Gói thầu: Thi công xây lắp công trình

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107016-01
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3
Tên gói thầu Thi công xây lắp công trình
Số hiệu KHLCNT 20200103756
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-06 17:13:00 đến ngày 2020-02-17 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,307,800,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 45,000,000 VNĐ ((Bốn mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A Các hạng mục chung (phân bổ vào các hạng mục xây lắp)
B Gia cố lề đường
1 BTNC 12.5 dày trung bình 7 cm Chương V E-HSMT 4.696,14 m2
2 Tươi nhũ tương thấm bám TC 1 lít/m2 nt 4.696,14 m2
3 CPDD Loại I gia dày 36cm nt 1.690,61 m3
4 Xáo xới lu lền nền đường K98 nt 4.696,14 m2
5 Đào khuôn lề gia cố nt 1.939,27 m3
C Phần tấm đúc sẵn (Rãnh hình thang tấm BTXM lắp ghép)
1 Bê tông xi măng M200 đá 1x2 dày 7cm tấm rãnh đúc sẵn nt 20,33 m3
2 Lắp đặt tấm BTXM (46.37kg/tấm) nt 968 tấm
3 Vữa XM M100 mối nối nt 1,45 m3
4 Phần bê tông xi măng đổ tại chỗ M200 dày 12cm đáy rãnh đá 1x2 nt 14,04 m3
5 Vữa xi măng M100 dày 2cm lót rãnh nt 5,81 m3
D Tấm bản qua ngõ nhà dân (Rãnh hình thang tấm BTXM lắp ghép)
1 Cốt thép D=<12 (kg) nt 95,23 Kg
2 Bê tông xi măng M250 đá 1x2 (m3) nt 1,01 m3
3 Lắp đặt tấm đan nặng 270kg nt 12 tấm
E Hạng mục khác (Rãnh hình thang tấm BTXM lắp ghép)
1 Đào rãnh nt 52,01 m3
2 Đắp đất K95 nt 222,68 m3
F Phần rãnh đúc sẵn (Rãnh qua đường ngang)
1 Thép D=< 10 nt 43,31 kg
2 Thép D>10 nt 89,97 kg
3 Bê tông xi măng M250 đá 1x2 nt 1,8 m3
4 Đá dăm đệm đáy rãnh nt 0,9 m3
5 Bê tông xi măng M150 hoàn trả đường ngang đá 2x4 nt 0,45 m3
6 Đá dăm đệm hoàn trả đường ngang nt 0,6 m3
7 Đắp đất K95 nt 1,35 m3
8 Lắp đặt thân rãnh (<1000kg/CK) nt 6 CK
G Phần tấm đan đổ tại chỗ (Rãnh qua đường ngang)
1 Thép D=< 10 nt 77,08 kg
2 Thép D>10 nt 54,19 kg
3 Bê tông xi măng M250 đá 1x2 nt 1,17 m3
H Cửa xả
1 BTXM M150 đá 1x2 chân khay nt 0,58 m3
2 Đá dăm đệm dày 10cm nt 0,09 m3
3 Đào đất cấp 3 nt 1,03 m3
4 Đắp đất nt 0,36 m3
5 Rọ đá KT(2x1x0.5)m nt 2 rọ
I Sơn kẻ vạch mặt đường
1 Sơn dẻo nhiệt phản quang màu trắng dày 2mm nt 12,32 m2
2 Sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng dày 2mm nt 16,4 m2
3 Sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng dày 4mm nt 122,4 m2
J Biển báo
1 Tháo dỡ biển báo nt 8 biển
2 Thay thế, bổ sung biển báo A90, màng phản quang loại III nt 17 biển
3 Bổ sung biển báo bát giác D60, màng phản quang loại III nt 3 biển
4 Bổ sung biển báo HCN(50x80)cm, màng phản quang loại III nt 3 biển
K Trụ biển báo
1 Tháo dỡ trụ biển báo nt 8 trụ
2 Thay thế, bổ sung các trụ biển báo D90, chiều dài L=2,9m, dày 2mm nt 17 trụ
3 Bổ sung các trụ biển báo D90, chiều dài L=3.3m, dày 2mm nt 3 trụ
4 Đập bỏ bê tông móng trụ nt 0,64 m3
