Gói thầu: Thi công xây lắp công trình

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101362-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ
Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20191275411
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh (Xổ số kiến thiết)
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 15:37:00 đến ngày 2020-01-22 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,070,286,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 31,000,000 VNĐ ((Ba mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Nhà học 04 phòng bộ môn
1 San dọn mặt bằng xây dựng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,51 100m2
2 Đào móng chiều rộng <=6m bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,339 100m3
3 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 43,443 m3
4 Bê tông lót đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10,655 m3
5 Bê tông lót đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 7,13 m3
6 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 66,467 m3
7 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 9,138 m3
8 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn móng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,65 100m2
9 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=10mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,288 tấn
10 Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng đường kính <=18mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,391 tấn
11 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6,559 m3
12 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,656 100m2
13 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,141 tấn
14 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,859 tấn
15 Bê tông lót nền nhà đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 31,694 m3
16 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 14,481 m3
17 Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2,1444 100m3
18 Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3 + máy ủi 110CV, phạm vi 30m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,521 100m3
19 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 7T trong phạm vi <=1000m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,521 100m3
20 Vận chuyển tiếp cự ly <=2km bằng ôtô tự đổ 7T, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,521 100m3
21 Bê tông cột tiết diện <=0,1m2, chiều cao <=4m đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6,49 m3
22 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cột bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,324 100m2
23 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,288 tấn
24 Sản xuất, lắp dựng cốt thép cột, trụ đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,752 tấn
25 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 21,268 m3
26 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2,827 100m2
27 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,345 tấn
28 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,628 tấn
29 Bê tông sàn mái đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,562 m3
30 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn sàn mái bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,609 100m2
31 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,603 tấn
32 Sản xuất, lắp dựng cốt thép sàn mái đường kính >10mm, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,267 tấn
33 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6,565 m3
34 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn lanh tô, ô văng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,266 100m2
35 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,266 tấn
36 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính >10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,575 tấn
37 Xây bậc cấp gạch bê tông 6 lỗ 9x14x19 vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 14,233 m3
38 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,006 m3
39 Xây ốp cột trụ gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6,87 m3
40 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 30,284 m3
41 Xây tường thẳng gạch không nung 6 lỗ 9x14x19 cm, chiều dày >10 cm, chiều cao ≤16m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 43,99 m3
42 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 80,101 m2
43 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 160,065 m2
44 Trát tường trong chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 404,408 m2
45 Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, gạch 250x400mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 67,48 m2
46 Trát sênô, mái hắt, lam ngang vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 138,253 m2
47 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 87,056 m2
48 Trát trần có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 60,845 m2
49 Trát trụ cột chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 106,764 m2
50 Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 77,32 m2
51 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 78,454 m2
52 Quét sika chống thấm mái, sê nô, ô văng... Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 155,774 m2
53 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót + 2 nước phủ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 391,822 m2
54 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót + 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 629,717 m2
55 Xà gồ thép C100x50x1.8 (2,9 kg/m) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 583,16 m
56 Đà trần thép hộp H30x60x1,5 ( 2,035kg/m ) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1.125,824 kg
57 Lắp dựng xà gồ thép + dầm trần Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2,817 tấn
58 Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng 12x12mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,237 tấn
59 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 363,674 m2
60 Cửa đi, cửa sổ sắt kính 5 ly Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 103,119 m2
61 Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 103,119 m2
