Gói thầu: XL-02: Xây dựng hệ thống PCCC; cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102843-00
Thời điểm đóng mở thầu 26/03/2020 17:26:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Nâng cấp kho lưu trữ Quân chủng Phòng không Không quân
Tên gói thầu XL-02: Xây dựng hệ thống PCCC; cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC
Số hiệu KHLCNT 20190126211
Lĩnh vực Xây lắp
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách quốc phòng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-03-16 17:24:00 đến ngày 2020-03-26 17:26:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,465,024,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 35,000,000 VNĐ ((Ba mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Mô tả công việc mời thầu Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính Khối lượng mời thầu Đơn vị tính
A A. HỆ THỐNG BÁO CHÁY
1 Lắp đặt trung tâm báo cháy 4 kênh Theo yêu cầu chương V 1 trung tâm
2 Lắp đặt ắc quy 12VDC Theo yêu cầu chương V 2 bộ
3 Lắp đặt đế đầu báo và đầu báo khói quang thường Theo yêu cầu chương V 0,8 10 đầu
4 Lắp đặt đèn báo phòng Theo yêu cầu chương V 8 bộ
5 Lắp đặt điện trở 10 ôm Theo yêu cầu chương V 3 bộ
6 Lắp đặt nút ấn báo cháy thường Theo yêu cầu chương V 1,2 5 nút
7 Lắp đặt còi đèn báo cháy kết hợp Theo yêu cầu chương V 1,4 5 chuông
8 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, kích thước hộp ≤200x200 mm Theo yêu cầu chương V 3 hộp
9 Lắp đặt dây dẫn tín hiệu chống cháy 2 ruột 2x1mm2 Theo yêu cầu chương V 445 m
10 Lắp đặt dây nguồn chống cháy 2 ruột 2x1mm2 Theo yêu cầu chương V 277 m
11 Lắp đặt ống ghen chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20 mm Theo yêu cầu chương V 365 m
12 Lắp đặt ống ghen mềm chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm Theo yêu cầu chương V 157 m
13 Lắp đặt cáp đồng trần M50 Theo yêu cầu chương V 40 m
14 Lắp đặt hộp đo điện trở tiếp địa Theo yêu cầu chương V 1 hộp
15 Lắp đặt cọc thép mạ đồng tiếp địa D16, dài 2,4m Theo yêu cầu chương V 4 cái
16 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính =48mm Theo yêu cầu chương V 30 m
17 Lắp đặt kẹp định vị cáp Theo yêu cầu chương V 10 cái
18 Mối hàn hóa nhiệt Theo yêu cầu chương V 5 cái
19 Hóa chất gem Theo yêu cầu chương V 10 kg
20 Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống Theo yêu cầu chương V 1
B B. PHẦN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ & CHỈ DẪN THOÁT NẠN
1 Lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố Theo yêu cầu chương V 1,8 5 đèn
2 Lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn đi thẳng Theo yêu cầu chương V 0,2 5 đèn
3 Lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn chỉ hướng Theo yêu cầu chương V 0,6 5 đèn
4 Lắp đặt dây nguồn chống cháy 2 ruột 2x1mm2 Theo yêu cầu chương V 136 m
5 Lắp đặt ống ghen chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20 mm Theo yêu cầu chương V 105 m
6 Lắp đặt ống ghen mềm chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm Theo yêu cầu chương V 31 m
7 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, kích thước hộp ≤200x200 mm Theo yêu cầu chương V 3 hộp
8 Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống Theo yêu cầu chương V 1
C C. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY
1 Lắp đặt nội quy tiêu lệnh+ Hộp PCCC Theo yêu cầu chương V 6 bộ
2 Bình chữa cháy ABC- MFZL4kg Theo yêu cầu chương V 12 bình
3 Bình chữa cháy CO2-3kg Theo yêu cầu chương V 6 bình
D D. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM: CHỮA CHÁY
1 Lắp đặt Bình 70L đã chứa 60Lbs khí HFC-227ea (FM200) kèm van đầu bình, đồng hồ áp suất Theo yêu cầu chương V 4 bình
2 Lắp đặt Bình 1L kích hoạt van chọn vùng Theo yêu cầu chương V 4 bình
3 Lắp đặt Van điện từ 24VDC điều khiển xả khí tự động Theo yêu cầu chương V 4 cái
4 Lắp đặt Van chọn vùng D80 Theo yêu cầu chương V 4 cái
5 Lắp đặt Đầu phun xả khí loại D25 -360 độ Theo yêu cầu chương V 32 cái
6 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính 80mm Theo yêu cầu chương V 1,04 100m
7 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính 50mm Theo yêu cầu chương V 0,25 100m
8 Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m, đường kính 32mm Theo yêu cầu chương V 0,57 100m
9 Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống chữa cháy khí Theo yêu cầu chương V 1
E D. HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM: BÁO CHÁY
1 Lắp đặt Tủ trung tâm báo cháy và điều khiển 04 vùng xả khí Theo yêu cầu chương V 1 trung tâm
2 Lắp đặt ắc quy 12VDC Theo yêu cầu chương V 2 bộ
3 Lắp đặt còi đèn báo cháy kết hợp Theo yêu cầu chương V 1,8 5 chuông
4 Lắp đặt nút ấn xả khí khẩn cấp bằng tay Theo yêu cầu chương V 0,8 5 nút
5 Lắp đặt nút ấn tạm dừng xả khí Theo yêu cầu chương V 0,8 5 nút
6 Lắp đặt chuông báo cháy Theo yêu cầu chương V 4 bộ
7 Lắp đặt đế đầu báo và đầu báo khói quang thường Theo yêu cầu chương V 1,2 10 đầu
8 Lắp đặt đế đầu báo và đầu báo khói nhiệt thường Theo yêu cầu chương V 1,2 10 đầu
9 Lắp đặt dây dẫn tín hiệu chống cháy 2 ruột 2x1mm2 Theo yêu cầu chương V 595 m
10 Lắp đặt dây nguồn chống cháy 2 ruột 2x1mm2 Theo yêu cầu chương V 450 m
11 Lắp đặt ống ghen chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20 mm Theo yêu cầu chương V 305 m
12 Lắp đặt ống ghen mềm chống cháy đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính 20mm Theo yêu cầu chương V 145 m
13 Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat, kích thước hộp ≤200x200 mm Theo yêu cầu chương V 24 hộp
14 Lắp đặt Đèn Exit chỉ dẫn thoát nạn Theo yêu cầu chương V 2,4 5 đèn
15 Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống báo cháy khí Theo yêu cầu chương V 1
F F. Thiết bị
1 Tủ trung tâm báo cháy 4 kênh Theo yêu cầu chương V 1 tủ
2 Tủ trung tâm báo cháy và điều khiển 04 vùng xả khí Theo yêu cầu chương V 1 tủ
3 Bình 70L đã chứa 60Lbs khí HFC-227ea Theo yêu cầu chương V 4 bình
4 Bình 1L kích hoạt van chon vùng Theo yêu cầu chương V 4 bình
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->