Gói thầu: Xây dựng hệ thống cống thoát nước sinh hoạt khu vực hồ Trầm, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130095-00
Thời điểm đóng mở thầu 11/02/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Nam Định
Tên gói thầu Xây dựng hệ thống cống thoát nước sinh hoạt khu vực hồ Trầm, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định
Số hiệu KHLCNT 20191262437
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố và nguồn vốn hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 10:49:00 đến ngày 2020-02-11 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,437,210,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Tường chắn bê tông
1 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông cọc, đá 1x2, mác 250 84,7989 m3
2 Ép cọc bê tông cốt thép, chiều dài đoạn cọc >4 m, kích thước cọc 25x25 (cm) (tính phần ngập đất 5.3m) 1.054,7 m
3 Tấm chắn BTCT đúc sẵn, đá 1x2, mác 250 dày 13cm 36,036 m3
4 Lắp dựng tấm đan BTCT đúc sẵn bằng máy 198 Cấu kiện
5 Rải vải địa kỹ thuật chống lọt cát 396,63 m2
6 Bê tông chèn giữa 2 tấm đan đá 1x2, mác 250 4,728 m3
7 Phá dỡ bê tông đầu cọc để làm giằng đỉnh tường bằng búa căn 2,4875 m3
8 Bê tông cốt thép giằng đỉnh tường chắn đá 1x2, mác 250 dày 20cm 12,0574 m3
B Cống B400 xây mới (L=171.0m)
1 Đào đất thi công cống thoát nước 434,29 m3
2 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ ra khỏi công trình, đổ đúng nơi quy định 431,45 m3
3 Đá mạt đệm đáy cống dày 10cm 14,364 m3
4 Đáy cống BTCT đúc sẵn, đá 1x2, mác 200 dày 10cm 19,494 m3
5 Lắp dựng tấm đan đáy cống BTCT đúc sẵn bằng máy 171 Cấu kiện
6 Tường cống xây bằng gạch BT đặc 220x105x60 mác 75, vữa XMCV mác 75 30,2328 m3
7 Trát tường cống bên trong, dày 2,0 cm, vữa XMCV mác 75 194,94 m2
8 Bê tông đệm đầu tường cống đổ tại chỗ, đá 1x2, mác 200 dày 10cm 11,286 m3
9 Tấm đan cống BTCT đúc sẵn, đá 1x2, mác 200 dày 10cm 10,26 m3
10 Lắp đặt tấm đan cống BTCT đúc sẵn bằng máy 171 Cấu kiện
C Đường bê tông hai bên cống
1 Đắp đất chân đương đường, độ chặt yêu cầu K=0,95 (Đất tận dụng) 2,84 m3
2 Đắp cát xung quanh cống bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 (cát tận dụng) 250,19 m3
3 Lót nilon chống mất nước trước khi đổ bê tông 151,8 m2
4 Bê tông mặt ngõ hai bên cống đá 1x2 mác 200 đổ tại chỗ dày 10cm 15,18 m3
D Cải tạo lại cống thoát nước B500 phạm vi đường vào thi công
1 Tháo dỡ tấm đan cống cũ 5 cái
2 Nạo vét bùn cống cũ 0,875 m3
3 Phá dỡ bê tông đầu tường cống bằng máy khoan 0,33 m3
4 Vận chuyển phế thải bằng ôtô tự đổ ra khỏi công trình, đổ đúng nơi quy định 0,4 m3
5 Bê tông đầu tường cống, đá 1x2, mác 200 đổ tại chỗ dày 10cm 0,33 m3
6 Tấm đan cống BTCT đúc sẵn, đá 1x2, mác 200 dày 10cm 0,35 m3
7 Lắp đặt tấm đan cống BTCT đúc sẵn bằng máy 5 Cấu kiện
E Cải tạo 02 ga thu nước
1 Tháo dỡ tấm đan ga cũ 4 cái
2 Phá dỡ bê tông đầu tường ga bằng máy khoan 0,279 m3
3 Vận chuyển phế thải bằng ôtô tự đổ ra khỏi công trình, đổ đúng nơi quy định 0,48 m3
4 Đệm đầu tường hố ga bê tông cốt thép đổ tại chỗ đá 1x2 mác 200 dày 10cm 0,279 m3
5 Tấm đan ga BTCT đúc sẵn, đá 1x2, mác 200 dày 10cm 0,2 m3
6 Lắp đặt tấm đan cống BTCT đúc sẵn bằng máy 4 Cấu kiện
F Hoàn trả lại mặt hè
1 Tháo dỡ bó vỉa phạm vi đường vào thi công 7 m
2 Tháo dỡ gạch lát hè cũ 22,596 m2
3 Đào đất nền hè để đệm cát dày TB20cm 4,67 m3
4 Vận chuyển phế thải bằng ôtô tự đổ ra khỏi công trình, đổ đúng nơi quy định 6,93 m3
5 Đắp cát nền hè dày TB20cm bằng máy đầm cóc, độ chặt yêu cầu K=0,95 4,5 m3
6 Lát hè đường Nguyễn Thượng Hiền bằng gạch Block, lót vữa XMCV mác 75 dày 2cm (mua mới đồng bộ với gạch lát hè đã có) 22,596 m2
7 Móng bó vỉa bê tông đổ tại chỗ, đá 2x4, mác 150 dày 10cm 0,21 m3
8 Mua + Lắp đặt bó vỉa vát cạnh BTĐS đá 1x2 mác 200, KT: (1000x200x220)mm, vữa lót XMCV mác 75 dày 2cm 7 m
9 Bó hè bê tông đổ tại chỗ đá 1x2 mác 150 kích thước (15x25)cm 0,1875 m3
G Bãi đúc cấu kiện, bốc xếp, vận chuyển cấu kiện (tính cho cả công trình)
1 Thuê mặt bằng bãi đúc cấu kiện DT = 100m2 (02 tháng) 2 tháng
2 Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới (bốc lên ô tô) 378,6312 tấn
3 Vận chuyển cọc bê tông bằng ô tô 37,8631 10tấn/km
4 Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới (hạ xuống) 378,6312 tấn
H Biện pháp thi công
1 Biện pháp thi công 1 trọn gói
I Chi phí gián tiếp
1 Chi phí chung 1 khoản
2 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công 1 khoản
3 Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế 1 khoản
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->