Gói thầu: Xây lắp + Chi phí hạng mục chung + Cắm mốc

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116913-01
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình Trường Sơn
Tên gói thầu Xây lắp + Chi phí hạng mục chung + Cắm mốc
Số hiệu KHLCNT 20200116301
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quận
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 04 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 16:34:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,443,922,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đường giao thông
1 Phá dỡ mặt đường BTXM đoạn vuốt nối ra đường Bình Trưng Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật 31,81 m3
2 Lu lèn nguyên thổ nền khuôn đường đoạn vuốt nối ra đường Bình Trưng - nt - 2,12 100m2
3 Bê tông đá 1x2 M250 bó nền - nt - 18,63 m3
4 Bê tông lót móng đá 1x2 M150 bó nền - nt - 5,57 m3
5 Ván khuôn bó nền - nt - 2,43 100m2
6 Cấp phối đá dăm loại 1 K98 - nt - 2,81 100m3
7 Tưới nhũ tương thấm bám gốc axít tiêu chuẩn 1kg/m2 - nt - 13,44 100m2
8 Thảm bê tông nhựa nóng C12,5 dày 6cm - nt - 13,44 100m2
B Hệ thống thoát nước
1 Cắt mặt đường BTXM hiện hữu Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật 314,08 m
2 Phá dỡ kết cấu hiện hữu trong phui cống - nt - 73,04 m3
3 Đào đất thi công hố ga và cống - nt - 7,52 100m3
4 Bê tông lót hố ga, hố thu, gối cống đá 1x2 M150 - nt - 11,45 m3
5 Cung cấp và lắp đặt gối cống D600 - nt - 108 cái
6 Cung cấp và lắp đặt cống D600, L=2m, tải trọng H30-XB80 - nt - 2 đoạn ống
7 Cung cấp và lắp đặt cống D600, L=3m, tải trọng H30-XB80 - nt - 1 đoạn ống
8 Cung cấp và lắp đặt cống D600, L=4m, tải trọng H30-XB80 - nt - 51 đoạn ống
9 Nối ống cống bằng roan cao su - nt - 54 mối nối
10 Trát vữa xi măng mối nối cống M100 - nt - 10,35 m2
11 Ván khuôn hố ga - nt - 2,04 100m2
12 Bê tông hố ga đá 1x2 M200 - nt - 18,21 m3
13 Cốt thép hầm ga - nt - 1,63 tấn
14 Ván khuôn khuôn hầm, nắp đan - nt - 0,17 100m2
15 Cốt thép khuôn hầm, nắp đan - nt - 0,57 tấn
16 Bê tông khuôn hầm, nắp đan đá 1x2 M300 - nt - 1,998 m3
17 Gia công thép hình khuôn hầm, nắp đan - nt - 0,49 tấn
18 Sơn chống rỉ thép hình 3 lớp - nt - 12,96 m2
19 Lắp đặt khuôn hầm, nắp đan - nt - 18 cái
20 Đắp cấp phối đá dăm loại 1 mặt phui cống - nt - 0,61 100m3
21 Đắp cát phui cống, hố ga K95 - nt - 6,01 100m3
22 Vận chuyển đất đào đổ đi - nt - 9,21 100m3
C Chi phí hạng mục chung
1 Chi phí xây dựng lán trại Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật 1 Trọn gói
2 Chi phí một số công tác không xác định được từ khối lượng thiết kế - nt - 1 Trọn gói
D Cắm mốc lộ giới
1 Cắm mốc lộ giới Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật 16 mốc
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->