Gói thầu: Trang trí Hội hoa xuân phục vụ Xuân Canh Tý năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106431-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH
Tên gói thầu Trang trí Hội hoa xuân phục vụ Xuân Canh Tý năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200103120
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên bổ sung ngoài dự toán năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sự nghiệp văn hóa)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 20:49:00 đến ngày 2020-01-14 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,193,442,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 42,000,000 VNĐ ((Bốn mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 TIỂU CẢNH “ĐÁM CƯỚI CHUỘT”. Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V TIỂU CẢNH 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
2 TIỂU CẢNH XE HOA Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V TIỂU CẢNH 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
3 TRANG TRÍ TIỂU CẢNH VŨ ĐIỆU NGÀY XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V TIỂU CẢNH 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
4 TIỂU CẢNH “HOA CÔNG NGHỆ” Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V TIỂU CẢNH 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
5 GIAN HÀNG TRƯNG BÀY Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HẠNG MỤC 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
6 TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HẠNG MỤC 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
7 HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG KHUÔN VIÊN HỘI HOA XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HẠNG MỤC 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
8 NHÂN CÔNG TƯƠI, CHĂM SÓC, BẢO VỆ HOA Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HẠNG MỤC 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->