Gói thầu: Xây lắp + hạng mục chung

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119243-02
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẬT TÍCH
Tên gói thầu Xây lắp + hạng mục chung
Số hiệu KHLCNT 20200119226
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện (sự nghiệp giáo dục), nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:20:00 đến ngày 2020-01-22 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,282,337,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC: VỆ SINH NHÀ LỚP HỌC GIỮA
1 Tháo dỡ gạch ốp tường Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 157,776
2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 225,3936 m2
3 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch Ceramic KT 300x600 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 141,984 m2
4 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột, kích thước gạch 100x600mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 15,792 m2
5 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5,09
6 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 14,459
7 Trát trần, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 32,2766
8 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 51,826 1m2
9 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,9589
10 Chống thấm sàn vệ sinh bằng màng tự dính dày 1.5cm và vén thành mỗi bên 20cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 29,831 m2
11 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 300x300mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 31,371 m2
12 Lát nền, sàn bằng đá granite Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,594 m2
13 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,639
14 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đặc XM 6,5x10,5x22cm, cao <=16m, vữa XM M50 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,639
15 Lấp lỗ sàn cũ thiết bị vệ sinh cũ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 lỗ
16 Khoan lỗ thiết bị mới Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 lỗ
17 Chống thấm lỗ thoát nước sàn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 lỗ
18 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0656 100m³
19 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải tiếp theo Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0656 100m³
20 Tháo dỡ cửa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 21,76
21 Lắp dựng cửa vào khuôn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 21,76
22 Thay mới khóa cửa tay nắm cửa đi Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 bộ
23 Mua phụ kiện ke 304V1 dày 2.4cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 48 cái
24 Vách ngăn tấm compact chịu nước dày 12mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 4,8 m2
25 Bu lông nở inox 304 M10x120mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 bộ
26 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 16,968 kg
27 Sản xuất các kết cấu inox khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0162 tấn
28 Lắp dựng giá đỡ bàn đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0162 tấn
29 Ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột trụ bằng keo dán Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3,405 m2
30 Bu lông nở inox 304 M8x80mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 40 bộ
31 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 23,289 kg
32 Sản xuất các kết cấu inox khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0222 tấn
33 Lắp dựng giá đỡ kệ hoa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0222 tấn
34 Kệ kính trắng tôi cường lực 8 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3,66 m2
B HẠNG MỤC: KHU VỆ SINH NHÀ HIỆU BỘ
1 Tháo dỡ gạch ốp tường Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 55,608
2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 96,156 m2
3 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch Ceramic KT 300x600 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 60,52 m2
4 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột, kích thước gạch 100x600mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 6,312 m2
5 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 29,324
6 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 29,324 1m2
7 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,3965
8 Chống thấm sàn vệ sinh bằng màng tự dính dày 1.5cm và vén thành mỗi bên 20cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 13,0188 m2
9 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 300x300mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 13,2162 m2
10 Lát nền, sàn bằng đá granite Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,462 m2
11 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,4235
12 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đặc XM 6,5x10,5x22cm, cao <=16m, vữa XM M50 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,424
13 Tháo dỡ trần Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12,7542
14 Trần nhôm Clip-in 600x600 dày 0,6mm, khung thép tam giác Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10,2038 m2
15 Làm trần nhôm (Vận dụng mã hiệu tính NC) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10,2038 m2
16 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0282 100m³
17 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải 1000m tiếp theo Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0282 100m³
18 Tháo dỡ cửa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 8,96
19 Lắp dựng cửa vào khuôn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 8,96
20 Thay mới khóa tay bẻ đồng bộ cửa đi Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 6 bộ
21 Bu lông nở inox 304 M10x120mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 bộ
22 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 22,6275 kg
23 Sản xuất các kết cấu inox khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0215 tấn
24 Lắp dựng giá đỡ bàn đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0215 tấn
25 Ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột trụ bằng keo dán Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3,99 m2
C HẠNG MỤC: VỆ SINH KHU VĂN PHÒNG NHÀ HIỆU BỘ
1 Tháo dỡ gạch ốp tường Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 43,038
2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 117,8496 m2
3 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch Ceramic KT 300x600 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 50,211 m2
4 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột, kích thước gạch 100x600mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 4,614 m2
5 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 63,0246
6 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 63,0246 1m2
7 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,3608
8 Chống thấm sàn vệ sinh bằng màng tự dính dày 1.5cm và vén thành mỗi bên 20cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 11,2048 m2
9 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 300x300mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12,0252 m2
10 Lát nền, sàn bằng đá granite Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,231 m2
11 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 1,1943
12 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đặc XM 6,5x10,5x22cm, cao <=16m, vữa XM M50 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,513
13 Tháo dỡ trần Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 11,7942
14 Trần nhôm Clip-in 600x600 dày 0,6mm, khung thép tam giác Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10,5189 m2
15 Làm trần nhôm (Vận dụng mã hiệu tính NC) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10,5189 m2
16 Lấp lỗ sàn cũ thiết bị vệ sinh cũ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 lỗ
17 Khoan lỗ thiết bị mới Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 lỗ
18 Chống thấm lỗ thoát nước sàn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 lỗ
19 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0375 100m³
