Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT ĐTXD công trình Chống quá tải các khu vực tưới tiêu huyện Đức Trọng năm 2019.

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125137-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/02/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện Lực Lâm Đồng
Tên gói thầu Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT ĐTXD công trình Chống quá tải các khu vực tưới tiêu huyện Đức Trọng năm 2019.
Số hiệu KHLCNT 20200112876
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-16 13:36:00 đến ngày 2020-02-14 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 152,842,542 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->