62 Lợp mái tôn mạ màu dày 4 zem Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,825 100m2
63 Đóng trần tôn mạ màu dày 2,5 zem Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 3,192 100m2
64 Nẹp trần nhựa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 261,68 m
65 Ổ khóa thường Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10
66 Lát nền, sàn bằng gạch 500x500mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 334,751 m2
67 Lát đá bậc tam cấp bằng đá granite Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 49,193 m2
68 Trát gờ chỉ, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 222,16 m
69 Đắp biểu tưởng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 cái
70 Rọ chắn rác Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 13 cái
71 Lắp đặt ống nhựa D60 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,546 100m
72 Lắp đặt ống nhựa D42 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,24 100m
73 Lắp đặt côn nhựa miệng bát D60 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 26 Cái
74 Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 3,951 100m2
75 Lắp đặt quạt đảo ốp trần bao gồm cả công tắc điều khiển Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 12 cái
76 Lắp đặt quạt treo tường Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4 cái
77 Lắp đặt đèn chiếu sáng lớp học FS-40/36x2 1,2m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 20 bộ
78 Lắp đặt đèn HQ T8 2x40W Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 bộ
79 Lắp đặt đèn gắn trần 18W/220V-D375 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6 bộ
80 Lắp đặt công tắc đôi 10A/220V + hộp đế + mặt nạ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 cái
81 Lắp đặt công tắc ba 10A/220V + hộp đế + mặt nạ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 cái
82 Lắp đặt công tắc đơn 10A/220V + hộp đế + mặt nạ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4 cái
83 Lắp đặt hộp cầu chì ( cả cầu chì ) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 8 hộp
84 Con sơn đón điện Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 cái
85 Lắp đặt ổ cắm ba chấu âm tường + đế + mặt nạ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 15 cái
86 Lắp đặt hộp điện tổng 400x300x150 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 hộp
87 Lắp đặt hệ thống cấp điện cho bàn học sinh/ giáo viên Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 106 bộ
88 Lắp đặt hộp phân dây 110x110x50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 5 hộp
89 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤100A Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 cái
90 Lắp đặt automat loại 1 pha, cường độ dòng điện ≤50A Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10 cái
91 Tiêu lệnh chữa cháy Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 cái
92 Bình bọt chữa cháy Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 bình
93 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột, CVV 2x16mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 75 m
94 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x10mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 98 m
95 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x4mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 336 m
96 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x2,5mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 180 m
97 Lắp đặt dây đơn, tiết diện 1x1,5mm2 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 780 m
98 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đk ống 16 mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 360 m
99 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đk ống 16mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 120 m
100 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đk ống 32 mm Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 40 m
101 Đào kênh mương, rãnh thoát nước, rộng <=3m,sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 11,6 m3
102 Đóng cọc chống sét D16 L=2,4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 12 cọc
103 Kéo rải dây chống sét theo tường cáp đồng D50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10 m
104 Kéo rải dây chống sét dưới mương đất loại đồng dẹt 25*3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 29 m
105 Vật liệu phụ Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 bộ
106 Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 11,6 m3
107 Đo đạt tiếp địa Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 lần
108 Lắp đặt ống nhựa đường kính ống D34x3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,24 100m
109 Lắp đặt ống nhựa đường kính ống D27x3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,8 100m
110 Lắp đặt cút D27 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 40 Cái
111 Lắp đăt cút D34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10 Cái
112 Van 2 chiều D34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 Cái
113 Van 1 chiều D34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 Cái
114 Lắp đặt tê nhựa D34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 Cái
115 Lắp đặt tê nhựa D27 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10 Cái
116 Lắp đăt cút D34/27 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 Cái
117 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox dung tích 1m3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 Bể
118 Van phao tự động Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 Cái
119 Lắp đặt ống nhựa D34x3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,14 100m
120 Lắp đặt ống nhựa D90x3 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,3 100m
121 Lắp đăt lơi nhựa D90 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 10 Cái
122 Lắp đăt Y D90 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 12 Cái
123 Lắp đăt Y D90/34 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 9 Cái
124 Lắp đặt nắp bịt D90 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 8 Cái
125 Chóp thông hơi Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 cái
126 Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái ta luy, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4 m3
