Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng 02 công trình Phát triển lộ ra hạ thế trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp và Tân Chánh Hiệp - Quận 12 năm 2020 Phát triển lộ ra hạ thế trên địa bàn phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp và Trung Mỹ Tây - Quận 12 năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112937-00
Thời điểm đóng mở thầu 12/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành Phố Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực An Phú Đông
Tên gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng 02 công trình Phát triển lộ ra hạ thế trên địa bàn phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp và Tân Chánh Hiệp - Quận 12 năm 2020 Phát triển lộ ra hạ thế trên địa bàn phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành, Tân Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp và Trung Mỹ Tây - Quận 12 năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200112863
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 11:19:00 đến ngày 2020-02-12 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 879,584,469 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->