Gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị; xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hòa Bình và đào tạo chuyển giao công nghệ

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128454-01
Thời điểm đóng mở thầu 11/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị; xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hòa Bình và đào tạo chuyển giao công nghệ
Số hiệu KHLCNT 20191272958
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh từ năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 11:05:00 đến ngày 2020-02-11 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,969,952,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->