Gói thầu: Thi công xây dựng

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113644-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI T.A.T
Tên gói thầu Thi công xây dựng
Số hiệu KHLCNT 20200113399
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Quận (nguồn dự toán duy tu giao thông năm 2019)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 09:34:00 đến ngày 2020-02-03 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 377,409,063 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,500,000 VNĐ ((Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A VỈA HÈ
1 Vỉa hè (1m2) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 581,4 m2
2 Bù vênh vỉa hè (100m3) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 0,0796 100m3
3 Bó vỉa loại 7 (1m) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 27,54 m
4 Bó vỉa loại 6 cải tạo (1m) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 27,54 m
5 Bó nền (1m) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 35,93 m
6 Nâng hầm ga (1 hầm ga) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 1 Hầm ga
7 Sơn bó vỉa cũ (1m2) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 162,83 m2
B CÂY XANH
1 Trồng cỏ lá gừng (1m2) Mô tả kỹ thuật theo Chương V 6,11 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->