Gói thầu: Xây lắp

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103959-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Đồng Hới
Tên gói thầu Xây lắp
Số hiệu KHLCNT 20200103899
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 9 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-20 10:54:00 đến ngày 2020-02-14 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,954,911,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí lán trại 1 khoản
2 Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 khoản
B ĐIỆN CHIẾU SÁNG
1 Thay đèn chiếu sáng cần đôi loại BRP392 LED 195/NW 150W 220-240VDM (loại đèn Philips) 46 bộ
2 Thay đèn chiếu sáng cần đơn loại BRP392 LED 195/NW 150W 220-240VDM (loại đèn Philips) 47 bộ
3 Thay dây lên đèn CXV 3x2,5mm2 1.668 m
4 Thay tủ điện chiếu sáng TĐ-03 1 tủ
5 Thay bảng điện đấu nối cửa trụ 89 bộ
6 Sơn cột thép tròn côn 10m 37 cột
7 Sơn đế gang DC-03 28 cái
8 Sơn chụp, cần đèn 139 bộ
9 Đánh số cột thép 37 cột
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->