Gói thầu: Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1 500) Khu dân cư và đô thị Bình Minh, huyện Thăng Bình

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108596-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Tên gói thầu Lập quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1 500) Khu dân cư và đô thị Bình Minh, huyện Thăng Bình
Số hiệu KHLCNT 20200108181
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện Thăng Bình
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:29:00 đến ngày 2020-02-03 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,653,717,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->