Gói thầu: Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa đường đây 500kV Pleiku - Di Linh

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100566-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Truyền tải điện Lâm Đồng
Tên gói thầu Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa đường đây 500kV Pleiku - Di Linh
Số hiệu KHLCNT 20191066998
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-20 16:38:00 đến ngày 2020-02-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 404,181,968 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,000,000 VNĐ ((Sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa đường dây 500kV Pleiku - Di Linh
1 Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa<br/>loại 2TĐ(10-1K(6)): trụ 546, 646 Thi công theo đúng phương án kỹ thuật được duyệt. Nhà thầu tuân thủ theo các qui định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 2 Vị trí
2 Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa loại 2TĐ(10-1K(12)): trụ 523, 586, 587, 588, 591, 598A, 599, 603. Thi công theo đúng phương án kỹ thuật được duyệt. Nhà thầu tuân thủ theo các qui định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 8 Vị trí
3 Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa loại 2TĐ(10-1K(18)): trụ 533, 568, 584. Thi công theo đúng phương án kỹ thuật được duyệt. Nhà thầu tuân thủ theo các qui định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 3 Vị trí
4 Đào, lấp đất và khoan giếng tiếp địa loại 4C(6): trụ 518, 538, 580, 601, 639. Thi công theo đúng phương án kỹ thuật được duyệt. Nhà thầu tuân thủ theo các qui định, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành. 5 Vị trí
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->