5 Bê tông xi măng móng trụ M150 đá 2x4 nt 1,6 m3
6 Dăm sạn đệm nt 0,32 m3
7 Đào đất nt 1,92 m3
8 Thép D14mm chống xoay nt 12,08 kg
9 Sơn cột biển báo sơn trắng, đỏ 2 lớp nt 2,12 m2
L Di dời biển báo phục vụ thi công
1 Tháo dỡ biển báo + trụ nt 5 trụ
2 Lắp đặt biển báo + trụ nt 5 trụ
3 Đập bỏ bê tông móng trụ nt 0,4 m3
4 Bê tông xi măng móng trụ M150 đá 2x4 nt 0,4 m3
5 Dăm sạn đệm nt 0,08 m3
6 Đào đất nt 0,48 m3
7 Thép D14mm chống xoay nt 3,02 kg
M Hộ lan tôn sóng
1 Tháo dỡ lắp đặt lại tường hộ lan mềm nt 330 m
2 Nhổ cọc hộ lan mềm trụ tròn nt 259,5 m
3 Đào đất hố móng (đất cấp 3) nt 19,07 m3
4 BTXM M200 đá 2x4 móng trụ KT(0.35x0.35x0.8)m nt 16,95 m3
5 Dăm sạn đệm dày 10cm nt 2,12 m3
6 Thay thế tấm đầu hộ lan mềm nt 8 cái
N Di dời cọc tiêu
1 Tháo dỡ và lắp đặt cọc tiêu KT(115x15x15)cm (G = 64.7 Kg) nt 96 cọc
2 Đập bỏ Bê tông móng cọc tiêu nt 5,28 m3
3 Bê tông xi măng M200 đá 2x4 móng cọc tiêu nt 5,28 m3
4 Dăm sạn đệm nt 1,54 m3
5 Sơn màu trắng 2 lớp (phản quang) nt 69,12 m2
6 Sơn màu đỏ 2 lớp (phản quang) nt 18,14 m2
7 Gia công tôn mạ kẽm dày 0.47mm gắn đầu cọc KT(12x6)cm nt 1,38 m2
8 Màng phản quang 3M series 4000 màu đỏ và vàng (Loại IX) nt 0,96 m2
9 Khoan lỗ D7mm vào cọc tiêu nt 384 lỗ
10 Tắc kê + vít (chiều dài 4cm) nt 384 bộ
11 Đào đất hố móng nt 7,68 m3
O Di dời cọc H
1 Tháo dỡ và lắp đặt cọc H KT (100x20x20)cm(G = 100 Kg) nt 14 cột
2 Đập bỏ BTXM móng cọc H nt 0,9 m3
3 Bê tông xi măng M150 đá 2x4 móng cọc H nt 0,9 m3
4 Dăm sạn đệm nt 0,22 m3
5 Đào đất hố móng nt 1,12 m3
P Di dời cột Km phục vụ thi công
1 Tháo dỡ và lắp đặt cột KM (G = 163.5 Kg) nt 2 cột
2 Đập bỏ BTXM móng cột nt 0,13 m3
3 Bê tông xi măng M150 đá 2x4 móng cột Km nt 0,13 m3
4 Dăm sạn đệm nt 0,03 m3
5 Đào đất hố móng nt 0,16 m3
Q Tiêu phản quang dẫn hướng
1 Tiêu phản quang dạng mũi tên chỉ hướng KT(30x50)cm, dày 2mm nt 104 cái
2 Dán màng phản quang loại IX (3M-4000) lên tiêu dẫn hướng nt 21,84 m2
3 Lắp đặt tiêu dẫn hướng nt 104 cái
4 Trụ đường kính D76mm dày 2mm, dài L=2.7m nt 52 trụ
5 BTXM M150 đá 2x4 móng cột nt 4,16 m3
6 Dăm sạn đệm dày 10cm nt 0,83 m3
7 Thép D14mm, dài 25cm chống xoay nt 31,42 kg
8 Đào đất hố móng (đất cấp 3) nt 4,99 m3
9 Sơn cột biển báo sơn trắng, đỏ 2 lớp nt 22,05 m2
R Đai ôm tiêu phản quang
1 Thép tấm kích thước 30x3mm nt 47,22 kg
2 Cắt thép dày 3mm nt 9,36 m
3 Đường hàn h=3mm nt 20,28 m
4 Khoan lỗ D14mm vào thép dày 3mm nt 416 lỗ
5 Bulong D10mm, dài 4cm nt 208 bộ
S Vận chuyển đổ thải
1 Vận chuyển đổ thải các loại đất đá, phế thải (sau khi tận dụng để đắp) nt 1 Toàn bộ
T Đảm bảo giao thông trong quá trình thi công
1 Đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công gói thầu (Khối lượng chi tiết diễn giải theo hồ sơ thiết kế) nt 1 Toàn bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->