Gói thầu: Cải tạo xưởng thực hành - điện tử, xưởng thực hành cơ khí (dãy 4), Khối lý thuyết (dãy 3) hiện hữu

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132291-00
Thời điểm đóng mở thầu 27/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An
Tên gói thầu Cải tạo xưởng thực hành - điện tử, xưởng thực hành cơ khí (dãy 4), Khối lý thuyết (dãy 3) hiện hữu
Số hiệu KHLCNT 20200130920
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-20 08:12:00 đến ngày 2020-02-27 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,293,393,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A HẠNG MỤC CHUNG
1 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế - 1 khoản
2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công - 1 khoản
C PHẦN PHÁ DỠ XƯỞNG THỰC HÀNH - ĐIỆN TỬ, XƯỞNG THỰC HÀNH CƠ KHÍ (DÃY 4) - Ghi chú: Đối với công tác lắp dựng dàn giáo, nhà thầu tự phân bổ đơn giá vào các công tác có liên quan trong giá dự thầu
1 Tháo dỡ trần Mô tả kỹ thuật theo chương V 822 m2
2 Tháo dỡ mái tôn cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 2.554 m2
3 Tháo dỡ máng xối tole cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 268,056 m2
4 Phá dỡ bê tông xà dầm Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,468 m3
D PHẦN CẢI TẠO XƯỞNG THỰC HÀNH - ĐIỆN TỬ, XƯỞNG THỰC HÀNH CƠ KHÍ (DÃY 4) - Ghi chú: Đối với công tác lắp dựng dàn giáo, nhà thầu tự phân bổ đơn giá vào các công tác có liên quan trong giá dự thầu
1 Xây tường gạch ống 8x8x18 chiều dầy <=10cm h<=16m, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 2,157 m3
2 Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2, vữa BT mác 200 (bao gồm ván khuôn) Mô tả kỹ thuật theo chương V 10,335 m3
3 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2, vữa BT mác 200 (bao gồm ván khuôn) Mô tả kỹ thuật theo chương V 11,306 m3
4 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,158 tấn
5 Sản xuất, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng đường kính <=18mm, chiều cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,472 tấn
6 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,173 tấn
7 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính <=10mm, chiều cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,577 tấn
8 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính >10mm, chiều cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 0,124 tấn
9 Lợp mái tole PU cách nhiệt Mô tả kỹ thuật theo chương V 25,54 100m2
10 Làm trần bằng tole sóng nhỏ Mô tả kỹ thuật theo chương V 822 m2
11 Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 3cm, vữa XM mác 100 + quét chống thấm Mô tả kỹ thuật theo chương V 58,08 m2
12 Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 53,92 m2
13 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 32,656 m2
14 Trát xà dầm có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 74,89 m2
15 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 99,076 m2
16 Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày 1,5cm, có bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát, vữa XM mác 75 Mô tả kỹ thuật theo chương V 178,874 m2
17 Bả + Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn nước, 1 nước lót, 2 nước phủ Mô tả kỹ thuật theo chương V 253,764 m2
F PHẦN PHÁ DỠ KHỐI LÝ THUYẾT (DÃY 3) HIỆN HỮU - Ghi chú: Đối với công tác lắp dựng dàn giáo, nhà thầu tự phân bổ đơn giá vào các công tác có liên quan trong giá dự thầu
1 Tháo dỡ trần Mô tả kỹ thuật theo chương V 161,669 m2
2 Tháo dỡ mái cao <=16m Mô tả kỹ thuật theo chương V 456,24 m2
3 Tháo dỡ cửa Mô tả kỹ thuật theo chương V 61,96 m2
4 Phá dỡ nền gạch Mô tả kỹ thuật theo chương V 173,86 m2
5 Cạo bỏ lớp vôi cũ lớp vôi tường cột (ngoài) Mô tả kỹ thuật theo chương V 94,08 m2
6 Cạo bỏ lớp vôi cũ lớp vôi tường cột (trong) Mô tả kỹ thuật theo chương V 255,1 m2
7 Cạo bỏ lớp sơn cũ lớp sơn kim loại Mô tả kỹ thuật theo chương V 32,939 m2
8 Tháo dỡ phiễu thu Mô tả kỹ thuật theo chương V 44 cái
G PHẦN CẢI TẠO KHỐI LÝ THUYẾT (DÃY 3) HIỆN HỮU - Ghi chú: Đối với công tác lắp dựng dàn giáo, nhà thầu tự phân bổ đơn giá vào các công tác có liên quan trong giá dự thầu
1 Lắp dựng cửa đi khung nhôm Mô tả kỹ thuật theo chương V 61,96 m2
2 Lợp mái, che tường bằng tôn PU cách nhiệt Mô tả kỹ thuật theo chương V 4,562 100m2
3 Làm trần bằng tole sóng nhỏ Mô tả kỹ thuật theo chương V 161,669 m2
4 Lát nền, sàn bằng gạch Ceramic 300x300mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 173,86 m2
5 Lát nền, sàn bằng gạch 300x300mm Mô tả kỹ thuật theo chương V 12 m2
6 Bả + sơn tường ngoài 1 nước lót, 2 nước phủ Mô tả kỹ thuật theo chương V 94,08 m2
7 Bả + sơn tường trong 1 nước lót, 2 nước phủ Mô tả kỹ thuật theo chương V 255,1 m2
8 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ Mô tả kỹ thuật theo chương V 1.917,678 m2
9 Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ Mô tả kỹ thuật theo chương V 306,286 m2
10 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả 1 nước lót, 1 nước phủ Mô tả kỹ thuật theo chương V 4.239,474 m2
11 Sơn sắt thép các loại 3 nước bằng sơn tổng hợp Mô tả kỹ thuật theo chương V 627,439 m2
12 Đục tẩy bề mặt đá mài Mô tả kỹ thuật theo chương V 42,48 m2
13 Lắp đặt phễu thu sàn Mô tả kỹ thuật theo chương V 44 Cái
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->