20 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải 1000m tiếp theo Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0375 100m³
21 Tháo dỡ cửa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 9,24
22 Lắp dựng cửa không có khuôn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 4,62
23 Bu lông nở inox 304 M10x120mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 bộ
24 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 11,319 kg
25 Sản xuất các kết cấu inox khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0108 tấn
26 Lắp dựng giá đỡ bàn đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0108 tấn
27 Ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột trụ bằng keo dán Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 2,1 m2
D HẠNG MỤC: VỆ SINH NHÀ LỚP HỌC TRÁI
1 Tháo dỡ gạch ốp tường Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 126,468
2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 306,003 m2
3 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch Ceramic KT 300x600 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 179,361 m2
4 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột, kích thước gạch 100x600mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 17,082 m2
5 Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 6,75
6 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 102,81
7 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 109,56 1m2
8 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 1,6662
9 Chống thấm sàn vệ sinh bằng màng tự dính dày 1.5cm và vén thành mỗi bên 20cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 47,6912 m2
10 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 300x300mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 55,5408 m2
11 Lát nền, sàn bằng đá granite Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,528 m2
12 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5,61
13 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đặc XM 6,5x10,5x22cm, cao <=16m, vữa XM M50 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,8046
14 Tháo dỡ trần Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 55,0128
15 Trần nhôm Clip-in 600x600 dày 0,6mm, khung thép tam giác Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 49,9127 m2
16 Làm trần nhôm ( vận dụng mã hiệu tính NC) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0 m2
17 Lấp lỗ sàn cũ thiết bị vệ sinh cũ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 lỗ
18 Khoan lỗ thiết bị mới Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 lỗ
19 Chống thấm lỗ thoát nước sàn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 20 lỗ
20 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,1313 100m³
21 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải 1000m tiếp theo Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0 100m³
22 Tháo dỡ cửa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 21,78
23 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - gỗ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 17,3334 m2
24 Sơn gỗ 3 nước, sơn tổng hợp Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 17,3334 m2
25 Lắp dựng cửa vào khuôn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12,96
26 Thay mới khóa cửa tay nắm cửa đi Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 6 bộ
27 Mua phụ kiện chân 304T1 thân rỗng cao 150 kẹp 12 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
28 Mua phụ kiện ke 304V1 dày 2.4cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 108 cái
29 Mua phụ kiện thanh nẹp nhôm hèm cửa U-12mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 45,6 m
30 Mua phụ kiện thanh khung nhôm nóc Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 8,25 m
31 Mua phụ kiện bản lề 304V1 tăng chỉnh không phân biệt trái phải Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
32 Mua phụ kiện khóa gạt xanh đỏ 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 bộ
33 Vách ngăn tấm compact chịu nước dày 12mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 46,05 m2
34 Bu lông nở inox 304 M10x120mm tham khảo giá thị trường Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 bộ
35 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 16,968 kg
36 Sản xuất các kết cấu inox khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0162 tấn
37 Lắp dựng giá đỡ bàn đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0162 tấn
38 Ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột trụ bằng keo dán Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3,84 m2
39 Bu lông nở inox 304 M8x80mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 66 cái
40 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 34,7655 0.0
41 Sản xuất các kết cấu thép khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0331 tấn
42 Lắp dựng giá đỡ kệ hoa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0331 tấn
43 Kệ kính trắng tôi cường lực 8 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 6,21 m2
E HẠNG MỤC: VỆ SINH KHU VĂN PHÒNG NHÀ LỚP HỌC TRÁI
1 Tháo dỡ gạch ốp tường Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 53,622
2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 146,356 m2
3 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch Ceramic KT 300x600 mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 63,069 m2
4 Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột, kích thước gạch 100x600mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5,868 m2
5 Trát tường trong, dày 1,5cm, vữa XM cát mịn M75 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 77,419
6 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả, 1 nước lót, 2 nước phủ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 77,419 1m2
7 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,5406
8 Chống thấm sàn vệ sinh bằng màng tự dính dày 1.5cm và vén thành mỗi bên 20cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 15,9846 m2
9 Lát nền, sàn gạch ceramic KT 300x300mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18,0189 m2
10 Lát nền, sàn bằng đá granite Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,231 m2
11 Phá dỡ kết cấu gạch đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,5713
12 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch đặc XM 6,5x10,5x22cm, cao <=16m, vữa XM M50 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,5713
13 Tháo dỡ trần Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 17,7879
14 Trần nhôm Clip-in 600x600 dày 0,6mm, khung thép tam giác Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 16,5129 m2
15 Làm trần nhôm (vận dụng mã hiệu tính NC) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0 m2
16 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,5735 100m³
17 Vận chuyển gạch vỡ, phế thải 1000m tiếp theo Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,5735 100m³
18 Tháo dỡ cửa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 4,41
19 Lắp dựng cửa không có khuôn Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 4,41
20 Thay mới khóa cửa tay nắm cửa đi Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 bộ
21 Bu lông nở inox 304 M10x120mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 bộ
22 Mua inox sản xuất khung đỡ, inox 304 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 11,319 kg
23 Sản xuất các kết cấu inox khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0108 tấn
24 Lắp dựng giá đỡ bàn đá Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,0108 tấn
25 Ốp đá granít tự nhiên vào tường, cột trụ bằng keo dán Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 2,4263 m2
F HẠNG MỤC: PHẦN ĐIỆN + CẤP THOÁT NƯỚC
1 Lắp đặt đế âm chứa aptomat tủ điện tầng 1,2,3 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 15 hộp
2 Lắp đặt dây đơn 1x2,5mm2 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 790 m
3 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện 16A Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 15 cái
4 Lắp đặt ống nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 16mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 395 m
5 Lắp đặt đèn Panel âm trần 600x600/40w Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 bộ
