Gói thầu: Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-11 SCL đường dây 0,4kV

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131387-01
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 3: PCHT SCL2020-11 SCL đường dây 0,4kV
Số hiệu KHLCNT 20200131320
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Chi phí giá thành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty điện lực miền Bắc năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:02:00 đến ngày 2020-02-03 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,567,227,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Vật tư B cấp + Nhân công
1 Móng M1 Theo chương V E-HSMT 224 móng
2 Móng M2 Theo chương V E-HSMT 10 móng
3 Tiếp địa lăp lại Theo chương V E-HSMT 21 bộ
4 Cột bêtông H7,5m-140B Theo chương V E-HSMT 242 cột
5 Cột bêtông LT-8,5m-3,0 Theo chương V E-HSMT 2 cột
6 Cổ dề treo cáp cột đơn CD1 Theo chương V E-HSMT 333 bộ
7 Cổ dề treo cáp cột đôi CD2 Theo chương V E-HSMT 12 bộ
8 Tháo lắp hộp công tơ cũ Theo chương V E-HSMT 196 hộp
B Nhân công lắp đặt Vật tư A Cấp
1 Cáp vặn xoắn ABC4*70mm2 Theo chương V E-HSMT 1.741 m
2 Cáp vặn xoắn ABC4*50mm2 Theo chương V E-HSMT 3.472 m
3 Cáp vặn xoắn ABC4*35mm2 Theo chương V E-HSMT 2.089 m
4 Cáp vặn xoắn ABC2*50mm2 Theo chương V E-HSMT 4.930 m
5 Khóa néo cáp VX Theo chương V E-HSMT 309 bộ
6 Khóa đỡ cáp VX Theo chương V E-HSMT 145 bộ
7 Ghíp 2 bu lông Theo chương V E-HSMT 186 bộ
8 Ghíp 1 bu lông Theo chương V E-HSMT 402 bộ
9 Cặp cáp nhôm 25x95 - 3BL Theo chương V E-HSMT 221 cái
10 Đai treo hộp công tơ Theo chương V E-HSMT 196 bộ 2 cái
C Phần thu hồi
1 Cột bê tông 8,5m Theo chương V E-HSMT 2 cột
2 Cột bê tông 7,5m Theo chương V E-HSMT 42 cột
3 Cột bê tông tự đúc <= 7,5m Theo chương V E-HSMT 127 cột
4 Cáp nhôm 4x70 Theo chương V E-HSMT 1.707 m
5 Cáp nhôm 4x50 Theo chương V E-HSMT 2.190 m
6 Cáp nhôm 4x35 Theo chương V E-HSMT 215 m
7 Cáp nhôm 2x50 Theo chương V E-HSMT 1.930 m
8 Cáp nhôm 2x35 Theo chương V E-HSMT 1.833 m
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->