái đồng F8 Theo chương V E-HSMT 72 m
9 Xà sứ đến TBA Theo chương V E-HSMT 2 bộ
10 Xà sứ đến kiêm xà cầu dao TBA Theo chương V E-HSMT 2 bộ
11 Xà cầu chì ống TBA Theo chương V E-HSMT 2 bộ
12 Xà chống sét van TBA Theo chương V E-HSMT 2 bộ
13 Xà đỡ SI và chống sét van Theo chương V E-HSMT 2 bộ
14 Xà đỡ MBA Theo chương V E-HSMT 4 bộ
15 Ghế thao tác Theo chương V E-HSMT 4 bộ
16 Thang trèo Theo chương V E-HSMT 4 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->