Gói thầu: Gói thầu số 34 19 PCNTL-TV: Tư vấn giám sát thi công công trình: Xây dựng mới phần hạ tầng cho 02 lộ xuất tuyến 22KV từ TBA E1.33 Cầu Diễn cấp đến TBA FLC COMPLEX và TBA Nhân Mỹ 8 , cấp liên thông san tải cho các lộ 463E1.20, 471E1.33, 477E1.25 và 486E1.25

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125042-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM TỪ LIÊM
Tên gói thầu Gói thầu số 34 19 PCNTL-TV: Tư vấn giám sát thi công công trình: Xây dựng mới phần hạ tầng cho 02 lộ xuất tuyến 22KV từ TBA E1.33 Cầu Diễn cấp đến TBA FLC COMPLEX và TBA Nhân Mỹ 8 , cấp liên thông san tải cho các lộ 463E1.20, 471E1.33, 477E1.25 và 486E1.25
Số hiệu KHLCNT 20191229450
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 09:05:00 đến ngày 2020-02-07 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 138,945,326 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->