Gói thầu: Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT công trình: Thay thế thiết bị và thay thế trụ anten của TBA 110kV Gò Dầu

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104170-00
Thời điểm đóng mở thầu 24/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện Đồng Nai
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và HSMT công trình: Thay thế thiết bị và thay thế trụ anten của TBA 110kV Gò Dầu
Số hiệu KHLCNT 20191252060
Lĩnh vực Tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn KHCB của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-20 11:14:00 đến ngày 2020-02-24 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 207,120,222 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->