Gói thầu: Gói thầu số 58: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xử lý nâng cao khoảng cách pha – đất khoảng néo 1122-1144 đường dây 500kV 574 Vũng Áng – 575 Đà Nẵng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106026-00
Thời điểm đóng mở thầu 23/01/2020 17:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2
Tên gói thầu Gói thầu số 58: Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xử lý nâng cao khoảng cách pha – đất khoảng néo 1122-1144 đường dây 500kV 574 Vũng Áng – 575 Đà Nẵng
Số hiệu KHLCNT 20190875316
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 17:06:00 đến ngày 2020-01-23 17:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 224,912,023 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->