Gói thầu: Gói thầu số 28.TCXL.20: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và cung cấp một phần VTTB cho công trình Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực Tây Nam Củ Chi năm 2019; MCT: CCHK1907008.

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131052-00
Thời điểm đóng mở thầu 05/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH, Công ty Điện lực Củ Chi
Tên gói thầu Gói thầu số 28.TCXL.20: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và cung cấp một phần VTTB cho công trình Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực Tây Nam Củ Chi năm 2019; MCT: CCHK1907008.
Số hiệu KHLCNT 20200127614
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 09:30:00 đến ngày 2020-02-05 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,497,753,559 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 52,000,000 VNĐ ((Năm mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Gói thầu số 28.TCXL.20: Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và cung cấp một phần VTTB cho công trình Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực Tây Nam Củ Chi năm 2019; MCT: CCHK1907008
1 Thi công xây lắp, mua bảo hiểm và cung cấp một phần VTTB cho công trình Nâng cấp và phát triển trạm biến thế để ngăn ngừa quá tải các khu vực Tây Nam Củ Chi năm 2019; MCT: CCHK1907008 Theo HSMT 1 bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->