Gói thầu: Xây lắp công trình: Đường Trần Phú, thị trấn Đak Đoa

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115804-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
Tên gói thầu Xây lắp công trình: Đường Trần Phú, thị trấn Đak Đoa
Số hiệu KHLCNT 20200114723
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Nguồn sự nghiệp kinh tế
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 13:35:00 đến ngày 2020-01-22 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,607,940,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Chuẩn bị
1 Chặt cây d30mm 25 cây
2 Đào gốc cây d30mm 25 gốc
3 Phá dỡ hàng rào xây 0,272 100m³
4 Đập bỏ cống cũ 29,688
5 Đắp trả cống 0,385 100m³
6 Tháo dở tấm đan 71 cấu kiện
7 Nạo vét cống và mương 7,05
8 Lắp đặt tấm đan mương 21 cấu kiện
9 Đào đá vỉa mặt đường cũ 0,039 100m³
10 Đào mặt đường nhựa cũ 0,058 100m³
11 Vận chuyển tấm đan tận dụng 1,704 10 tấn/km
12 Vận chuyển đất nạo vét đổ đi 1km 0,071 100m³
13 Vận chuyển xà bần đổ xa 1km 0,643 100m³
B Mương xây đậy đan
1 Trục tấm đan mương cũ 6 cấu kiện
2 Đập bỏ gối đan mương 0,106
3 Đập bỏ 20cm đá hộc xây thành mương 0,288
4 Đào mương đất cấp III 10,564 100m³
5 Đắp đất mương 2,641 100m³
6 Làm lớp đá đệm móng đá 4x6 đáy mương 79,904
7 Bê tông đáy mương đá 2x4 mác 150 119,856
8 Xây đá hộc thành mương VXM mác 100 (tận dụng đá cũ) 2,321
9 Xây đá hộc thành mương VXM mác 100 189,333
10 Ván khuôn gối đan mương 6,046 100m²
11 Cốt thép gối đan mương d6mm (mương chịu lực) 0,06 tấn
12 Cốt thép gối đan mương d8mm (mương chịu lực) 0,174 tấn
13 Bê tông gối đan mương đá 1x2 mác 200 66,607
14 Ván khuôn tấm đan mương 4,455 100m²
15 Cốt thép tấm đan mương d6mm 1,301 tấn
16 Cốt thép tấm đan mương d8mm 0,125 tấn
17 Cốt thép tấm đan mương d10mm 0,269 tấn
18 Cốt thép tấm đan mương d12mm 6,137 tấn
19 Cốt thép tấm đan mương d14mm 0,264 tấn
20 Bê tông tấm đan mương đá 1x2 mác 200 60,208
21 Lắp đặt tấm đan mương 1.845,5 cấu kiện
22 Vận chuyển xà bần đổ xa 1km 0,004 100m³
23 Vận chuyển đất thừa đổ đi 1km 13,47 100m³
C Hố ga
1 Đào đất hố ga 0,554 100m³
2 Đắp đất hố ga 0,185 100m³
3 Đệm móng hố ga đá 4x6 8,96
4 Bê tông móng hố ga đá 2x4 mác 150 13,44
5 Xây thành hố ga đá hộc VXM mác 100 36,166
6 Ván khuôn gối ga 0,988 100m²
7 Cốt thép gối ga d6mm 0,249 tấn
8 Cốt thép gối ga d8mm 0,675 tấn
9 Bê tông gối ga đá 1x2 mác 200 11,026
10 Ván khuôn tấm đan hố ga 0,356 100m²
11 Cốt thép tấm đan hố ga d6mm 0,12 tấn
12 Cốt thép tấm đan hố ga d12mm 0,638 tấn
13 Bê tông tấm đan hố ga đá 1x2 mác 200 7,706
14 Lắp đặt tấm đan hố ga 76 cấu kiện
15 Vận chuyển đất thừa đổ xa 1km 0,351 100m³
D Bó vỉa - đan rãnh
1 Đào bó vỉa, đan rãnh cũ 0,503
2 Bê tông bó vỉa, đan rãnh đá 1x2 mác 200 127,967
3 Ván khuôn bó vỉa, đan rãnh 2,014 100m²
4 Vách ngăn bó vỉa bằng gỗ ván dày 1cm 5m/vách 25,594
5 Vận chuyển xà bần đổ xa 1km 0,005 100m³
E Hố thu nước
1 Đào đất hố thu nước 7,144
2 Ván khuôn hố thu nước 0,604 100m²
3 Bê tông hố thu nước đá 1x2 mác 200 8,63
4 Vữa xi măng mác 100 tạo dốc lòng hố thu nước 4,644
5 Cung cấp, lắp đặt tấm chăn rác Composite 38 tấm
6 Lắp đặt ống nhựa D220mm L=0,8m 0,304 100m
F Mương dẫn dòng
1 Đào mương đất cấp III 0,215 100m³
2 Đắp đất mương 0,054 100m³
3 Làm lớp đá đệm móng đá 4x6 đáy mương 1,95
4 Bê tông đáy mương đá 2x4 mác 150 2,925
5 Xây đá hộc thành mương VXM mác 100 9,9
6 Ván khuôn gối đan mương 0,12 100m²
7 Bê tông gối đan mương đá 1x2 mác 200 1,32
8 Ván khuôn tấm đan mương 0,09 100m²
9 Cốt thép tấm đan mương d8mm 0,103 tấn
10 Cốt thép tấm đan mương d10mm 0,027 tấn
11 Cốt thép tấm đan mương d14mm 0,32 tấn
12 Bê tông tấm đan mương đá 1x2 mác 200 1,5
13 Lắp đặt tấm đan mương 30 cấu kiện
14 Vận chuyển đất thừa đổ đi 1km 0,156 100m³
G Mặt đường làm mới
1 Lu tăng cường khuôn đường K95 lên K98 0,05 100m³
2 Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép 16cm 0,251 100m²
3 Láng nhựa mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 0,251 100m²
H Chi Phí hạng mục chung:
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 1 khoản
2 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế 2 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->