Gói thầu: Gói thầu số 02-2020-TVGS: Giám sát thi công các công trình Cải tạo lưới điện hạ thế huyện Quốc Oai năm 2020 (xã Ngọc Mỹ); Cải tạo lưới điện hạ thế huyện Quốc Oai năm 2020 (thôn Yên Nội - xã Đồng Quang)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109480-00
Thời điểm đóng mở thầu 05/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quốc Oai
Tên gói thầu Gói thầu số 02-2020-TVGS: Giám sát thi công các công trình Cải tạo lưới điện hạ thế huyện Quốc Oai năm 2020 (xã Ngọc Mỹ); Cải tạo lưới điện hạ thế huyện Quốc Oai năm 2020 (thôn Yên Nội - xã Đồng Quang)
Số hiệu KHLCNT 20200108533
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Tín dụng thương mại
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 14:12:00 đến ngày 2020-02-05 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 257,820,350 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->