127 Đắp cát móng đường ống Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 m3
128 Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2 m3
129 Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 7,85 m3
130 Bê tông lót móng, đá 40x60 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,098 m3
131 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,055 m3
132 Trát tường trong, dày 1,5 cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,396 m2
133 Trát tường trong chiều dày trát 1cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,396 m2
134 Quét nước xi măng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,396 m2
135 Sản xuất, lắp dựng cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn đúc sẵn Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,011 tấn
136 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,154 m3
137 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn kim loại tấm đan Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,004 100m2
138 Lắp các loại cấu kiện BT đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng >250kg, vữa XM mác 100 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 cái
139 Láng nền sàn không đánh mầu dày 2cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,539 m2
140 Đắp cát Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,392 m3
141 Đá 4x6 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,392 m3
B Nhà xe
1 San dọn mặt bằng xây dựng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,404 100m2
2 Đào móng cột trụ, hố kiểm tra, rộng <=1m,sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,768 m3
3 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 9,32 m3
4 Bê tông lót đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2,08 m3
5 Bê tông lót đá 4x6 VXM mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 13,306 m3
6 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6,973 m3
7 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 6,652 m3
8 Bê tông móng rộng <=250cm đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,458 m3
9 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chổ, ván khuôn thép, ván khuôn móng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,073 100m2
10 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,928 m3
11 Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn xà dầm, giằng bằng thép, khung xương thép + cột chống bằng giáo ống, chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,193 100m2
12 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=4m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,16 tấn
13 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 12,182 m3
14 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 9x13x20 chiều dầy >10cm h<=4m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,374 m3
15 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 25,066 m2
16 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 25,066 m2
17 Sản xuất vì kèo thép ống liên kết hàn khẩu độ nhỏ <=9m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,39 tấn
18 Sản xuất vì kèo thép tấm liên kết hàn khẩu độ nhỏ <=9m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,251 tấn
19 C100x50x1.8 (2,9 kg/m) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 36 m
20 Xà gồ H40x80x1,8 ( 3,391 kg/m ) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 644,29 kg
21 Bu lông D12 L=400 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 48 cái
22 Tăng đơ L300 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4 cái
23 Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <=18m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,641 tấn
24 Lắp dựng xà gồ thép Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 0,748 tấn
25 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 97,815 m2
26 Lợp mái tôn mạ màu dày 4 zem Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,48 100m2
27 Lắp dựng dàn giáo ngoài chiều cao <=16m Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,446 100m2
C Sân đường nội bộ
1 San dọn mặt bằng xây dựng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 8,29 100m2
2 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 8,035 m3
3 Bê tông lót móng đá 4x6 vxm mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 3,214 m3
4 Xây tường thẳng gạch không nung 6 lỗ 9x14x19 cm, chiều dày ≤10 cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 5,062 m3
5 Bê tông lót nền đá 4x6 vxm mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 82,9 m3
6 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 49,74 m3
7 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 56,245 m2
8 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 56,245 m2
9 Kẻ roon 2mx2m (1 công bậc 3/100m2) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 8,29 100m2
10 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 2,652 m3
11 San dọn mặt bằng xây dựng Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 5,7 100m2
12 Đào móng băng, rộng <=3m, sâu <=1m, đất cấp III Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 11,086 m3
13 Bê tông lót móng đá 4x6 vxm mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 4,294 m3
14 Xây tường thẳng gạch không nung 6 lỗ 9x14x19 cm, chiều dày ≤10 cm, chiều cao ≤4m, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 7,312 m3
15 Xây móng đá hộc chiều dày <=60cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1,638 m3
16 Bê tông lót nền đá 4x6 vxm mác 50 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 57 m3
17 Bê tông nền đá 1x2, vữa BT mác 200 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 34,2 m3
18 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 79,59 m2
19 Quét nước ximăng 2 nước Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 71,05 m2
20 Láng xi măng dày 2cm, vữa XM mác 75 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 8,54 m2
21 Kẻ roon 2mx2m (1 công bậc 3/100m2) Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 5,7 100m2
22 Đắp đất nền móng công trình, độ chặt K=0,85 Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 3,506 m3
D CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo mô tả yêu câu kỷ thuật theo chương V 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->