6 Lắp đặt mắt cảm biến hồng ngoại Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 21 bộ
7 Lắp đặt đèn dowlight D110/12W Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 bộ
8 Lắp đặt quạt âm trần KT: 255x255mm/ 24w Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 36 cái
9 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,48 100m
10 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 60 cái
11 Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính tê d=90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 12 cái
12 Lắp đặt xí bệt 1 khối Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 bộ
13 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 bộ
14 Lắp đặt siphon chậu Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 bộ
15 Lắp đặt chậu tiểu nam Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 bộ
16 Van xả tiêu nam cảm ứng Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 cái
17 Lắp đặt vòi rửa chậu cảm ứng Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 bộ
18 Lắp đặt phễu thu, ĐK90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 cái
19 Hộp đựng giấy vệ sinh inox Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 cái
20 Lắp đặt gương soi KT: 1200x900mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 cái
21 Lắp đặt gương soi KT: 900x700mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 9 cái
22 Lắp đặt gương soi KT: 1600x900mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 cái
23 Lắp đặt gương soi KT: 900x900mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 cái
24 Lắp đặt chậu tiểu nữ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 bộ
25 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi, vòi rửa tay bằng đồng Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 bộ
26 Lắp đặt ống nhựa PPR, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 50mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,325 100m
27 Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 40mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,18 100m
28 Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 32mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,545 100m
29 Lắp đặt ống nhựa PVC, nối bằng p/p hàn, dài 6m, ĐK 25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 1,15 100m
30 Lắp đặt Racco gen nối bằng phương pháp hàn, đường kính d=50mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5 cái
31 Lắp đặt khóa D50, đường kính van d=50mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5 cái
32 Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 50mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10 cái
33 Lắp đặt chếch nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 50mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10 cái
34 Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính côn d=50/40mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5 cái
35 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 50/32 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 cái
36 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 50/25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 7 cái
37 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 40/32 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 3 cái
38 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 40/25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 2 cái
39 Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 32/25 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 8 cái
40 Lắp đặt côn nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 40/32mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5 cái
41 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 32mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 2 cái
42 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 32/25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 15 cái
43 Lắp đặt van ren, đường kính van d=32mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 9 cái
44 Lắp đặt van ren, ĐK 25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 9 cái
45 Dây nối mềm inox 50cm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
46 Lắp đặt cút nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 120 cái
47 Lắp đặt tê nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 cái
48 Lắp đặt cút gen nhựa nối bằng phương pháp hàn, đường kính cút d=25' 1/2mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 93 cái
49 Lắp đặt măng xông nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 25mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 25 cái
50 Lắp đặt măng xông nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 32mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 8 cái
51 Lắp đặt măng xông nhựa nối bằng p/p hàn, ĐK 50mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5 cái
52 Lắp đặt kép đúc D16 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
53 Lắp tê inox chia cấp nước xí và vòi rửa Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 cái
54 Bịt gen D27 thử áp Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 93 cái
55 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,56 100m
56 Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính chếch D90 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 152 cái
57 Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 110mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 1,32 100m
58 Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 75mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,42 100m
59 Lắp đặt Y nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính =110mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 73 cái
60 Lắp đặt tê nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10 cái
61 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 110/60 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 27 cái
62 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn d=110mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 28 cái
63 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 cái
64 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10 cái
65 Lắp đặt măng xông nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 42mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 10 cái
66 Lắp đặt ống nhựa miệng bát, nối bằng p/p dán keo, dài 6m, ĐK 60mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,76 100m
67 Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính chếch d=110mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 196 cái
68 Lắp đặt bịt thông tắc nối bằng phương pháp dán keo, đường kính d=90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 2 cái
69 Lắp đặt Y nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 68 cái
70 Lắp đặt côn thu D90/60 nối bằng phương pháp dán keo Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 5 cái
71 Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 60mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
72 Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính côn thu D90/42 Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 9 cái
73 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=42mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 48 cái
74 Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=42mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 0,38 100m
75 Lắp đặt chếch nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 75mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
76 Lắp đặt Siphong( con thỏ) miệng bát nối bằng p/p dán keo, ĐK 90mm Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
77 Măng xông D42 ( thử kín) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 6 cái
78 Bịt nhựa 60( thử kín) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 18 cái
79 Bịt nhựa 42 ( thử kín) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 24 cái
80 Bịt nhựa 110( thử kín) Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 30 cái
G CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo hồ sơ thiết kế BVTC được phê duyệt 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->