Gói thầu: Gói thầu 02TC SCL2020: Thi công sửa chữa mặt bằng nhà điều hành - Truyền tải điện Đông Bắc 3

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124383-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Truyền Tải Điện Đông Bắc 3
Tên gói thầu Gói thầu 02TC SCL2020: Thi công sửa chữa mặt bằng nhà điều hành - Truyền tải điện Đông Bắc 3
Số hiệu KHLCNT 20200119764
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-20 10:59:00 đến ngày 2020-02-17 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 683,636,575 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Sửa chữa mặt bằng nhà điều hành - Truyền tải điện Đông Bắc 3
1 Phá dỡ nền gạch lát nền ( 80,5+8,5) Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 89 m2
2 Phá dỡ bồn trồng cây gạch chỉ 110 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 0,18 m3
3 Xây tường rào 220 bằng gạch chỉ VXMM50 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 1,44 m3
4 Xây bờ bao hè đường đi gạch chỉ 110 vữa xi măng M50 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 2,4 m3
5 Ốp đá granit ( 9,27+4,8) Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 14,07 m2
6 Ốp bồn trồng cây gạch thẻ 60x240 vữa xi măng M75 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 7,2 m2
7 Lát gạch Blog tự chèn Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 72,8 m2
8 Bù vênh mặt đường khu vực trước cửa nhà để xe ô tô bằng đá dăm 1x2 Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 51,3 m3
9 Lu đầm chặt đá dăm những vị trí sụt lún Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 51,3 m3
10 Tưới lớp bám dính nhũ tương lên bề mặt đường bê tông bị sụt lún Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 2.122,5 m2
11 Đổ bê tông nhựa Asphal hạt mịn dày 6cm sân nhà điều hành Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 2.122,5 m3
12 Vận chuyển phế thải đổ xa 2km bằng xe ô tô tự đổ 5 tấn Dẫn chiếu đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật trong Chương V của E-HSMT 2,85 m3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->