Gói thầu: Thiết kế BVTC - dự toán

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103593-00
Thời điểm đóng mở thầu 23/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường
Tên gói thầu Thiết kế BVTC - dự toán
Số hiệu KHLCNT 20191279189
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn NSNN tỉnh, trong đó 25.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và 31.000 triệu đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 08:11:00 đến ngày 2020-01-23 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 557,610,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->