Gói thầu: Gói thầu 01TC SCL2020: Thi công sửa chữa mặt bằng đường đi nội bộ và sân phân phối thiết bị 110kV, 220kV - Trạm biến áp 220kV Sóc Sơn

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120350-00
Thời điểm đóng mở thầu 12/02/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Truyền Tải Điện Đông Bắc 3
Tên gói thầu Gói thầu 01TC SCL2020: Thi công sửa chữa mặt bằng đường đi nội bộ và sân phân phối thiết bị 110kV, 220kV - Trạm biến áp 220kV Sóc Sơn
Số hiệu KHLCNT 20200119764
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sủa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 08:37:00 đến ngày 2020-02-12 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 960,721,193 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Sửa chữa mặt bằng đường đi nội bộ và sân phân phối thiết bị 110kV, 220kV - Trạm biến áp 220kV Sóc Sơn
1 Thu gọn lớp đá trên bề mặt tại các vị trí 1, 2 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 245,079 m3
2 Đào đất cấp 3 bằng thủ công dày 5cm và vệ sinh sạch toàn bộ cỏ dại tại các vị trí 1 và 2 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 245,079 m3
3 Phun thuốc diệt cỏ Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 6.753,58 m2
4 Rải một lớp vải địa kỹ thuật chống cỏ mọc Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 4.901,58 m2
5 Rải lại phần đá cũ đã thu gọn trên bề mặt tại các vị trí 1 và 2 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 245,079 m3
6 Rải thêm phần đá mới 1x2cm dày 5cm lên trên tại các vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 337,679 m3
7 Phá dỡ nền gạch lát nền Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 1.477,5 m2
8 Đào đất cấp 3 bằng thủ công phần vỉa hè dày 15cm và vệ sinh sạch sẽ phần cỏ dại trên mặt bằng đường đi Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 206,787 m2
9 Vận chuyển phế thải xa 5km bằng ô tô tự đổ 5 tấn Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 206,787 m3
10 Rải một lớp cát dày 5cm tại phần diện tích mặt bằng vỉa hè để lát gạch block Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 73,875 m3
11 Đổ bê tông dày 5cm M100 đá 1x2 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 73,875 m3
12 Lát gạch bloc tự chèn vuông mới kích thước 400x400x50cm Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 1.477,5 m2
13 Đào móng đất cấp 3 bằng thủ công Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 26,0898 m3
14 Đổ bê móng tông dày 5cm M100 đá 1x2 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 4,3483 m3
15 Xây tường 22cm bằng gạch chỉ VXMM 50 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 34,7864 m3
16 Trát lại phần gạch chỉ ngăn cách vỉa hè bằng VXM M50 dày 2cm Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 146,261 m2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->